WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

SuccessFactors van SAP, geschikt HRM-systeem dat aan de verwachtingen voldoet?

SuccessFactors is software voor HRM staat voor Human Resources Management. Software voor HRM stroomlijnt en automatiseert personeelszaken. Meestal hebben organisaties met veel personeel een speciale personeelsafdeling, oftewel een HR-afdeling. Bij Human Resource Management ligt de focus op de aandacht voor het personeel, het registreren van verzuim en van gewerkte uren, salaris en verlofaanvragen. Er zijn softwaresystemen op de markt waardoor deze HRM-zaken sneller en vloeiender kunnen verlopen. Vraag kosteloos de HRM Wijzer aan voor een vergelijking tussen verschillende soorten HRM-systemen.Human Resource Management (HRM), ook wel HRM-software genoemd. SuccessFactors wordt uitgegeven door het bedrijf SAP. Met het pakket kunnen administratieve taken rondom personeelsmanagement worden geautomatiseerd. Zo kan er op corporate niveau een strategie worden uitgedacht, waarbij alle processen voortaan voor elke medewerker hetzelfde zijn. Met name op het gebied van performance management kan dit ervoor zorgen dat de prestaties van zowel het hele bedrijf als voor elke individuele werknemer kan worden gemeten. Op basis van deze gegevens kunnen planningen worden gemaakt voor de toekomst.

De Onder software verstaan we alle programma’s en applicaties die ervoor zorgen dat een informatiesysteem naar behoren werkt. Dit zijn niet-materiële componenten, in tegenstelling tot hardware. Software kan je dus niet aanraken, maar is wel nodig om een informatiesysteem taken te laten uitvoeren. Deze programma’s zorgen er onder andere voor dat een computer gebruikt kan worden voor tekstverwerking, om te surfen op het internet of om video’s te bewerken.software van SAP draait in de Met e-HRM kunnen processen rondom de personeelszaken worden geoptimaliseerd door gebruik te maken van de nieuwste internettechnologieën. Dankzij e-HRM hoeven HR-managers zich minder te focussen op tijdrovende operationele zaken en kunnen zij meer tijd besteden aan de strategische kanten van human resource management. E-HRM staat voor Elektronisch Human Resource Management en houdt in dat het HRM-systeem online is geïnstalleerd, ook wel de cloud genoemd. E-HRM staat daarom ook wel bekend als HRM in de cloud of online HRM en is dus een web-gebaseerde vorm van het traditionele on-premise HRM-systeem.cloud, maar concurreert ook met Letterlijk vertaald betekent “on-premise” in het Nederlands “op locatie” of “ter plaatse”. Wanneer iets dus on-premise staat of gebeurt, wordt er verwezen naar de eigen locatie. In een bedrijfscontext kan je dit zien als de fysieke ruimte van het eigen bedrijf. Wanneer we over software spreken, betekent een installatie on-premise dat de software binnen de eigen IT-infrastructuur wordt geplaatst. De software wordt hierbij op de eigen servers geïnstalleerd, en niet, zoals het geval is bij cloud computing, op externe servers.on-premise oplossingen. Workday is een softwaresysteem voor personeelsmanagement. Het bestaat eigenlijk uit twee oplossingen: een systeem voor financieel management en HRM-software. De software van Workday automatiseert HR-processen zoals het toekennen van vakantiedagen, het raadplegen van salarisstroken, het meten van professionele prestaties, etc. Het HRM-pakket richt zich op grote bedrijven. Met name bedrijven die internationaal opereren. De software ondersteunt verschillende talen en munteenheden. Workday heeft implementaties uitgevoerd bij grote bedrijven in zowel de Verenigde Staten als in Europa en Azië. Het bedrijf verkoopt geen software aan kleine of middelgrote bedrijven. Het aantal klanten is daarom relatief klein. Voor kleine en middelgrote bedrijven bestaat er software zoals SuccessFactors van SAP, of Taleo van Oracle. Workday is de grote concurrent van SuccessFactors. Toch zijn de twee HR-programma’s niet voor elk bedrijf even geschikt. Een overzicht van de alternatieven vindt u in de De HRM Wijzer is een essentiële leidraad voor projectleiders die zich oriënteren op de aanschaf van een (nieuw) softwarepakket voor Human Resource Management. U vindt er onder andere: prijzen, verschillende leveranciers, en een pakkettenvergelijk tussen SuccesFactors en andere systemen.HRM Wijzer 2021.

Op welk type bedrijf richt SuccessFactors zich?

