WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

Productieplanning

Een definitie van productieplanning

Onder productieplanning wordt verstaan het inplannen van productiewerk op basis van orders of de verwachte Bij verkoopbeheer, ook wel sales management genoemd, verzamelen en analyseren bedrijven al hun beschikbare verkoopdata. Systemen voor verkoopbeheer worden ingezet voor het beheer van verkoopteams en -kanalen, de optimalisatie van de klantenservice, en de creatie van verkoopstrategieën. Vooral handels- en productiebedrijven maken gebruik van dit soort systemen.verkoop. Deze planning wordt opgemaakt rekening houdend met:

  • Aanwezige materialen of hun levertijden
  • Beschikbare werkkrachten
  • Productiecapaciteit van mensen en Bedrijven uit de machinebouw doen er goed aan om als basissoftware een ERP-systeem voor de productie te overwegen. In de ERP Wijzer staat een vergelijking van een aantal van deze pakketten. Ondernemingen in de machinebouw krijgen daarnaast echter ook met specifieke uitdagingen te maken. Ze werken bijvoorbeeld vaak samen met partners voor de productie van verschillende onderdelen. Ook moeten de machines getest worden voordat ze opgeleverd worden. Een partner die extra oplossingen aanbiedt of kan ontwikkelen voor de machinebouw, is dus een grote plus.machines

De planning helpt bedrijven om op een geordende en logische manier aan de productie van nieuwe goederen te beginnen. Ook kunnen op basis van deze planning bestellingen voor ruwe materialen gedaan worden, en kan het transport van afgewerkte goederen ingepland worden.

De productieplanning kan manueel gebeuren, maar voor de meeste producerende bedrijven is dat een hele klus. Bovendien zou het door iemand moeten gebeuren die absoluut elk detail van het bedrijf in zijn of haar hoofd heeft. Daarom wordt productieplanning vaak aangeboden als een functionaliteit van een Een ERP-systeem brengt belangrijke informatie van verschillende bedrijfsafdelingen samen. Actuele gegevens over de productie, in- en verkoop, logistiek en administratie worden gekoppeld. Automatische werkprocessen verhogen de productiviteit, en verlagen de kosten.ERP-systeem. Dit systeem beschikt al over alle relevante gegevens voor het opmaken van de planning en kan de moeilijke taak volgens vaste regels uitvoeren. Zo kunnen prioriteiten worden ingesteld voor bepaalde klanten of kan bijvoorbeeld een Bedrijven uit de voedingssector weten dat een ERP-systeem voor de ‘gewone’ handel of productie niet één op één geschikt is voor hun branche. Houdbaarheidsdata en strikte kwaliteitseisen zijn maar enkele van de cruciale aspecten die het systeem moet aankunnen. Maar wat kenmerkt ERP-software voor voeding en dranken, de foodsector, dan precies? Welke systemen helpen bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie overeind te blijven op de sterk concurrerende markt?ERP-systeem voor de food rekening houden met de ingrediënten die als eerste gebruikt moeten worden.

Problemen die productieplanning met zich kan meebrengen

Traditioneel gezien is een productieplanning een vast gegeven, die in principe (erg) strikt wordt opgevolgd. Elk producerend bedrijf krijgt echter te maken met afwijkingen van het originele schema. Zelfs als er gepland wordt op een geautomatiseerde manier kunnen er zich onverwachte omstandigheden voordoen.

Als een toeleverancier bijvoorbeeld niet in staat is om het hout voor een tafel op het vooraf voorspelde moment te leveren, kan het producerend bedrijf niet verder met de order. Om de achterstand alvast ‘goed te maken’ wordt er dan vaak gekozen om al aan een andere order, bijvoorbeeld een stoel, te beginnen. Het probleem hiermee is echter dat deze werkwijze ertoe leidt dat er steeds meer half-afgewerkte producten ontstaan. Zodra het hout voor de tafel binnenkomt, moet er namelijk weer aan deze prioriteit gewerkt worden. Daarna kan men pas verder met de productie van de tweede order. Dit continu switchen tussen orders brengt veel tijdverlies met zich mee.

