WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

Wat is een Applicant Tracking System en welke functionaliteiten biedt de software?

Een applicant tracking system (afkorting: ATS) is een softwareoplossing waarmee een bedrijf bijna het volledige werving- en selectieproces kan automatiseren. Er wordt ook wel gesproken van een kandidaat volgsysteem. Vooral voor bedrijven die regelmatig sollicitatieprocedures starten kan het systeem van waarde zijn. Geschat wordt dat meer dan 95% van de bedrijven uit de Fortune 500 een dergelijk systeem gebruikt, en dan vooral de organisaties die voor elke vacature duizenden aanmeldingen binnen krijgen. Maar wat voor soort bedrijven hebben nu echt baat bij de software? Wat zijn de mogelijkheden en functionaliteiten van het systeem? Hoe zit het met de kosten en in welke valkuilen kunnen organisaties beter niet trappen?

Hoe werken applicant tracking systemen?

Het merendeel van de systemen waarmee sollicitanten kunnen worden geselecteerd, maakt gebruik van trefwoorden om te bepalen of een bepaald CV correspondeert met de openstaande vacature. De trefwoorden moeten kenmerkend zijn voor een specifieke vacature, zodat het systeem kan classificeren op basis van de gelijkenissen tussen het curriculum van de kandidaat en de omschrijving van de aangeboden baan.

De werking van deze systemen lijkt sterk op die van zoekmachines op internet, waarbij algoritmes zich (voor een deel) baseren op het aantal keer dat een bepaald trefwoord voorkomt. Het verschil is dat applicant tracking systems nog waarde toekennen aan het aantal keer dat een bepaald trefwoord voorkomt in een CV, terwijl in zoekmachines deze rankingfactor iets minder van belang is. Sommige systemen gaan iets verder en maken ook syntactische (zinsbouw) en semantische (betekenis van een woord) analyses. In dat geval wordt niet alleen gekeken naar het aantal keer dat een trefwoord voorkomt, maar ook naar welke trefwoorden verband houden met de content in de vacature.

applicant tracking system top sector

Met synoniemen of het gebruik van alternatieve beschrijvingen wordt door de Onder software verstaan we alle programma’s en applicaties die ervoor zorgen dat een informatiesysteem naar behoren werkt. Dit zijn niet-materiële componenten, in tegenstelling tot hardware. Software kan je dus niet aanraken, maar is wel nodig om een informatiesysteem taken te laten uitvoeren. Deze programma’s zorgen er onder andere voor dat een computer gebruikt kan worden voor tekstverwerking, om te surfen op het internet of om video’s te bewerken.software meestal geen rekening gehouden. Kandidaten die geen standaard beschrijvingen zoals het woord ‘werkervaring’ gebruiken in bijvoorbeeld een titel, lopen de kans dat het systeem dit gedeelte van het CV over het hoofd ziet.

Applicant Tracking Systemen zijn vooral geschikt voor omvangrijke selectieprocedures, waarbij een groot aantal sollicitanten afkomt op de vacature. In plaats van het doorspitten van bijvoorbeeld 300 CV’s, maakt het ATS een voorselectie van 10 personen op basis van de trefwoorden die in CV’s voorkomen. Daarna volgt het laatste filter: een persoonlijk gesprek met de voorgeselecteerde kandidaten, zodat vervolgens de meest geschikte kandidaat kan worden gekozen. In de De HRM Wijzer is een essentiële leidraad voor projectleiders die zich oriënteren op de aanschaf van een (nieuw) softwarepakket voor Human Resource Management met ATS. U vindt er onder andere: prijzen, leveranciers, functionaliteiten, een pakkettenvergelijk, tips en belangrijke valkuilen.HRM Wijzer staat hoe de beste kandidaten met behulp van een applicant tracking systeem kunnen worden herkend en hoe de herkenning van geschikte profielen kan worden verbeterd.

