WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

SuccessFactors van SAP, geschikt HRM-systeem dat aan de verwachtingen voldoet?

SuccessFactors is software voor Human Resource Management (HRM), ook wel HRM-software genoemd. SuccessFactors wordt uitgegeven door het bedrijf SAP. Met het pakket kunnen administratieve taken rondom personeelsmanagement worden geautomatiseerd. Zo kan er op corporate niveau een strategie worden uitgedacht, waarbij alle processen voortaan voor elke medewerker hetzelfde zijn. Met name op het gebied van performance management kan dit ervoor zorgen dat de prestaties van zowel het hele bedrijf als voor elke individuele werknemer kan worden gemeten. Op basis van deze gegevens kunnen planningen worden gemaakt voor de toekomst.

De software van SAP draait in de cloud, maar concurreert ook met on-premise oplossingen. Workday is de grote concurrent van SuccessFactors. Toch zijn de twee HR-programma’s niet voor elk bedrijf even geschikt. Een overzicht van de alternatieven vindt u in de HRM Wijzer 2023.

Op welk type bedrijf richt SuccessFactors zich?

De software is bedoeld voor kleine en middelgrote bedrijven die hun personeelsmanagement wensen te digitaliseren en verbeteren. Over het algemeen komt de software het beste tot zijn recht bij bedrijven tussen de 500 en 1500 medewerkers. Maar ook voor bedrijven met minder dan 500 medewerkers kan SuccessFactors een serieuze optie zijn. Het HRM-systeem van SAP bestaat uit 10 modules, waar bedrijven afhankelijk van hun specifieke behoefte gebruik van kunnen maken. Afhankelijk van de bedrijfsgrootte zullen de wensen per bedrijf verschillen en daarmee ook de compleetheid van de software.

10 modules, 10 functionaliteiten

Elke module van SuccessFactors zorgt voor nieuwe functionaliteiten in het systeem. Het pakket met alle beschikbare modules heet Bizx Suite. Het is aan te bevelen de modules te selecteren op basis van de grootte en activiteit van het bedrijf. Door eerst goed de noodzaak aan bepaalde functionaliteiten te analyseren, kunnen onnodige kosten worden vermeden.

  1. Employee Central: elke medewerker heeft toegang tot geactualiseerde, persoonlijke informatie via het portaal voor medewerkers. Het voordeel voor managers is dat inzicht kan worden verkregen in de competenties en kennisgebieden van elke individuele werknemer. Bovendien vereenvoudigt de module administratieve taken als vakantieaanvragen en kan er met de module worden genotuleerd.
  2. Recruiting: stroomlijnt het gehele selectieproces door middel van geavanceerd zoeken en talentmanagement, zowel voor interne medewerkers als externe kandidaten. Hiermee kan een bedrijf ook vanaf een mobiel apparaat op zoek naar de juiste kandidaat voor een bepaalde functie.
  3. Onboarding versnelt en vergemakkelijkt het integratieproces van nieuwe medewerkers in de organisatie. Een medewerker kan daarmee sneller worden ingewerkt en is sneller productief.
  4. Learning (opleiding): de medewerkers hebben via deze module toegang tot opleidingsmateriaal. Managers kunnen geschikte content toewijzen aan een bepaald persoon of een bepaalde groep, afhankelijk van de informatie in profielen van medewerkers en het competentieniveau van elke medewerker. Er bestaat de mogelijkheid tot carrièreontwikkeling, het volgen van progressie en de waardering die is afgegeven voor een bepaalde activiteit.
  5. Performance & goals (prestatie en doelstellingen): doordat alle medewerkers een online verbinding met de software hebben, hebben managers de mogelijkheid om doelstellingen te definiëren en de prestaties van medewerkers te meten. Deze module biedt kansen om de motivatie van medewerkers te verhogen, omdat goede prestaties door iedereen zijn te bekijken.successfactors performance goals features
  6. Compensation: deze module houdt verband met de vorige module. Door de controle en registratie van goede prestaties, kunnen bedrijven op een efficiënte manier medewerkers belonen voor prestaties.
  7. Succession & Development (opvolging en ontwikkeling): deze module maakt een analyse van de medewerkers van het bedrijf en brengt zo talent in kaart. De functionaliteit is bedoeld om de meest geschikte kandidaten te kunnen kiezen voor leidinggevende functies. Behalve de selectie kunnen ook de benodigde nieuwe competenties met deze module worden ontwikkeld.
  8. Workforce Analytics: mogelijkheden voor analyse, en bepalen van doelstellingen van medewerkers in real-time.
  9. Workforce Planning: deze module analyseert gegevens zoals het aantal medewerkers en werkplekken. Dit kan voor de situatie op het moment zelf, maar er kunnen ook simulaties worden gemaakt om de effecten van bepaalde toekomstige wijzigingen te kunnen analyseren.
  10. SAP JAM: biedt de medewerkers de mogelijkheid om nauwer en op een meer persoonlijke manier samen te werken. Het is een sociaal bedrijfsnetwerk dat de interne professionele relaties kan verbeteren. Het delen van kennis en informatie in verschillende formaten behoort tot de mogelijkheden.

