WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

Smart Energy

Het energiesysteem van de (nabije) toekomst

In dit digiboek maak je kennis met de uitdagingen en kansen die horen bij de energietransitie naar duurzame bronnen. De overgang betekent dat er nieuwe verdienmodellen komen en nieuwe markten opengaan. Wat is daarvan al te zien en wat gaat het straks betekenen? Wat zijn de kansen en waar moeten bedrijven attent op zijn? Het internet of things, de naar nul naderende marginale prijs van energie en het decentraal worden van opwekking zorgen samen voor een energiemarkt die fundamenteel anders werkt dan alles wat we gewend zijn. We beginnen met onze tour… Enjoy the ride!

Formaat: online uitgave

Beschikbaar voor: Pro-leden

PRO
50 €/maand
meer info over Pro
Beschrijving
Inhoudsopgave
Auteur

Hoe gaat ‘Energy Internet’ businessmodellen van bedrijven veranderen?

We zijn eraan gewend dat data de wereld overvliegen, worden uitgewisseld en snel beschikbaar zijn, waar we ook zijn. We denken niet na over de kosten van opslag van data; die kosten stellen niets voor ten opzichte van de waarde.

Dat is in de nabije toekomst niet anders voor energie. Voor een beperkt maandelijks bedrag onbeperkt toegang tot elektriciteit lijkt raar, maar is niet ver weg meer. Daar is wel een gedigitaliseerde infrastructuur voor nodig. Elektriciteit moet zich snel en gemakkelijk kunnen verplaatsen van locaties met overschot naar locaties met vraag. Daarbij wisselt die stroom razendsnel van eigenaar en dit moet natuurlijk worden bijgehouden. Bovendien gaat stroom een rol spelen in vraag naar warmte en koeling; maar overtollige warmte kan bij grote vraag ook in stroom worden omgezet. Tenslotte wordt stroom soms omgezet in energiedragers zoals gassen, of in grondstoffen.

Dit digiboek geeft een kijkje in die opwindende toekomst, verteld aan de hand van de ontwikkelingen en pilots van vandaag. We focussen daarbij vooral op de gevolgen van deze nieuwe werkelijkheid voor bedrijven en hun klanten. Ondernemingen moeten zich klaarmaken om hun concurrentiepositie niet te verliezen, maar de nieuwe inrichting van het energiesysteem biedt daarnaast veel kansen om geld te verdienen. Daarvoor moeten bedrijven zich wel ‘opnieuw uitvinden’; bedrijfsprocessen en de digitale infrastructuur waar deze over lopen, zullen totaal op de schop moeten.

Doelpubliek

Deze uitgave biedt de inzichten, beschrijft recente ontwikkelingen en schetst de regelgeving op het gebied van slimme elektriciteitsnetten. Welke rol speelt ICT en platformsoftware hierin? Welke kansen liggen voor het oprapen? De doelgroep is iedereen die beroepsmatig te maken heeft met de snel opkomende markten voor energie, zoals bedrijven die veel energie nodig hebben, bedrijven die opwekken, projectontwikkelaars die een energiesysteem voor een uitbreidingswijk moeten kiezen, platform-ontwikkelaars, start-ups die kansen zien, beleidsmakers en netbeheerders die alles willen weten over de toekomst van energie.

 • Pitch
 • Inleiding
 • We zijn blind voor het verband tussen economie en energie
 • Energy Internet
 • Jeremy Rifkin
 • Follow the money
 • Vergeleken met straks is het energiesysteem van nu ongelooflijk simpel
 • Energy internet in de praktijk
 • Driekwart omgevingswarmte en een kwart stroom, in plaats van gas verstoken
 • Nieuwe Europese regels voor de energiemarkt ⏤ waarom houdt Nederland zich er niet gewoon aan?
 • Slim handelen in kWh’s
 • Voorspellen wordt goud waard
 • Experimenteren in de blockchain
 • Van ‘power to gas’ tot ‘power to everything’
 • Goudkoorts

De screenshots op deze pagina geven meer informatie over de inhoud van deze uitgave.

Niels Rood (1962) is transitiemaker bij Squarewise in Amsterdam, een bureau dat is gespecialiseerd in complexe transities. Voor TKI Urban Energy werkt hij aan de opschaling van innovaties voor de energietransitie in de gebouwde omgeving. Als wethouder in Eemnes was hij eerder betrokken bij het toekennen van een project van de Europese Unie, waarin ervaring werd opgedaan met het uitwisselen van energie onder leden van een coöperatie op basis van dynamische prijzen, die in de blockchain worden afgerekend. Sindsdien volgt hij pilots en start ups op het gebied van ‘smart energy’ op de voet.