WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

Artikelen 11

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Sinds 25 mei 2018 is de General Data Protection Regulation (GDPR) van toepassing in de hele Europese Unie. In het Nederlands krijgt de nieuwe wet de naam Algemene Verordening Gegevensbescherming...

cybersecurity woordenboek

Cybersecurity woordenboek

...Lees verder over GDPR Gebruikersnaam Naam waarmee een gebruiker in een computersysteem kan inloggen. (Zie ook Inlogcode) Geheimhoudingsverklaring Overeenkomst waarbij twee of meer partijen met elkaar afspreken om informatie geheim...

crm pakketten

CRM-pakketselectie: hoe maakt een bedrijf de juiste keuze?

...(GDPR) in het Engels. Deze hele wet is namelijk ontworpen voor het beschermen van klanten. De wet is van toepassing op Europese klanten. Vooral wie rechtstreeks in contact staat met...

Strengere wet AVG vraagt om een herziening van informatiebeheer

Persoonsgegevens worden in het bedrijfsleven op een erg grote schaal verzameld en verwerkt. Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gelden er sinds 25 mei 2018 nieuwe regels omtrent deze gegevensverzameling...

dataportabiliteit

Dataportabiliteit

Wat wordt er precies bedoeld met dataportabiliteit? De term dataportabiliteit kan gedefinieerd worden als overdraagbaarheid van persoonsgegevens aan de betrokkene. Dataportabiliteit is een nieuw consumentenrecht onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming...

data protection officer

Data Protection Officer (DPO)

Het nut van een Data Protection Officer Een Data Protection Officer ziet toe op de naleving van de privacywetgeving binnen een bedrijf. Het is een natuurlijk persoon die door zijn...

traceerbaarheidsmodule

Traceerbaarheidsmodule

Wat houdt traceerbaarheid in voor producten, documenten of processen? Traceerbaarheid, ook wel traceability genoemd, is de mogelijkheid om een element te volgen vanaf zijn ontstaan tot bij de aankomst op...

toegangscontrole

Toegangscontrole

Wat betekent toegangscontrole in het ICT-landschap? Toegangscontrole, of Access Control in het Engels, is een veiligheidsmaatregel die verzekert dat alleen de bevoegde personen of apparaten toegang krijgen tot bepaalde systemen...

blockchain

Blockchain

Blockchain, ook wel blokketen genoemd in het Nederlands, wint nog steeds aan populariteit. De technologie is vooral bekend door zijn gebruik voor cryptomunten zoals Bitcoin en Ethereum. Maar dit zijn...

it security

IT-security

Inhoudsopgave: Wat valt er onder IT-security? Risico’s omtrent IT-beveiliging Fysieke bedreigingen Bedreigingen vanuit software Bedreigingen vanuit de gebruiker Normen voor IT-security Verschillende soorten IT-security Network security Cyber security Cloud security...