De software is bedoeld voor kleine en middelgrote bedrijven die hun personeelsmanagement wensen te digitaliseren en verbeteren. Over het algemeen komt de software het beste tot zijn recht bij bedrijven tussen de 500 en 1500 medewerkers. Maar ook voor bedrijven met minder dan 500 medewerkers kan SuccessFactors een serieuze optie zijn. Het HRM-systeem van SAP bestaat uit 10 modules, waar bedrijven afhankelijk van hun specifieke behoefte gebruik van kunnen maken. Afhankelijk van de bedrijfsgrootte zullen de wensen per bedrijf verschillen en daarmee ook de compleetheid van de software.

10 modules, 10 functionaliteiten

Elke module van SuccessFactors zorgt voor nieuwe functionaliteiten in het systeem. Het Bedrijven die hun personeelsbeheer willen optimaliseren hebben enorm veel keuze tussen verschillende HRM-systemen. De laatste jaren blijft het aantal HRM-pakketten op de markt ook continu toenemen. Het eerste dat een bedrijf zich zou moeten afvragen bij de selectie van een HRM-pakket, is welke HR-processen stroef verlopen in het bedrijf. Misschien worden de commissies voor verkoopmedewerkers nog manueel geadministreerd? Of misschien houden medewerkers tot het eind van de maand zelf hun uren en vrije dagen bij? De verbeterpunten die een bedrijf kan opstellen zijn legio, en zullen per situatie verschillen.pakket met alle beschikbare modules heet Bizx Suite. Het is aan te bevelen de modules te selecteren op basis van de grootte en activiteit van het bedrijf. Door eerst goed de noodzaak aan bepaalde functionaliteiten te analyseren, kunnen onnodige kosten worden vermeden.

  1. Employee Central: elke medewerker heeft toegang tot geactualiseerde, persoonlijke informatie via het Niet alleen de personeelsafdeling, maar het hele bedrijf zou baat moeten hebben bij HRM-software. Employee Self Service draagt hieraan bij door werknemers meer zelfstandigheid te geven op het gebied van personeelsadministratie. Software voor Employee Self Service biedt medewerkers de mogelijkheid om eigen persoonlijke informatie waarover de werkgever beschikt in te zien en aan te passen. Het gaat daarbij niet uitsluitend om persoonlijke informatie, maar ook om gegevens met betrekking tot het (verzette) werk zelf. Via een portaal voor ESS kunnen werknemers aanpassingen direct doorvoeren in het HRM-systeem. Zo behoren minder efficiënte werkwijzen zoals het doorgeven van gewerkte uren en verlofaanvragen aan de HR-dienst per e-mail tot het verleden.portaal voor medewerkers. Het voordeel voor Manager Self Service (MSS) helpt leidinggevenden bij het uitvoeren van hun nieuwe HR-taken. Via dit portaal wordt de benodigde personeelsinformatie gecentraliseerd, en kunnen leidinggevenden aanvragen (voor bijvoorbeeld verlof of shiftwissels) goedkeuren of afwijzen. Een MSS wordt meestal gecombineerd met een portaal voor Employee Self Service (ESS). De aanvragen die werknemers zelf doen via het ESS, komen dan meteen in het MSS ter goedkeuring.managers is dat inzicht kan worden verkregen in de competenties en kennisgebieden van elke individuele werknemer. Bovendien vereenvoudigt de module administratieve taken als vakantieaanvragen en kan er met de module worden genotuleerd.
  2. Recruiting: stroomlijnt het gehele selectieproces door middel van geavanceerd zoeken en Het doel van talentmanagement is de volledige ontplooiing van ieders talent en de inzet van deze specifieke talenten op precies de juiste plek binnen het bedrijf. Talent wordt vaak gedefinieerd als de combinatie van aanleg en passie. Een medewerker die taken krijgt die nauw aansluiten bij zijn of haar talenten zal dus gelukkiger zijn bij het uitvoeren van de functie. In combinatie met de aangeboren aanleg zorgt dit werkplezier er ook voor dat de taken op een optimale manier worden uitgevoerd.talentmanagement, zowel voor interne medewerkers als externe kandidaten. Hiermee kan een bedrijf ook vanaf een mobiel apparaat op zoek naar de juiste kandidaat voor een bepaalde functie.
  3. Onboarding of de integratie van nieuwe werknemers is meer dan het welkom heten van nieuwe werknemers. Het gaat ook verder dan het regelen van praktische zaken, zoals toegang tot bedrijfssoftware of het bestellen van een werkuniform. Bij onboarding wordt de medewerker namelijk helemaal wegwijs gemaakt in de nieuwe werkomgeving en in zijn of haar rol binnen het bedrijf. Het idee is dat de nieuwe collega zich echt thuis gaat voelen en zich betrokken voelt bij de activiteiten van het bedrijf.Onboarding versnelt en vergemakkelijkt het integratieproces van nieuwe medewerkers in de organisatie. Een medewerker kan daarmee sneller worden ingewerkt en is sneller productief.
  4. Learning (opleiding): de medewerkers hebben via deze module toegang tot opleidingsmateriaal. Managers kunnen geschikte content toewijzen aan een bepaald persoon of een bepaalde groep, afhankelijk van de informatie in profielen van medewerkers en het competentieniveau van elke medewerker. Er bestaat de mogelijkheid tot carrièreontwikkeling, het volgen van progressie en de waardering die is afgegeven voor een bepaalde activiteit.
  5. Performance & goals (prestatie en doelstellingen): doordat alle medewerkers een online verbinding met de software hebben, hebben managers de mogelijkheid om doelstellingen te definiëren en de prestaties van medewerkers te meten. Deze module biedt kansen om de motivatie van medewerkers te verhogen, omdat goede prestaties door iedereen zijn te bekijken.successfactors performance goals features
  6. Compensation: deze module houdt verband met de vorige module. Door de controle en registratie van goede prestaties, kunnen bedrijven op een efficiënte manier medewerkers belonen voor prestaties.
  7. Succession & Development (opvolging en ontwikkeling): deze module maakt een analyse van de medewerkers van het bedrijf en brengt zo talent in kaart. De functionaliteit is bedoeld om de meest geschikte kandidaten te kunnen kiezen voor leidinggevende functies. Behalve de selectie kunnen ook de benodigde nieuwe competenties met deze module worden ontwikkeld.
  8. Workforce Analytics: mogelijkheden voor analyse, en bepalen van doelstellingen van medewerkers in real-time.
  9. Workforce Planning: deze module analyseert gegevens zoals het aantal medewerkers en werkplekken. Dit kan voor de situatie op het moment zelf, maar er kunnen ook simulaties worden gemaakt om de effecten van bepaalde toekomstige wijzigingen te kunnen analyseren.
  10. SAP JAM: biedt de medewerkers de mogelijkheid om nauwer en op een meer persoonlijke manier samen te werken. Het is een sociaal bedrijfsnetwerk dat de interne professionele relaties kan verbeteren. Het delen van kennis en informatie in verschillende formaten behoort tot de mogelijkheden.

