WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

Digital signage in musea

Museumbezoekers verwachten tijdens hun museumbezoek dat ze verrast worden door hetgeen tentoongesteld staat, waarbij interactie en originaliteit erg belangrijk is. Ze verwachten dat musea hun content op een vernieuwende manier presenteren, een manier die indruk maakt en impact heeft.

Digital signage musea: verspreiding van kennis

Digital signage kan in musea in belangrijke mate bijdragen aan het verspreiden van kennis. Digital signage biedt hiervoor compleet nieuwe mogelijkheden. Een voorbeeld hiervan is het Nationale 11 September Museum in New York. Digital signage displays werden ingezet voor het creëren van een visuele tijdlijn die de belangrijke gebeurtenissen op 11 september chronologisch weergeven. De foto’s en video’s in de virtuele tijdlijn maken indruk op de bezoeker. Meer dan met traditionele presentatiemethoden kan worden bereikt.

Ook in Polen is bij de bouw van een nieuw ondergronds museum in de stad Krakow gebruik gemaakt van moderne visualisatietechnieken. Er werd onder andere gebruik gemaakt van 3D technieken en hologrammen om de bezoeker een spectaculaire inkijk te geven in het Middeleeuwse Krakow. Lees meer over dit project in de Digital Signage Wijzer.

digital signage musea interactief

Interactie in digital signage musea

Digital signage is bij uitstek geschikt om de betrokkenheid en participatie van bezoekers te vergroten. Grote videoschermen en interactieve flatscreens zijn voor een groeiend aantal musea de nieuwe communicatietools aan het worden. Touchscreens nodigen uit tot interactieve informatievergaring, en zijn zeker voor de jonge generatie museumbezoekers een aantrekkelijk alternatief voor de meer traditionele informatiezuilen. Video-installaties kunnen ook worden ingezet ter decoratie, of om een bepaalde sfeer neer te zetten. Digital signage wordt tegenwoordig niet alleen ingezet voor ondersteuningstaken, maar maakt soms ook deel uit van de tentoonstelling. Sommige moderne kunstenaars omarmen de techniek en visualiseren hun projecten op enorme videowalls die alleen al vanuit technisch oogpunt indruk maken op de bezoeker.

Narrowcasting voor musea

Musea die een digital signage project starten, doen er goed aan zich goed te laten informeren naar de mogelijkheden. Zeker in een creatieve omgeving zoals een museum, is het belangrijk vanuit creatief oogpunt naar digital signage musea te kijken. Houd hier rekening mee bij de keuze van een leverancier. Heeft deze al ervaring met de implementatie voor digital signage musea? In dat geval kan de leverancier met innovatieve voorstellen komen die al succesvol zijn gebleken in andere digital signage musea. Meer informatie over leveranciers met ervaring in de museum-branche vindt u in de Digital Signage Wijzer.

Dit artikel als bron gebruiken? Klik en kopieer:

European Knowledge Center for Information Technology. (2022, 1 september). Digital signage in musea. ICT Portal. https://www.ictportal.nl/onderwerpen/digital-signage/digital-signage-musea