WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

Supply Chain Management (SCM)

Supply Chain Management is een rekbaar begrip

Supply Chain Management kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. In principe refereert de term supply chain aan de gehele productie- en handelsketen, van de aankoop van ruwe materialen tot aankomst bij de uiteindelijke gebruiker. Supply Chain Management wordt echter vaak beperkt tot het beheer van de toevoerketen van materialen.

De basis van SCM

In het kort houdt supply chain management in dat een handels-, productie- of distributiebedrijf weet welke materialen of producten besteld moeten worden en ervoor zorgt dat ze op tijd worden geleverd. Om deze planning in goede banen te leiden gebruikt SCM data uit het Een ERP-systeem brengt belangrijke informatie van verschillende bedrijfsafdelingen samen. Actuele gegevens over de productie, in- en verkoop, logistiek en administratie worden gekoppeld. Automatische werkprocessen verhogen de productiviteit, en verlagen de kosten.ERP-systeem. De ERP-functionaliteiten die gebruikt worden bij SCM zijn onder andere:

  • Onder productieplanning wordt verstaan het inplannen van productiewerk op basis van orders of de verwachte verkoop. Deze planning wordt opgemaakt rekening houdend met: aanwezige materialen of hun levertijden, beschikbare werkkrachten, en de productiecapaciteit van mensen en machines. De planning helpt bedrijven om op een geordende en logische manier aan de productie van nieuwe goederen te beginnen. Ook kunnen op basis van deze planning bestellingen voor ruwe materialen gedaan worden, en kan het transport van afgewerkte goederen ingepland worden.Productieplanning
  • Material Requirements Planning (voor de inkoop van materialen)
  • Een van de grootste problemen die handelsbedrijven vaak ervaren is dat niemand een accuraat beeld heeft van de status van de voorraad. Er is niet precies bekend wat er op voorraad is, welke artikelen gereserveerd zijn, en hoe lang ze al ‘op de plank’ liggen. Een voorraadmodule kan soelaas bieden.Voorraadbeheer
  • Detailplanning (voor de optimale uitwerking van orders en het berekenen van levertijden)
  • Distributieplanning (voor een optimale locatie voor het beheer van voorraad)

Bovenstaande interne gegevens worden door een SCM-systeem vergeleken met gegevens van partners binnen hetzelfde netwerk, zoals toeleveranciers. Zo kan een netwerkplanning worden gemaakt. Dit laat toeleveranciers, handelaars, producenten, distributeurs en retailers binnen hetzelfde netwerk toe om hun bedrijfsprocessen zo in te plannen dat ze zo nauw mogelijk op elkaar aansluiten.

Een uitgebreid SCM

Vaak wordt onder Supply Chain Management naast de planning van goederentoevoer ook de uitvoering van concrete activiteiten verstaan. Bijvoorbeeld: de praktische uitvoering van klantenbestellingen, Orderpicking is het proces waarbij een magazijnmedewerker de artikelen beschreven op een pakbon uit het magazijn haalt en verzamelt. Hierna maakt deze medewerker, ook wel een orderpicker genoemd, de verzameling gereed voor verzending naar klanten of voor intern gebruik. Bovendien moet de orderpicker ook in de voorraad aangeven dat een artikel gepickt is, en wordt hij of zij vaak ingezet voor de ontvangst en de opslag van goederen in het magazijn.orderpicking en levering. Door ook Warehouse Management is de Engelse term voor magazijnbeheer. WM kan worden samengevat als het beheer van alle activiteiten en bedrijfsprocessen die te maken hebben met binnenkomende of opgeslagen artikelen in het magazijn. Dit kan gaan over de artikelen binnen één magazijn, of op meerdere locaties. WM is een breed begrip. De invulling ervan kan erg verschillen. Een aantal basistaken die in elk geval onder magazijnbeheer vallen:Warehouse Management en Bedrijven in de logistieke sector ontvangen dagelijks honderden documenten. Het merendeel in papieren formaat. De implementatie van een document management systeem (DMS) wordt dan al snel aantrekkelijk. Maar welk systeem is het meest geschikt voor welk type organisatie? Kan elk DMS worden geïmplementeerd, of is een sector specifieke oplossing een beter idee?logistieke uitvoering toe te voegen staat SCM in deze betekenis eigenlijk bijna gelijk aan een volledig Een handelsonderneming kiest vaak voor de aanschaf van een systeem voor Enterprise Resource Planning (ERP) dat speciaal gericht is op de handelsactiviteiten zoals orderpicking, magazijnindeling en voorraadbeheer. Voor welke specifieke problemen kan een ERP een oplossing bieden? Welke functionaliteiten zijn essentieel voor de handel? Hoe kan de software bijdragen aan hogere winstmarges?ERP-pakket voor de handel.

