WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

Warehouse Management (WM)

Wat betekent Warehouse Management?

Warehouse Management is de Engelse term voor magazijnbeheer. WM kan worden samengevat als het beheer van alle activiteiten en bedrijfsprocessen die te maken hebben met binnenkomende of opgeslagen artikelen in het magazijn. Dit kan gaan over de artikelen binnen één magazijn, of op meerdere locaties.

WM is een breed begrip. De invulling ervan kan erg verschillen. Onderstaande elementen zijn echter een aantal basistaken die in elk geval onder magazijnbeheer vallen:

  • Opdrachtverwerking (bv. voorraadchecks)
  • Ordervrijgave (Verschillende bedrijven krijgen goederen binnen in batches. Dit zijn (grote) leveringen van artikelen die tot dezelfde groep behoren. Een batch kan uit verschillende producten bestaan, maar heeft belangrijke gemeenschappelijke kenmerken.orders clusteren in batches voor de picking)
  • Voorraadadministratie (hoeveelheid en locatie)
  • Inventarisatie
  • Managementinformatie

Warehouse Management wordt vaak één op één vertaald met Een van de grootste problemen die handelsbedrijven vaak ervaren is dat niemand een accuraat beeld heeft van de status van de voorraad. Er is niet precies bekend wat er op voorraad is, welke artikelen gereserveerd zijn, en hoe lang ze al ‘op de plank’ liggen. Een voorraadmodule kan soelaas bieden.voorraadbeheer. Toch dekken beide termen niet helemaal dezelfde lading. Wat betreft voorraad geeft WM enkel de locatie en hoeveelheid aanwezige voorraad aan, soms aangevuld met gegevens over de kwaliteit. Met voorraadbeheer kan een bedrijf daarentegen ook minimale- en maximale voorraden vastleggen en beslissen over Procurement management, of inkoopbeheer, zorgt ervoor dat een bedrijf beschikt over de benodigde grondstoffen, materialen en andere resources om het werk naar behoren uit te voeren.inkoop en productie van goederen.

Magazijnbeheer in de praktijk

Toen Warehouse Management voor het eerst echt opkwam, werden kaartenbakken ingezet. Later werden die vervangen door Excel-lijsten. Zo kregen bedrijven een overzicht van opslaglocaties en konden goederenactiviteiten binnen het magazijn worden bijgehouden.

De laatste decennia zijn deze eerste vormen van WM echter niet meer ideaal voor de magazijnadministratie. Magazijnbeheer is namelijk complexer geworden. Veel handels-, productie- en distributiebedrijven werken met verschillende magazijnen of slaan goederen van verschillende klanten op in eenzelfde magazijn. Ook worden vaak eigen goederen op externe locaties bewaard, bijvoorbeeld rechtstreeks bij de retailer in het geval van Vendor Management Inventory (VMI). Daarnaast verplicht de steeds verder oprukkende E-commerce bedrijven om steeds sneller te leveren.

Om de extra complexiteit en het versnelde tempo van WM aan te kunnen, doen organisaties tegenwoordig meestal beroep op een Warehouse Management System (WMS). Deze Onder software verstaan we alle programma’s en applicaties die ervoor zorgen dat een informatiesysteem naar behoren werkt. Dit zijn niet-materiële componenten, in tegenstelling tot hardware. Software kan je dus niet aanraken, maar is wel nodig om een informatiesysteem taken te laten uitvoeren. Deze programma’s zorgen er onder andere voor dat een computer gebruikt kan worden voor tekstverwerking, om te surfen op het internet of om video’s te bewerken.software automatiseert de taken die te maken hebben met magazijnbeheer. Een WMS kan complexere vormen van magazijnindeling aan en staat in rechtstreeks contact met de Orderpicking is het proces waarbij een magazijnmedewerker de artikelen beschreven op een pakbon uit het magazijn haalt en verzamelt. Hierna maakt deze medewerker, ook wel een orderpicker genoemd, de verzameling gereed voor verzending naar klanten of voor intern gebruik. Bovendien moet de orderpicker ook in de voorraad aangeven dat een artikel gepickt is, en wordt hij of zij vaak ingezet voor de ontvangst en de opslag van goederen in het magazijn.orderpicking, die door het Een ERP-systeem brengt belangrijke informatie van verschillende bedrijfsafdelingen samen. Actuele gegevens over de productie, in- en verkoop, logistiek en administratie worden gekoppeld. Automatische werkprocessen verhogen de productiviteit, en verlagen de kosten.ERP-systeem geregeld wordt.

Hoe verhouden Warehouse Management Systems zich tot andere bedrijfssoftware?

Warehouse Management is een beheersactiviteit die eigenlijk nooit op zichzelf staat. De artikelen uit het te beheren magazijn moeten namelijk ook gebruikt, verhandeld of vervoerd worden. Vandaar dat WM vaak als een module of gekoppeld systeem wordt aangeboden bij Een handelsonderneming kiest vaak voor de aanschaf van een systeem voor Enterprise Resource Planning (ERP) dat speciaal gericht is op de handelsactiviteiten zoals orderpicking, magazijnindeling en voorraadbeheer. Voor welke specifieke problemen kan een ERP een oplossing bieden? Welke functionaliteiten zijn essentieel voor de handel? Hoe kan de software bijdragen aan hogere winstmarges?ERP-pakketten voor de handel en de productie. Ook Transport Management Systems (TMS) hebben vaak enkele WM-functionaliteiten ingebouwd.

Langs de andere kant is er vanuit moderne WMS-pakketten zelf ook overlap met ERP-systemen en TMS. De software krijgt namelijk een steeds bredere scope. Zo kunnen ze vaak lichte label- en assemblageactiviteiten aangaan, nemen ze retourbeheer op zich en sturen ze interne transportmiddelen aan. Ondanks deze toegevoegde functionaliteiten kan een WMS echter geen ERP-systeem of TMS vervangen. Voorraadbeheer, orderpicking en extern vervoer en reisschema’s zijn maar enkele van de functionaliteiten die een WMS niet dekt.

De hamvraag voor bedrijven is dus welke software(combinaties) er het beste gebruikt worden. Dit zal erg afhangen van de scope en activiteit van de betreffende organisatie. Voor grote handelsbedrijven is een Een ERP-systeem brengt belangrijke informatie van verschillende bedrijfsafdelingen samen. Actuele gegevens over de productie, in- en verkoop, logistiek en administratie worden gekoppeld. Automatische werkprocessen verhogen de productiviteit, en verlagen de kosten.ERP-systeem met koppeling naar een volwaardig WMS waarschijnlijk de meest logische keuze. De meeste transportbedrijven hebben dan weer meer baat bij een TMS met de basiselementen van WM.

Beoordeel dit artikel:
Totaal: 6 Gemiddeld: 3.5

Dit artikel als bron gebruiken?

European Knowledge Center for Information Technology (Ed.). (2018, 10 januari). Warehouse Management (WM). Geraadpleegd op ICT Portal. https://www.ictportal.nl/ict-lexicon/warehouse-management-wm