De volgende video (Engels, 1.59 min) geeft een algemeen beeld van de mogelijkheden van SuccessFactors:

Sterke en zwakke punten van SuccessFactors

SuccessFactors is beschikbaar in een groot aantal talen: 40, zowel voor het systeem zelf als de support. Op die manier heeft het technische ontwikkelteam toegang tot de meningen en support van alle gebruikers. Ook op de ontwikkelafdeling van Workday wordt de feedback van gebruikers in al deze talen meegenomen voor toekomstige updates. Een nadeel van de software is dat SAP de verschillende modules vaak na overnames heeft toegevoegd. Ze zijn dus geïntegreerd en maken geen deel uit van het oorspronkelijk kernpakket. Dit is in een aantal gevallen merkbaar, bijvoorbeeld doordat modules onderling niet optimaal met elkaar communiceren. Een Workday is een softwaresysteem voor personeelsmanagement. Het bestaat eigenlijk uit twee oplossingen: een systeem voor financieel management en HRM-software. De software van Workday automatiseert HR-processen zoals het toekennen van vakantiedagen, het raadplegen van salarisstroken, het meten van professionele prestaties, etc. Het HRM-pakket richt zich op grote bedrijven. Met name bedrijven die internationaal opereren. De software ondersteunt verschillende talen en munteenheden. Workday heeft implementaties uitgevoerd bij grote bedrijven in zowel de Verenigde Staten als in Europa en Azië. Het bedrijf verkoopt geen software aan kleine of middelgrote bedrijven. Het aantal klanten is daarom relatief klein. Voor kleine en middelgrote bedrijven bestaat er software zoals SuccessFactors van SAP, of Taleo van Oracle. HRM-pakket als Workday heeft hier geen last van, omdat deze software uit één stuk is opgebouwd. Het grote aantal functionaliteiten van SuccessFactors is een belangrijke troef. Bedrijven kunnen een systeem laten samenstellen dat nauw aansluit bij de reële wensen van het bedrijf. Er kan worden begonnen met een eenvoudig systeem dat langzaam in complexiteit toeneemt. Nadeel is wel het ontbreken van een eigen systeem voor salarisadministratie. SAP werkt echter wel samen met bepaalde loonverwerkers, die de Wanneer een organisatie zich oriënteert op een (nieuw) systeem voor loonadministratie, is het essentieel om eerst de salarisworkflow goed te begrijpen. Elk bedrijf voert een variatie uit op het standaardproces voor salarisadministratie. Deze standaard bestaat uit de verzameling van loongegevens voor een bepaalde periode (input), de loonberekening op basis van deze gegevens (verwerking), en de uitvoering van de betaling en creatie van loonstroken (output).salarisverwerking als dienst aanbieden. Met software zoals SuccessFactors beschikken bedrijven over veel nuttige informatie over het werknemersbestand op één centrale plek. Bovendien, als In 1972 werd het bedrijf SAP opgericht in het Duitse Walldorf door vijf voormalig IBM-medewerkers. Tegenwoordig heeft SAP vestigingen in meer dan 130 landen, en zijn de belangrijkste pakketten SAP Business One en SAP Business All-in-One. Daarnaast is het systeem ook als Software as a Service (SaaS) beschikbaar, namelijk SAP ByDesign. Zoals veel grote softwarebedrijven, maakt SAP gebruik van partners die het SAP ERP-systeem bij de klant installeren. Er bestaan verschillende partnerlevels: Gold, Silver en Bronze. SAP deelt partners in op basis van omzet, competentie (bouwmogelijkheden) en marketing initiatieven. Het aantal SAP-diensten en -voordelen neemt toe naarmate de status van de partner hoger wordt. In Nederland en België is er een groot aantal SAP ERP-leveranciers, maar het is niet eenvoudig om de verschillen te ontdekken en om erachter te komen welke partij het beste bij uw organisatie past.SAP als ERP-systeem wordt gebruikt, kan data-integratie sneller plaatsvinden en kunnen analyses worden gemaakt op basis van bredere datasets. Het is dus een voordeel als een organisatie al over SAP beschikt, maar het is geen vereiste om SuccessFactors te kunnen gebruiken. successfactors hr voordelen nadelen