Software en diensten voor SCM

Supply Chain Management is een erg populaire term, maar is inmiddels niet meer eenduidig te definiëren. Bijna alle diensten of producten die op de een of andere manier gerelateerd kunnen worden aan een toevoerketen krijgen de naam opgespeld. Logistieke bedrijven noemen hun transportmogelijkheden bijvoorbeeld ook regelmatig (gedeeltelijk) supply chain management. Aan de andere kant kom je ook systemen tegen die de supply chain beheren, maar die de naam niet dragen. ERP-leveranciers zijn er in overvloed op de Nederlandse markt. Stuk voor stuk proberen ze de beste op hun terrein te zijn. Er zijn verschillende factoren op basis waarvan een bedrijf voor een bepaalde leverancier kiest. De kwaliteit van de dienstverlening is een zeer belangrijk aspect, maar is vooraf moeilijk in te schatten. Welke leverancier sluit goed aan bij mijn bedrijf? Dit is de hamvraag bij elk ERP implementatietraject. Het is ook niet altijd een gemakkelijke vraag om beantwoord te krijgen. Er bestaat helaas niet zoiets als een top 10 van ERP-leveranciers waar elk bedrijf uit zou moeten kiezen.Verschillende ERP-leveranciers bieden bijvoorbeeld geen SCM-module aan, maar ondervangen dit gemis door een combinatie van andere functionaliteiten aan te bieden.

De populariteit van supply chain management heeft ervoor gezorgd dat bedrijven vaak niet meer weten waar ze op moeten letten bij het vergelijken van SCM-software. Soms weten ze zelfs niet meer of ze wel SCM-software nodig hebben. Het beste is om af te stappen van de zoektocht op basis van de term, en in de plaats daarvan te focussen op de pijnpunten die een bedrijf wil aanpakken.

De De ERP Wijzer is een essentiële leidraad voor projectleiders die zich oriënteren op de aanschaf van een (nieuw) ERP-pakket. U vindt er prijzen, leveranciers, pakketten en informatie over verschillende modules en aanvullende functionaliteiten.ERP Wijzer kan oriënterende projectleiders een idee geven welke Onder software verstaan we alle programma’s en applicaties die ervoor zorgen dat een informatiesysteem naar behoren werkt. Dit zijn niet-materiële componenten, in tegenstelling tot hardware. Software kan je dus niet aanraken, maar is wel nodig om een informatiesysteem taken te laten uitvoeren. Deze programma’s zorgen er onder andere voor dat een computer gebruikt kan worden voor tekstverwerking, om te surfen op het internet of om video’s te bewerken.software-oplossingen voor Supply Chain Management geschikt kunnen zijn voor hun specifieke situatie.
Beoordeel dit artikel:
Totaal: 5 Gemiddeld: 3.8

Dit artikel als bron gebruiken?

European Knowledge Center for Information Technology (Ed.). (2018, 28 januari). Supply Chain Management (SCM). Geraadpleegd op ICT Portal. https://www.ictportal.nl/ict-lexicon/supply-chain-management