WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail
csrd wijzer

Gratis beschikbaar

CSRD Wijzer 2024

De CSRD Wijzer is een essentiële leidraad voor bedrijven die moeten voldoen aan de Corporate Sustainability Reporting Directive. Het verschaft inzicht in duurzaamheidsrapportage en -compliance, zodat je organisatie aan alle gestelde eisen voldoet. Je vindt er onder andere: een stappenplan, standaarden voor uitwisselingen, tips, en mogelijke gevolgen bij overtreding.

Gratis toegang

Beoordeel deze uitgave:

Beoordeel dit artikel:
Totaal: 3 Gemiddeld: 4.3
Beschrijving
Inhoudsopgave

De CSRD Wijzer gaat over het regelgevend kader van de Europese Unie waarmee bedrijven verplicht worden om uitgebreide informatie te verstrekken over hun duurzaamheidsprestaties en -praktijken, maar ook over de financiële risico’s die zij lopen als gevolg van klimaatverandering. Welke bedrijven moeten aan de CSRD voldoen? Hoe verzamel je alle gegevens in een gedigitaliseerd proces? Deze Wijzer geeft hier antwoord op. Volg het stappenplan, zodat je rapportage voldoet aan de CSRD.

ICT Portal is een initiatief van EKCIT (European Knowledge Center for Information Technology). EKCIT doet voortdurend onafhankelijk onderzoek naar de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van CSRD, duurzaamheidsrapportage, de verschillende softwarepakketten, bijbehorende leveranciers en de optimale projectaanpak.

  1. Welke stappen moeten bedrijven zetten om te voldoen aan de CSRD?
  2. Welke bedrijven moeten voldoen?
  3. Wanneer voldoet de rapportage aan de EFRAG-normen?
  4. Wanneer voldoet de rapportage aan de IFRS?
  5. Hoe kunnen de gegevens voor de CSRD in een gedigitaliseerd proces worden verzameld?
  6. Zijn er standaarden voor uitwisseling tussen bedrijven van gegevens die van belang zijn om te kunnen voldoen aan CSRD?
  7. Wat zijn de gevolgen als ik niet voldoe aan de rapportageplicht op grond van de CSRD?
  8. Wat zijn de termijnen voor geleidelijke invoering?
Gratis toegang

Goed om te weten

Hoe krijg ik toegang tot deze uitgave?

Deze uitgave staat klaar in je eigen online bibliotheek. Meld je aan op deze pagina om direct toegang te krijgen.

Altijd actueel

De inhoud van de publicatie wordt continu geactualiseerd. De digitale uitgave wordt aangeboden in HTML5-formaat. Hiermee is de publicatie via je eigen browser te bekijken en kunnen we gebruik maken van interactieve elementen.

Voor wie is deze uitgave bedoeld?

Voor projectleiders, managers, (ICT)-professionals, studenten en docenten.

“review”

name – function bij company.

Deze bedrijven waren blij met de gidsen