De volgende video (Engels, 2.31 min) geeft een algemeen beeld van de mogelijkheden van SuccessFactors:

Sterke en zwakke punten van SuccessFactors

SuccessFactors is beschikbaar in een groot aantal talen: 40, zowel voor het systeem zelf als de support. Op die manier heeft het technische ontwikkelteam toegang tot de meningen en support van alle gebruikers. Ook op de ontwikkelafdeling van Workday wordt de feedback van gebruikers in al deze talen meegenomen voor toekomstige updates. Een nadeel van de software is dat SAP de verschillende modules vaak na overnames heeft toegevoegd. Ze zijn dus geïntegreerd en maken geen deel uit van het oorspronkelijk kernpakket. Dit is in een aantal gevallen merkbaar, bijvoorbeeld doordat modules onderling niet optimaal met elkaar communiceren. Een HRM-pakket als Workday heeft hier geen last van, omdat deze software uit één stuk is opgebouwd. Het grote aantal functionaliteiten van SuccessFactors is een belangrijke troef. Bedrijven kunnen een systeem laten samenstellen dat nauw aansluit bij de reële wensen van het bedrijf. Er kan worden begonnen met een eenvoudig systeem dat langzaam in complexiteit toeneemt. Nadeel is wel het ontbreken van een eigen systeem voor salarisadministratie. SAP werkt echter wel samen met bepaalde loonverwerkers, die de salarisverwerking als dienst aanbieden. Met software zoals SuccessFactors beschikken bedrijven over veel nuttige informatie over het werknemersbestand op één centrale plek. Bovendien, als SAP als ERP-systeem wordt gebruikt, kan data-integratie sneller plaatsvinden en kunnen analyses worden gemaakt op basis van bredere datasets. Het is dus een voordeel als een organisatie al over SAP beschikt, maar het is geen vereiste om SuccessFactors te kunnen gebruiken. successfactors hr voordelen nadelen

Wat is de prijs van SuccessFactors?

SuccessFactors is software die draait in de cloud. De initiële investering in de software is relatief laag in vergelijking met on-premise software. De prijs hangt af van het aantal modules en gebruikers van de software. Voor elke module wordt betaald naar gelang het aantal gebruikers. Bijvoorbeeld een module voor performance management voor 500 medewerkers en een module voor beloning (compensation) voor 1000 medewerkers. Een bedrijf betaalt alleen voor de functionaliteiten die worden gebruikt. De contractduur ligt normaal gesproken tussen de 3 en 5 jaar, hoewel er ook steeds vaker contracten van één jaar worden afgesloten. Er wordt niet gefactureerd per maand, maar per trimester. SuccessFactors is erg terughoudend met het publiceren van prijzen. Zo behoudt SAP de mogelijkheid om per bedrijf over prijzen te onderhandelen, afhankelijk van de specifieke situatie van elk bedrijf. Wel bestaat er een soort basisprijs die wordt aangepast naargelang de grootte van het bedrijf en de diensten en modules die worden gecontracteerd, waarbij procentuele kortingen worden toegekend. In de HRM Wijzer staan richtprijzen per gebruiker per jaar van systemen zoals SuccessFactors of Workday, en een kostencalculator.

Dit artikel als bron gebruiken? Klik en kopieer:

European Knowledge Center for Information Technology. (2022, 28 november). SuccessFactors van SAP, geschikt HRM-systeem dat aan de verwachtingen voldoet? ICT Portal. https://www.ictportal.nl/onderwerpen/human-resource-management/hrm-pakketten/successfactors-sap