WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

Artikelen 21

documentbeheer farmacie

Documentbeheer voor de farmaceutische industrie: kwaliteitsbeheer is de hoeksteen

...Vooral externe audits hebben een grote invloed. Aan dit soort audits hangt namelijk vaak (de verlenging van) een certificering vast. Bij auditing is het niet voldoende dàt een bedrijf volgens...

cybersecurity woordenboek

Cybersecurity woordenboek

...hoe een organisatie functioneert. Auditor Persoon die een audit uitvoert. (Zie ook Audit) Authenticatie Wat men doet om vast te stellen of een ander wel is wie hij zegt te...

qms documentbeheer

Kwaliteitsbeheersystemen voor documenten: wat voegt een QMS toe?

...Interne audits: Vragenlijsten en checklists opstellen en invullen. Op basis van risicoanalyses kunnen eigen auditprocedures worden opgesteld. Externe audits: Alle kwaliteitsdocumentatie (protocollen, handboeken, checklists, werkinstructies, etc.) is geborgd en eenvoudig...

it security

IT-security

...beschermd tegen mogelijke vijandige aanvallen. Om de zwakke plekken bloot te leggen, wordt een audit uitgevoerd. Deze audit bestaat (minstens) uit: Evaluatie van de toegangspunten Is er een certificaat dat...

functionaliteiten qms

Functionaliteiten van een kwaliteitsbeheersysteem: welke mogelijkheden biedt QMS?

...of barcodescanning. Audits en inspecties Wie kwaliteit zegt, zegt bijna automatisch ook audits en inspecties. Jammer genoeg zijn er nog steeds veel bedrijven waarin dit beperkt blijft tot het zetten...

electronic quality management

Electronic Quality Management Software (EQMS)

...ermee werkt. Toch kunnen we een aantal basistaken onderscheiden: Bedrijfsprocessen zodanig inrichten dat fouten onmogelijk zijn; Kwaliteitscontroles uitvoeren (of waarschuwingen geven voor manuele controles); Auditresultaten bewaren; Processen aanpassen op basis...

qms pakketten

QMS-pakketselectie: hoe maakt een bedrijf een doordachte keuze?

...verscheidene punten in de kwaliteitscyclus van een product of dienst komen documenten aan bod. Denk hierbij aan standaarden (bijvoorbeeld een ISO-norm), protocollen, instructies, diploma’s, auditrapportages, CAPA’s, etc. Het beheer van...

lims

Laboratory Information Management System (LIMS): elke stap van het analyseproces gepland en traceerbaar

...analyseproces registreren. Deze logging doen ze om bij externe audits de werkwijze aan te kunnen tonen, en om te laten zien dat de protocollen gevolgd zijn. Intern komt er zo...

toegangscontrole

Toegangscontrole

...maar liefst vijf fases: Authorization (goedkeuring) Authentification (gegevenscontrole) Access (toegang) Manage (beheer) Audit (controle) Autorization In deze fase wordt een buitenstaander, zoals een nieuwe klant, leverancier of werknemer, in het...

DMS Zorg

DMS in de zorg: documentbeheer als tool voor kwaliteitsmanagement

...aangegeven. Dit kan onder andere gaan om het volgen van een nieuwe cursus (bijvoorbeeld hygiëne bij het wassen van ouderen), of om de voorbereiding op een nieuwe audit ter herkeuring...