Wat is de prijs van SuccessFactors?

SuccessFactors is software die draait in de cloud. De initiële investering in de software is relatief laag in vergelijking met on-premise software. De Een modulair softwarepakket is een systeem dat bestaat uit verschillende modules met specifieke functionaliteiten. Bedrijven kunnen de modules kiezen die ze nodig hebben. Zo betalen ze alleen voor wat ze daadwerkelijk zullen gebruiken. Modules kunnen zowel over algemene als erg specifieke functionaliteiten beschikken, bijvoorbeeld gericht op een bepaalde sector. Met modulaire software kunnen bedrijven per afdeling bekijken welke functionaliteiten nodig zijn. Zij kunnen ervoor kiezen om alle gewenste modules (voor alle afdelingen) meteen vanaf de start te implementeren, of om ze stapsgewijs aan te schaffen. Als het bedrijf groeit, kunnen er eenvoudig nieuwe modules bijgekocht worden. Een modulair pakket is dus schaalbaar. Vaak kiest men ervoor om de implementatie in fases te laten verlopen. Hierbij worden de modules geïmplementeerd naargelang hun prioriteit. Zo kan het bedrijf sneller van start met de belangrijkste modules van het pakket.prijs hangt af van het aantal modules en gebruikers van de software. Voor elke module wordt betaald naar gelang het aantal gebruikers. Bijvoorbeeld een module voor performance management voor 500 medewerkers en een module voor beloning (compensation) voor 1000 medewerkers. Een bedrijf betaalt alleen voor de functionaliteiten die worden gebruikt. De contractduur ligt normaal gesproken tussen de 3 en 5 jaar, hoewel er ook steeds vaker contracten van één jaar worden afgesloten. Er wordt niet gefactureerd per maand, maar per trimester. SuccessFactors is erg terughoudend met het publiceren van prijzen. Zo behoudt SAP de mogelijkheid om per bedrijf over prijzen te onderhandelen, afhankelijk van de specifieke situatie van elk bedrijf. Wel bestaat er een soort basisprijs die wordt aangepast naargelang de grootte van het bedrijf en de diensten en modules die worden gecontracteerd, waarbij procentuele kortingen worden toegekend. In de De HRM Wijzer is een essentiële leidraad voor projectleiders die zich oriënteren op de aanschaf van een (nieuw) softwarepakket voor Human Resource Management. U vindt er onder andere: prijzen, verschillende leveranciers, en een pakkettenvergelijk tussen SuccesFactors en andere systemen.HRM Wijzer staan richtprijzen per gebruiker per jaar van systemen zoals SuccessFactors of Workday, en een kostencalculator.

Beoordeel dit artikel:
Totaal: 0 Gemiddeld: 0

Dit artikel als bron gebruiken?

European Knowledge Center for Information Technology (Ed.). (2017, 2 februari). SuccessFactors van SAP, geschikt HRM-systeem dat aan de verwachtingen voldoet? Geraadpleegd op ICT Portal. https://www.ictportal.nl/onderwerpen/human-resource-management/hrm-pakketten/successfactors-sap