WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

Google Search Appliance kosten

Aan welke prijzen moet een organisatie denken wanneer Google Search Appliance wordt overwogen? Waar zijn de kosten van afhankelijk, wat zijn de licentieprijzen en zijn er ook verborgen kosten?

Belangrijke update over GSA: Google stopt met zijn Search Appliance

Licentiekosten GSA

De Google Search Appliance kosten zijn sterk variabel en hangen af van het aantal documenten dat wordt geïndexeerd. Ook de looptijd van het contract speelt een rol. Een contract kan worden afgesloten voor twee of drie jaar en begint bij 500.000 documenten. Vervolgens kan worden gekozen voor 1 miljoen, 2 miljoen, 3 miljoen, 5 miljoen documenten, enzovoort.

De prijzen van een licentie voor Google Search Appliance beginnen vanaf 25.000 euro. Dit is inclusief alle benodigde Onder software verstaan we alle programma’s en applicaties die ervoor zorgen dat een informatiesysteem naar behoren werkt. Dit zijn niet-materiële componenten, in tegenstelling tot hardware. Software kan je dus niet aanraken, maar is wel nodig om een informatiesysteem taken te laten uitvoeren. Deze programma’s zorgen er onder andere voor dat een computer gebruikt kan worden voor tekstverwerking, om te surfen op het internet of om video’s te bewerken.software, support en updates.

Google Search Appliance kosten voor de leverancier

De Google Search Appliance kosten kunnen snel oplopen als de Enterprise-omgeving veeleisend is. In dat geval is één GSA-server niet voldoende. Het is daarom van belang om een GSA leverancier te kiezen die de architectuur zo efficiënt mogelijk ontwerpt, zodat er zo min mogelijk GSA exemplaren hoeven worden ingezet. Vooral voor bedrijven met verschillende (internationale) vestigingen en veel verschillende informatiedragers (ERP, Customer Relationship Management (CRM) is de term die gebruikt wordt voor het beheer van klantrelaties binnen een bedrijf. Een CRM-systeem wordt gebruikt voor de opslag, analyse en inzet van alle relevante klantinformatie.CRM, servers, In een database, ook wel gegevensbank of databank genoemd, worden gegevens verzameld, georganiseerd en gelinkt aan elkaar. Vanaf gekoppelde computers kunnen er zo snel data worden opgevraagd. Via het databasemodel zijn tegenwoordig ook uitgebreide analyses mogelijk. De meest moderne databases zijn tot slot ook in staat om gespecialiseerde rapportages te maken van complexe gegevens.databases, websites, etc.) is dit van belang om te hoge kosten te vermijden.

In de Enterprise Search Wijzer vindt u meer informatie over welke leverancier goed bij uw organisatie past.

Verborgen Google Search Appliance kosten

Er zijn een aantal factoren waarmee bedrijven rekening moeten houden als ze een zoekoplossing aan hun IT-systeem willen toevoegen.

  • Aanloopkosten: Het voorbewerken van gegevens (re-engineering), de aankoop van extra De hardware van een informatiesysteem is de materiële component, alles wat je fysiek kan aanraken. Voorbeelden hiervan zijn de computermuis, het scherm, het toetsenbord, de processor, de harde schijf etc. Om een informatiesysteem te doen werken, moet deze hardware aangedreven worden door verschillende programma’s, die niet materieel zijn. Zo is er een besturingssysteem nodig (zoals Windows of MacOS), en wordt er vaak extra software geïnstalleerd voor de uitvoering van specifieke taken. Dit kunnen eenvoudige taken zijn zoals tekstverwerking, maar ook video-editing of zelfs de gehele Enterprise Resource Planning.hardware, voorbereiding, training, enzovoort.
  • Kosten ingebruikname: de daadwerkelijk implementatie, integratie, training van de systeembeheerders, consultancy kosten, kosten voor connectoren.
  • Lopende kosten: Extra hardware, storage, energie, jaarlijks onderhoud, software upgrades, finetuning, en training voor gebruikers.

Het is voor projectleiders van belang om een goed beeld te hebben van alle kosten, inclusief verborgen kosten. Het is aan te bevelen voor elke fase van het project de directe en indirecte kosten te bepalen en te bedenken hoe deze de De Return On Investment (ROI) meet de verhouding tussen de kosten en de baten van een investering in software. Door middel van een ROI-berekening kan een bedrijf nagaan hoeveel tijd er nodig is om de gemaakte kosten terug te verdienen.Return On Investment zullen beïnvloeden. Meer informatie over de Google Search Appliance kosten en de ROI vindt u in de Enterprise Search Wijzer.

Ook is het belangrijk om in te schatten hoeveel tijd een IT medewerker kwijt is aan onderhoud en beheer van de zoekoplossing. Het is niet de bedoeling dat het onderhoud net zoveel uren arbeid vergt als het aantal uren dat wordt bespaard door efficiënter zoeken. Als we het hebben over efficiënt zoeken, dan is ‘Return on Information’ een belangrijk begrip. Hiermee wordt de waarde van de zoekresultaten bedoeld. Is de gevonden informatie relevant voor de gebruiker en voldoet het zoekresultaat aan de verwachtingen?

google search appliance kosten factoren

Totale eigendomskosten (Total cost of ownership)

De De Total Cost of Ownership (TCO) is het totaal aan kosten dat een product of dienst gedurende de hele levenscyclus of gebruikscyclus met zich meebrengt. Er wordt dus niet alleen gekeken naar de inkoopprijs, maar ook naar bijkomende kosten zoals die voor extra personeel.totale eigendomskosten kunnen per zoekoplossing sterk verschillen. De Google Search Appliance kosten zijn echter redelijk eenvoudig te bepalen. Een organisatie schaft één licentie aan, waarin alle benodigde software zit inbegrepen. Ook de hardware valt onder deze licentie. De installatie en integratie worden in de meeste gevallen verzorgd door een Google partner. Upgrades vallen ook onder de licentie. Meer informatie over de totale Google Search Appliance kosten vindt u in de Enterprise Search Wijzer. Hier vindt u ook informatie over leveranciers, valkuilen, en andere praktische informatie over Google Search for Work.

Beoordeel dit artikel:
Totaal: 1 Gemiddeld: 5

Dit artikel als bron gebruiken?

European Knowledge Center for Information Technology (Ed.). (2015, 17 juni). Google Search Appliance kosten. Geraadpleegd op ICT Portal. https://www.ictportal.nl/onderwerpen/enterprise-search/google-search-appliance/gsa-kosten