WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

Agile: methodologie voor iteratieve software-ontwikkeling

Wat is de Agile sofware-ontwikkelingsmethode precies?

De software-ontwikkelingsmethode Agile is een reactie op een vorige methode ‘Waterfall’, die een aantal beperkingen had. De basis van Agile werd gelegd tijdens een bijeenkomst van 17 softwareontwikkelaar in 2001 waarbij het Manifesto for Agile Software Developement werd opgesteld.

Het idee achter Agile is om het risico op mislukking van een project zo klein mogelijk te maken. Agile is een iteratieve methode, wat wil zeggen dat een project wordt opgedeeld in kleinere stukjes, die volgens herhaalde cycli worden uitgevoerd. Softwareontwikkelaars leren zo van de ervaring die is opgedaan bij het ontwikkelen van voorgaande versies van de software. Dit leerproces vindt zowel tijdens het ontwikkelen als tijdens het gebruik van de software plaats.

De eerste stap in het proces is het ontwikkelen van een eerste, vereenvoudigde versie van de software. Vervolgens worden per ontwikkelingsronde verbeteringen aangebracht en functionaliteiten toegevoegd. Dit gebeurt vaak in samenspraak met de toekomstige gebruiker. Dit proces van ontwikkelen en aanpassen wordt een aantal keer herhaald, net zolang de software volledig operationeel is en dus goed werkt.

Nadelen van de Agile-methode

Een nadeel van de Agile-methode is dat het budget van het project zich niet altijd makkelijk laat voorspellen. Dit is afhankelijk van de resultaten en de vorderingen van het ontwikkelproces.

Een ander nadeel ligt op het gebied van documentatie. Omdat de Agile-methode een ‘hands-on’ methode is waarbij communicatie over het project veelal mondeling verloopt, is het moeilijk om een correcte en complete documentatie bij te houden van de software. Documentatie bijhouden tijdens de ontwikkeling van de software is vaak niet efficiënt, omdat voortdurend wijzigingen worden aangebracht. Toch is het aan te bevelen na afloop de meest belangrijke en essentiële informatie te documenteren. Zo kan een leegloop van kennis uit het bedrijf worden voorkomen als een belangrijk lid van het projectteam het bedrijf verlaat.

Agile, een geschikte methode voor projectontwikkeling?

Of de Agile-methode een geschikte aanpak is voor een bepaald project hangt van een aantal factoren af. Over het algemeen lenen grote projecten zich goed voor Agile. Binnen het bedrijf moet altijd wel een sterke ‘communicatiecultuur’ aanwezig zijn, en moeten leden van het projectteam volledig worden vertrouwd.

Dit artikel als bron gebruiken? Klik en kopieer:

European Knowledge Center for Information Technology. (2021, 19 oktober). Agile: methodologie voor iteratieve software-ontwikkeling. ICT Portal. https://www.ictportal.nl/ict-lexicon/agile-methodologie-iteratieve-software-ontwikkeling