WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

Diensten

Diensten Strategie

Vendor lock-in: hoe voorkom je hoge afhankelijkheid van een leverancier?

Bij een 'vendor lock-in' is de klant met handen en voeten gebonden is aan een bepaalde leverancier. Met welke stappen voorkom je dit?

Diensten Software

Het belang van een goede User Experience (UX) voor verkoop

De gebruikerservaring is het gevoel dat een klant of werknemer heeft bij het gebruik van een dienst of product. Wat is cruciaal?

Diensten Juridisch

Service Level Agreement (SLA): Wat mag niet overgeslagen worden?

Een Service Level Agreement is een document met afspraken over de servicenormen van een dienst of product. Wat zijn belangrijke clausules?

Diensten Software

Tier software, vendors of support: wat betekent "Tier" in de ICT-wereld?

Tier betekent letterlijk "niveau". De meest voorkomende tier-begrippen zijn in de ICT-sector zijn: tier-software, -vendors en -support.

Diensten Infrastructuur

PaaS: Wat houdt Platform as a Service precies in?

PaaS is een platform voor ontwikkeling en hosting van bedrijfsapplicaties dat wordt aangeboden in abonnementsvorm. Welke soorten bestaan er?

Diensten Infrastructuur

Iaas: wat zijn de voordelen en nadelen van Infrastructure as a Service?

IaaS is het model waarbij een leverancier ICT-infrastructuur ter beschikking stelt in abonnementsvorm. Welke bedrijven profiteren ervan?

Diensten Hardware

HaaS: wat zijn de voordelen van hardware in bruikleen?

Hardware as a Service (HaaS) houdt traditioneel gezien in dat een bedrijf hardware van een externe leverancier gebruikt.

Diensten Software

Wat zijn de voordelen en nadelen van SaaS (Software as a Service)?

Software as a Service (SaaS) is on-demand software, waarbij je geen eigenaar bent van het systeem, maar het pakket wel kan gebruiken.

Diensten

Wat houdt de term XaaS (Anything as a Service) in?

Anything as a Service (XaaS) is de verzamelnaam voor het aanbieden van het gebruik van een ICT-product of -dienst.

Diensten Strategie

Wat is een Unique Selling Point van een product, dienst of leverancier?

Een Unique Selling Point (USP) is de eigenschap die een product, dienst of leverancier uniek maakt: een onderscheidend verkoopargument.