WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

IBM Watson Content Analytics

Naamsverandering

IBM kiest voor haar Enterprise Search-oplossing niet voor de meest eenvoudige naam. IBM Content Analytics with Enterprise Search (ICAwES) heet voortaan IBM Watson Content Analytics. De oplossing helpt enerzijds bij het ontsluiten van ongestructureerde bedrijfsgegevens, wat tot nieuwe inzichten kan leiden op het gebied van bedrijfsvoering (door IBM content analyse genoemd). Hierbij worden patronen, trends en afwijkingen gedetecteerd. IBM content analyse wordt in het algemeen gebruikt door een selecte groep medewerkers van een bedrijf.

Anderzijds biedt het product Enterprise Search-mogelijkheden. Enterprise Search kan worden gebruikt door een grote groep medewerkers die een simpele interface verwacht. In dit artikel wordt de focus gelegd op de Enterprise Search functie. In de Enterprise Search Wijzer vindt u prijsinformatie over IBM Watson Content Analytics, evenals een vergelijking van andere bekende Enterprise Search-oplossingen.

IBM Enterprise Search

Enterprise Search richt zich op het (terug)vinden van documenten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende datamining technieken. Na het invoeren van een trefwoord gaat de software aan de slag. Verschillende gegevensbronnen worden geraadpleegd en het zoekresultaat wordt in een dashboard weergegeven.

Technische componenten IBM Watson Content Analytics

De zoekoplossing IBM Watson Content Analytics bestaat uit drie componenten:

  1. Enterprise Search applicatie: in de zoekapplicatie worden de zoekopdrachten van de gebruiker doorgestuurd naar de zoekserver.
  2. Zoekserver: gebruikt een index (zie controller server) bij het samenstellen van de zoekresultaten en stuurt deze terug naar de search applicatie.
  3. Controller server: doorzoekt en importeert content in een index.

Ondersteunde databronnen

De Enterprise Search-oplossing IBM Watson Content Analytics ondersteunt een groot aantal van de gangbare databronnen.

  • Content management: EMC/Documentum, Microsoft SharePoint, OpenText, IBM Content Manager en Lotus Notes.
  • Database systemen: Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle 11g, Sybase, DB2.
  • Bestandstypen: Word, Excel, PDF, etc.

Een volledig overzicht van de ondersteunde databronnen is te vinden in deze IBM documentatie.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld Google Search Appliance biedt IBM Enterprise Search meer mogelijkheden voor het beïnvloeden van de zoekresultaten. De oplossing kan informatie uit verschillende gegevensbronnen combineren in één document. De manier waarop de zoekoplossing hiermee omgaat kan door de beheerder worden aangepast. De zoekresultaten kunnen ook worden bijgesteld door bepaalde databronnen prioriteit te geven. Er zullen dan meer zoekresultaten naar boven komen uit de databronnen met extra prioriteit.

ibm watson content analytics cognitive capabilities

Beveiliging

Bij het implementeren van een Enterprise Search oplossing is het van belang goed te letten op het beveiligingsaspect. Sommige documenten moeten voor bepaalde gebruikersgroepen worden afgeschermd. Denk bijvoorbeeld aan gevoelige financiële gegevens, of informatie over werknemers. In IBM Watson Content Analytics kunnen meerdere beveiligingslagen worden geconfigureerd om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot bepaalde content. De toegang kan worden geregeld met de beheerconsole. De beveiliging kan worden ingesteld op drie niveaus:

  • Beveiliging op systeemniveau: Gebruikers die toegang hebben tot beheerdersrollen kunnen worden aangewezen. Deze gebruikers kunnen wijzigingen in de zoekapplicatie aanbrengen en aangeven welke gebruikers gemachtigd zijn om documenten te bekijken.
  • Beveiliging op collectieniveau: Hiermee kan de gebruikerstoegang worden ingesteld voor een grote hoeveelheid gegevens, of een groep van documenten (collectie).
  • Beveiliging op documentniveau: Deze beveiligingslaag regelt de toegang op documentniveau.

Het beveiligingsvraagstuk speelt voor veel bedrijven een belangrijke rol bij het kiezen van een Enterprise Search-oplossing. Het is niet voor niets een van de belangrijkste valkuilen waar bedrijven mee te maken krijgen. In de Enterprise Search Wijzer vindt u meer beveiligingspunten waarmee organisaties rekening moeten houden bij de keuze van een Enterprise-zoekoplossing.

Dit artikel als bron gebruiken? Klik en kopieer:

European Knowledge Center for Information Technology. (2022, 1 september). IBM Watson Content Analytics. ICT Portal. https://www.ictportal.nl/onderwerpen/enterprise-search/ibm-watson-content-analytics