Mens versus machine… de strijd om een sollicitatiegesprek

Over het algemeen zijn sollicitanten niet heel erg te spreken over de applicant tracking systemen. Ze voeren aan dat het opstellen van een CV veel weg begint te krijgen van online marketing, waarbij met trefwoorden wordt geprobeerd in beeld te komen bij zoekmachines.

Daarnaast wordt kritiek geuit op de beperkte mate van flexibiliteit van het systeem. Bijvoorbeeld omdat kandidaten niet boven komen drijven door een afwijkende schrijfstijl in het CV, of omdat een bepaalde volgorde niet door het systeem wordt herkend. Creativiteit bij het opstellen van een CV wordt daarmee niet beloond, maar eerder afgestraft. Een synoniem, een afwijking in de structuur, of de toevoeging van een grafiek kan er al voor zorgen dat het systeem informatie niet herkent.

applicant tracking system cv

Een ander probleem dat zich soms voordoet is het zogenaamde ‘zwarte gat-effect’. Een ATS is bedoeld voor gegevensverwerking van veel kandidaten tegelijk. De terugkoppeling naar kandidaten verloopt daarbij niet altijd even soepel, zodat soms onduidelijkheid bestaat over de voortgang van het selectieproces. Dit kan worden opgelost door bepaalde berichten te automatiseren. Zodra er een statusverandering is in de sollicitatieprocedure, krijgen kandidaten in dat geval automatisch bericht. In de De HRM Wijzer is een essentiële leidraad voor projectleiders die zich oriënteren op de aanschaf van een (nieuw) softwarepakket voor Human Resource Management met ATS. U vindt er onder andere: prijzen, leveranciers, functionaliteiten, een pakkettenvergelijk, tips en belangrijke valkuilen.HRM Wijzer staan 5 manieren om het maximale uit een Applicant Tracking System te halen en om het zwarte gat-effect te voorkomen.

Grote verscheidenheid in Applicant Tracking Systemen

De eerste Applicant Tracking Systemen werden uitgebracht als op zichzelf staande en gespecialiseerde systemen. Tegenwoordig beschikken ook de grote HRM staat voor Human Resources Management. Software voor HRM stroomlijnt en automatiseert personeelszaken. Meestal hebben organisaties met veel personeel een speciale personeelsafdeling, oftewel een HR-afdeling. Bij Human Resource Management ligt de focus op de aandacht voor het personeel, het registreren van verzuim en van gewerkte uren, salaris en verlofaanvragen. Er zijn softwaresystemen op de markt waardoor deze HRM-zaken sneller en vloeiender kunnen verlopen. Vraag kosteloos de HRM Wijzer aan voor een vergelijking tussen verschillende soorten HRM-systemen.HRM-pakketten over een ATS, vaak in combinatie met functionaliteiten als Wanneer een organisatie zich oriënteert op een (nieuw) systeem voor loonadministratie, is het essentieel om eerst de salarisworkflow goed te begrijpen. Elk bedrijf voert een variatie uit op het standaardproces voor salarisadministratie. Deze standaard bestaat uit de verzameling van loongegevens voor een bepaalde periode (input), de loonberekening op basis van deze gegevens (verwerking), en de uitvoering van de betaling en creatie van loonstroken (output).salarisbeheer of Het doel van talentmanagement is de volledige ontplooiing van ieders talent en de inzet van deze specifieke talenten op precies de juiste plek binnen het bedrijf. Talent wordt vaak gedefinieerd als de combinatie van aanleg en passie. Een medewerker die taken krijgt die nauw aansluiten bij zijn of haar talenten zal dus gelukkiger zijn bij het uitvoeren van de functie. In combinatie met de aangeboren aanleg zorgt dit werkplezier er ook voor dat de taken op een optimale manier worden uitgevoerd.talentmanagement. Bedrijven die willen beschikken over een ATS hebben nu tal van mogelijkheden: Letterlijk vertaald betekent “on-premise” in het Nederlands “op locatie” of “ter plaatse”. Wanneer iets dus on-premise staat of gebeurt, wordt er verwezen naar de eigen locatie. In een bedrijfscontext kan je dit zien als de fysieke ruimte van het eigen bedrijf. Wanneer we over software spreken, betekent een installatie on-premise dat de software binnen de eigen IT-infrastructuur wordt geplaatst. De software wordt hierbij op de eigen servers geïnstalleerd, en niet, zoals het geval is bij cloud computing, op externe servers.on-premise of Cloud computing is het gebruik van software of opgeslagen gegevens (database) via een netwerk, meestal het internet. Bedrijfssoftware of een database in de cloud kan op uw eigen servers worden geïnstalleerd of op de servers van een derde partij. Een bedrijf hoeft bovendien niet volledig voor de cloud of het lokale model te kiezen: lokaal geïnstalleerde software kan in veel gevallen perfect gebruik maken van een online database.in de cloud, verschillende licentiemodellen, SaaS-licenties zijn licenties die periodiek gefactureerd worden. SaaS staat voor Software as a Service. De leverancier biedt de oplossing dus niet te koop aan, maar factureert voor het gebruik ervan.SaaS, hosting, social web (LinkedIn, Glassdoor), etc. Het volgende diagram geeft een indruk van het marktaandeel van de verschillende systemen.

