WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

IT-aanbestedingen

Deze uitgave is geschreven voor (semi-)overheidsorganisaties die bij het opzetten en uitvoeren van een IT-project willen weten of en hoe zij te maken krijgen met aanbestedingsregels.

Formaat: online uitgave
Bijzonderheden: gebaseerd op de wet- en regelgeving voor aanbestedingen, en bevat relevante informatie uit zowel de Europese, Nederlandse als Belgische aanbestedingswetten.

Direct Openen

Word Premium-lid voor 29€ per maand om dit Digiboek te openen.

Beoordeel deze publicatie:

Beoordeel dit artikel:
Totaal: 1 Gemiddeld: 5
Beschrijving
Inhoudsopgave

Wat kan je verwachten van deze Premium Paper?

Het kenniscentrum EKCIT krijgt vaak vragen over de complexe regelgeving op het gebied van aanbestedingen. Ondanks pogingen om deze te vereenvoudigen en op Europees niveau tot meer uniformiteit te komen, blijven projectleiders (en studenten) nog met veel vragen zitten. Deze paper beoogt daar heldere antwoorden op te geven. Zo wordt duidelijk gemaakt wat een aanbesteding precies inhoudt, wanneer een instantie verplicht is een aanbestedingsprocedure te starten en welke stappen daarbij moeten worden gezet. De geboden informatie heeft specifiek betrekking op IT-projecten en -systemen; gegevens die van belang zijn voor aanbesteding van andere producten of diensten zijn achterwege gelaten.

In de eerste plaats is dit stuk gebaseerd op de wet- en regelgeving voor aanbestedingen. Het onderzoeksteam heeft de relevante informatie uit zowel de Europese, Nederlandse als Belgische aanbestedingswetten verzameld en overzichtelijk verwerkt in deze Paper. Ook is het kenniscentrum in gesprek gegaan met zowel Nederlandse als Belgische juridische (IT-)experts. Deze aanpak heeft EKCIT in staat gesteld om de juiste interpretaties te maken van de wetgeving, en deze toe te passen op IT-projecten.

 • Over deze Premium Paper
 • Disclaimer
 • Algemeen begrip
  • Wat is een aanbesteding?
   • Nederland
   • België
  • Zijn er uitzonderingen op de aanbestedingsplicht?
  • Uitgangspunten voor aanbestedingsprocedures
  • Welke instanties zijn aanbestedingsplichtig?
   • Nederland
   • België
  • Hardnekkig misverstand: de ‘aanbestedingsvrije voet’
  • Enkele belangrijke termen
 • De werkwijze bij een aanbesteding
  • Stap 1: bepaal de (volledige) behoefte
  • Stap 2: marktverkenning
  • Stap 3: kostenraming
   • Periodieke levering en raamovereenkomst
  • Stap 4: bepaal de procedure
   • Europese aanbestedingsprocedure
   • Nationale aanbestedingsprocedures
    • Nederland
    • België
   • Procedures en regels in schema
    • Europees
    • Nederland
    • België
  • Stap 5: communicatie met kandidaten en inschrijvers
   • Manieren van aankondigen
   • Wat is het verschil tussen een aankondiging en een bestek?
   • Voorbeelden van aankondigingen
  • Stap 6: keuze voor een leverancier
   • Speelt alleen de prijs een rol?
   • Als de keuze is gemaakt
   • Gunning
 • Extra eisen en richtlijnen om rekening mee te houden
  • Nederland
   • Veiligheid
   • Open-source
  • België
   • Digitale aanbestedingsprocedures
 • Na gebruik van de Premium Paper IT-aanbestedingen
 • Bronvermelding