WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

Big Data

Databeheer Technologie
Welke voordelen heeft het gebruik van datamining voor bedrijven?

Datamining wordt vaak ingezet om patronen en tendensen in het bedrijfsleven te achterhalen. Hoe werkt de techniek? Waarom doen bedrijven dit?

Innovatie
Hoe wordt artificial intelligence door bedrijven ingezet in de praktijk?

Kunstmatige intelligentie wordt alom geprezen, maar wat brengt het precies op? Bij welke taken helpt automatisering van handelen en denken?

Databases
Is een SQL-database wel voor alle bedrijven geschikt?

SQL is de meest voorkomende programmeertaal voor Database Management Systemen (DBMS). Wat kan een bedrijf ermee? Zijn er ook alternatieven?

Innovatie Technologie
Hoe verandert industry 4.0 de maatschappij en het bedrijfsleven?

De 4e industriële revolutie is er, maar wat houdt het in? Wat kunnen organisaties met automatisering, Internet of Things en smart devices?

Innovatie Technologie
Internet of Things (IoT) toont het potentieel van slimme apparaten

IoT is een populaire term, maar wat betekent hij precies? Welke functies brengt het netwerk? Hoe denken en handelen apparaten voor zichzelf?

HRM
Wat is een Applicant Tracking System en welke functionaliteiten biedt het?

Een Applicant Tracking System (ATS) automatiseert selectieprocedures van sollicitanten binnen bedrijven. Welke HRM-software bevat ATS?

Databeheer
Big Data is overal; zet het strategisch in voor uw organisatie

Big Data vormt een belangrijke schakel in onze digitaliserende samenleving. Bedrijven kunnen voordeel halen uit alle beschikbare data.