WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

IT-aanbestedingen, de regels voor (semi-)overheden

Verwikkeld in de complexiteit van IT-aanbestedingen? Dit digiboek biedt praktische antwoorden en duidelijke richtlijnen. Zorgvuldig samengesteld op basis van Europese, Nederlandse en Belgische wetgeving, en verrijkt met deskundig advies. Geschikt voor (semi-)overheidsorganisaties die te maken hebbben met aanbestedingsregels.

Formaat: online uitgave

Starten
Beschrijving
Inhoudsopgave

Wat kan je verwachten van dit digiboek?

ICT Portal krijgt veel vragen over de complexe regelgeving op het gebied van aanbestedingen. Ondanks pogingen op Europees niveau om deze regels te vereenvoudigen, en tot meer uniformiteit te komen, blijven bedrijven met vragen zitten. Deze uitgave heeft als doel om verhelderende inzichten te bieden. Het geeft antwoord op de vraag onder welke omstandigheden aanbestedingen wettelijk vereist zijn en welke stappen je moet volgen. De focus ligt nadrukkelijk op IT-gerelateerde projecten en systemen; informatie over andere soorten aanbestedingen is buiten beschouwing gelaten.

Het document is gebaseerd op actuele aanbestedingswetten uit Europa, Nederland en België. We hebben deze wetten grondig geanalyseerd en de essentiële punten overzichtelijk samengevat. Verder hebben we overlegd met juridische IT-experts uit Nederland en België om de informatie zo betrouwbaar en toepasbaar mogelijk te maken.

 • Inleiding
 • Algemeen begrip
  • Wat is een aanbesteding?
   • Nederland
   • België
  • Zijn er uitzonderingen op de aanbestedingsplicht?
  • Uitgangspunten voor aanbestedingsprocedures
  • Welke instanties zijn aanbestedingsplichtig?
   • Nederland
   • België
  • Hardnekkig misverstand: de ‘aanbestedingsvrije voet’
  • Enkele belangrijke termen
 • De werkwijze bij een aanbesteding
  • Stap 1: bepaal de (volledige) behoefte
  • Stap 2: marktverkenning
  • Stap 3: kostenraming
   • Periodieke levering en raamovereenkomst
  • Stap 4: bepaal de procedure
   • Europese aanbestedingsprocedure
   • Nationale aanbestedingsprocedures
    • Nederland
    • België
   • Procedures en regels in schema
    • Europees
    • Nederland
    • België
  • Stap 5: communicatie met kandidaten en inschrijvers
   • Manieren van aankondigen
   • Wat is het verschil tussen een aankondiging en een bestek?
   • Voorbeelden van aankondigingen
  • Stap 6: keuze voor een leverancier
   • Speelt alleen de prijs een rol?
   • Als de keuze is gemaakt
   • Gunning
 • Extra eisen en richtlijnen om rekening mee te houden
  • Nederland
   • Veiligheid
   • Open-source
  • België
   • Digitale aanbestedingsprocedures
 • Na gebruik van het Digiboek IT-aanbestedingen
 • Bronvermelding

Starten