ats marktverdeling

In het diagram zijn alleen de geïntegreerde HRM-systemen opgenomen, zoals SuccesFactors of Taleo, en die beschikken over een ATS. Er bestaan ook sector-specifieke systemen die rekening houden met de selectiecriteria die gelden binnen een bepaald vakgebied. Bedrijven doen er goed aan werk te maken van het kiezen van een geschikt ATS, omdat niet elke systeem voor elk bedrijf even geschikt is. De De HRM Wijzer is een essentiële leidraad voor projectleiders die zich oriënteren op de aanschaf van een (nieuw) softwarepakket voor Human Resource Management met ATS. U vindt er onder andere: prijzen, leveranciers, functionaliteiten, een pakkettenvergelijk, tips en belangrijke valkuilen.HRM Wijzer biedt een vergelijking van applicaties die over een Applicant Tracking System beschikken, zoals SuccessFactors is software voor Human Resource Management (HRM), ook wel HRM-software genoemd. SuccessFactors wordt uitgegeven door het bedrijf SAP. Met het pakket kunnen administratieve taken rondom personeelsmanagement worden geautomatiseerd. Zo kan er op corporate niveau een strategie worden uitgedacht, waarbij alle processen voortaan voor elke medewerker hetzelfde zijn. Met name op het gebied van performance management kan dit ervoor zorgen dat de prestaties van zowel het hele bedrijf als voor elke individuele werknemer kan worden gemeten. Op basis van deze gegevens kunnen planningen worden gemaakt voor de toekomst.SuccesFactors, Workday is een softwaresysteem voor personeelsmanagement. Het bestaat eigenlijk uit twee oplossingen: een systeem voor financieel management en HRM-software. De software van Workday automatiseert HR-processen zoals het toekennen van vakantiedagen, het raadplegen van salarisstroken, het meten van professionele prestaties, etc. Het HRM-pakket richt zich op grote bedrijven. Met name bedrijven die internationaal opereren. De software ondersteunt verschillende talen en munteenheden. Workday heeft implementaties uitgevoerd bij grote bedrijven in zowel de Verenigde Staten als in Europa en Azië. Het bedrijf verkoopt geen software aan kleine of middelgrote bedrijven. Het aantal klanten is daarom relatief klein. Voor kleine en middelgrote bedrijven bestaat er software zoals SuccessFactors van SAP, of Taleo van Oracle. Workday of Oracle Taleo.

Beoordeel dit artikel:
Totaal: 1 Gemiddeld: 5

Dit artikel als bron gebruiken?

European Knowledge Center for Information Technology (Ed.). (2016, 4 augustus). Wat is een Applicant Tracking System en welke functionaliteiten biedt de software? Geraadpleegd op ICT Portal. https://www.ictportal.nl/onderwerpen/human-resource-management/functionaliteiten-hrm-software/applicant-tracking-system-ats