WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

Blauwdruk van bedrijfsprocessen

Dit digiboek is bedoeld voor bedrijven die hun bedrijfsprocessen in kaart willen brengen. Bijvoorbeeld om verbeteringen door te voeren met het oog op de aanschaf van nieuwe bedrijfssofware. Deze handleiding voor procesbeschrijving en -optimalisatie is dan een welkom hulpmiddel.

Formaat: online uitgave

Beschikbaar voor: Pro-leden

PRO
50 €/maand
meer info over Pro
Beschrijving
Inhoudsopgave

Voor wie is dit digiboek bedoeld?

Het digiboek ‘Blauwdruk van bedrijfsprocessen’ is ontworpen voor bedrijven die hun processen in kaart wilen brengen en optimaliseren. Het verschaft heldere uitleg over wat een blauwdruk is en waarom het van cruciaal belang kan zijn. Daarnaast voorziet het in informatie over veelgebruikte symbolen in blauwdrukstroomdiagrammen.

De handleiding presenteert stapsgewijze instructies voor het opstellen van een blauwdruk aan de hand van een praktijkvoorbeeld, waarbij zowel de overkoepelende bedrijfsprocessen als de afdelingspecifieke processen worden belicht. Verder bevat het boek een boeiend interview met een inkoopmanager die waardevolle tips deelt over het creëren van een business blueprint voor een ERP-project.

Tot slot biedt de gids drie concrete blueprints. Deze bieden een solide basis om je eigen bedrijfsprocessen schematisch in kaart te brengen.

 • Inleiding
 • Introductie bedrijfsprocessen
  • Business Process Management
  • Wat is een blauwdruk?
  • Wanneer wordt een blauwdruk gemaakt?
  • Belang van een blauwdruk
  • ‘Business blueprint’ versus ‘implementation blueprint’
  • Mate van detaillering
 • Waar komt de term blauwdruk oorspronkelijk vandaan?
 • Inhoud van een projectdocument
  • Introductie van de organisatie
  • Marktbeschrijving
  • Bedrijfsprocessen
  • Scope
  • Planning
 • Betekenis vormen stroomdiagram
 • Opstellen van de procesblauwdruk: hoe ga je te werk?
  • Verantwoordelijke en maker
  • Informatiebronnen
  • Afspraken plannen
  • Verzamel aanvullende informatie
  • Koptekst van de blauwdruk
  • Goed voorbeeld doet volgen
 • Praktijkvoorbeeld van een blauwdruk
  • Vooraf: hoe komt EKCIT aan blauwdrukken van bedrijven?
  • Blauwdruk voor implementatie ERP-software
  • Skumgum BV
  • Overkoepelende bedrijfsprocesblauwdruk
  • Procesblauwdruk per afdeling
   • Sales
   • Verkoop- of sample order
   • Productie
   • Kwaliteit
   • Voorraad
   • Inkoop
   • Administratie
  • Scope richting nieuw ERP-systeem
  • Planning
  • Tenslotte
 • Interview: Multifix Group BV
 • Extra voorbeelden van blauwdrukken uit de praktijk
  • Inkoopproces
  • IT-support
  • Personeelsafdeling
 • Na gebruik van het Digiboek ‘Blauwdruk van bedrijfsprocessen’

Het screenshot op deze pagina geeft meer informatie over de inhoud van deze uitgave.