Om de onverwachte omstandigheden die de planning in de war sturen de baas te kunnen zijn, komen veel bedrijven in de verleiding om langere levertijden aan te nemen. Zo hopen ze een ‘zekerheid’ in te bouwen. In de praktijk resulteert dit echter vaak in nog meer versnippering van de productie en komen bedrijven in een negatieve spiraal van steeds langere doorloopperiodes. Dit komt de klanttevredenheid niet ten goede. Sterker nog: als een concurrent een vlottere levertijd heeft, is dat vaak een belangrijke reden voor de klant om daar de bestelling te plaatsen.

Is productieplanning passé?

Bovenstaande problemen zorgen ervoor dat sommige bedrijven het gehele concept van productieplanning als oubollig en inefficiënt gaan zien. Toch werkt geen enkel bedrijf in de maakindustrie volledig zonder planning. Wel zijn er nieuwe vormen van productieplanning ontstaan. Zo focust Quick Response Management is een methodologie die streeft naar het verkorten van de doorlooptijd van producten. De aanpak wordt vooral ingezet door handels- en productiebedrijven.Quick Response Management (QRM) bijvoorbeeld op het zo laat mogelijk inplannen van de productie. Hierdoor zijn de verwachtingen over levertijden en capaciteit realistischer en wordt de doorlooptijd extra verkort. Ook Lean Manufacturing is een productiemethode waarbij ingezet wordt op de vereenvoudiging van het productieproces. Bij deze vorm van produceren worden alle onnodige of inefficiënte elementen uit het productieproces gehaald, om zo efficiënter te werken, en meer winst te maken.lean manufacturing is een nieuwe trend in de productiesector. Hierbij wordt vooral gefocust op het voorkomen van verspilling, zowel van materialen als van werkuren of capaciteit. Beide nieuwe methodes proberen ervoor te zorgen dat de productieplanning de vlotheid en correctheid van de maakindustrie niet tegenwerkt, maar bevordert.

Door de productieplanning van Excel-bestandjes te verplaatsen naar een ERP-systeem, zorgen veel productiebedrijven vaak voor een sterk gestroomlijnd proces. Maar niet elk pakket op de markt is even sterk op dit onderdeel. Vergelijk daarom ERP-pakketten zijn er in allerlei soorten en maten, maar welke systemen passen het beste bij uw organisatie? En wanneer het juiste ERP-pakket is gevonden, welke ERP-leverancier heeft de beste pakketprijzen en blinkt uit in betrouwbaarheid? Het is belangrijk om te weten dat het selecteren van een ERP-pakket eigenlijk niet bij de selectie zelf begint. Er gaat eerst een ander proces vooraf aan de selectie van de juiste ERP-software. Organisaties die de bedrijfsprocessen uitvoerig in kaart brengen komen achteraf minder vaak voor verrassingen te staan. Het maken van een zogenaamde blueprint zorgt ervoor dat een bedrijf een duidelijk beeld heeft van de interne afdelingen, hun onderlinge verhoudingen en processen. Zo kunnen er vervolgens belangrijke besluiten worden genomen, zoals de gewenste functionaliteiten en de manier waarop het pakket moet worden geïmplementeerd (on-premise, cloud of hybride).verschillende ERP-pakketten gericht op uw specifieke productieproces, en de ervaring van ERP-leveranciers zijn er in overvloed op de Nederlandse markt. Stuk voor stuk proberen ze de beste op hun terrein te zijn. Er zijn verschillende factoren op basis waarvan een bedrijf voor een bepaalde leverancier kiest. De kwaliteit van de dienstverlening is een zeer belangrijk aspect, maar is vooraf moeilijk in te schatten. Welke leverancier sluit goed aan bij mijn bedrijf? Dit is de hamvraag bij elk ERP implementatietraject. Het is ook niet altijd een gemakkelijke vraag om beantwoord te krijgen. Er bestaat helaas niet zoiets als een top 10 van ERP-leveranciers waar elk bedrijf uit zou moeten kiezen.verschillende ERP-leveranciers in uw sector.

Beoordeel dit artikel:
Totaal: 19 Gemiddeld: 3.3

Dit artikel als bron gebruiken?

European Knowledge Center for Information Technology (Ed.). (2018, 7 februari). Productieplanning. Geraadpleegd op ICT Portal. https://www.ictportal.nl/ict-lexicon/productieplanning