WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

Artikelen 10

haas

HaaS (Hardware as a Service)

Hardware in bruikleen Hardware as a Service houdt traditioneel gezien in dat een bedrijf hardware. HaaS zonder fysieke apparatuur In sommige gevallen wordt de hardware van de leverancier niet lokaal...

xaas

XaaS (Anything as a Service)

...zijn: Hardware as a Service (HaaS) Storage as a Service (SaaS) Database as a Service (DBaaS) Disaster Recovery as a Service (DRaaS) Communications as a Service (CaaS) Network as a...

hardware

Hardware

...tegenwoordig is het huren ervan ook een optie. De meest voorkomende huurvorm is Hardware as a Service (HaaS). Door de hardware te huren voorkomen bedrijven een grote initiële investering, en...

transport management systeem tms

Transport management systeem (TMS)

...om snel de locatie van de klant te bereiken, bijvoorbeeld als flink moet worden omgereden vanwege obstakels als bruggen en tunnels. Als er haast geboden is, dan zal het systeem...

iaas

Iaas (Infrastructure as a Service)

Eigen toepassingen op externe fundamenten IaaS staat voor Infrastructure as a Service en beschrijft het XaaS-model. Infrastructuur als leengoed IaaS wordt vooral vaak gebruikt door bedrijven die niet al te...

paas

PaaS (Platform as a Service)

Wat houdt Platform as a Service precies in? PaaS is een platform voor de ontwikkeling en hosting van bedrijfsapplicaties dat wordt aangeboden in abonnementsvorm. Het platform is eigenlijk een cloudservice...

on-premise

On-premise: wat houdt deze installatievorm in?

On-premise of in de cloud? Het is tegenwoordig vaak de eerste vraag waarmee bedrijven te maken krijgen bij de oriëntatie op nieuwe software. Een implementatie in de cloud wint bovendien...

database

Database

In de bedrijfswereld worden veel data beheerd. Dit kan gaan om financiële data, persoonlijke gegevens, informatie over de inventaris, productinformatie. In dit verband wordt vaak over een database gesproken. Maar...

servers

Servers

Wat is een server en waarvoor wordt hij gebruikt? Een server dient voor het opslaan, distribueren en verstrekken van informatie. Voor het verstrekken van informatie wordt het model client-server gebruikt....

software

Software

Wat valt er onder de term software? Onder software verstaan we alle programma’s en applicaties die ervoor zorgen dat een informatiesysteem naar behoren werkt. Dit zijn niet-materiële componenten, in tegenstelling...