WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

Over welke onderdelen moet worden gerapporteerd om te voldoen aan de CSRD-standaarden?

Inhoudsopgave

 1. Milieu en klimaatimpact
 2. Sociale verantwoordelijkheid
 3. Bestuur en intern toezicht

Milieu en klimaatimpact

De eerste categorie van rapportage die voldoet aan de standaarden van de CSRD betreft gegevens op het gebied van milieu en klimaatimpact. Het gaat dan over:

 • broeikasgassen en energie-efficiëntie
 • water
 • ontbossing
 • vervuiling
 • biodiversiteit
 • materiaalgebruik en circulaire bedrijfsvoering
 • gevoeligheid voor klimaatverandering

Het laatste aspect is een voorbeeld van wat vaak wordt aangeduid met ‘dubbele materialiteit’: het bedrijf draagt niet alleen bij aan de oorzaak van klimaatverandering, maar ervaart ook de gevolgen. De reden om ook over de gevoeligheid voor klimaatverandering te rapporteren is het belang van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen. Als de activiteiten van een onderneming gevoelig zijn voor de gevolgen van klimaatverandering (zoals de levensmiddelenindustrie, die gevolgen kan ondervinden van extreem weer of lange perioden van droogte), is het belangrijk voor investeerders dat zij van deze risico’s op de hoogte zijn.

Tip!

In de CSRD Wijzer staat een concreet stappenplan over hoe de gegevens voor de CSRD in een gedigitaliseerd proces kunnen worden verzameld.

Sociale verantwoordelijkheid

De tweede categorie betreft de sociale verantwoordelijkheid die de onderneming betracht. Daaronder vallen de volgende items:

 • gelijke behandeling en kansen
 • preventie geweld en intimidatie op de werkplek
 • arbeidsomstandigheden
 • mensenrechten en fundamentele vrijheden
 • democratische beginselen
 • normen uit internationale verdragen

Voor veel Nederlandse ondernemingen kunnen sommige van deze items vergezocht lijken. Maar de onderneming moet ook verslag doen over de toeleveranciers. In Nederland komt kinderarbeid niet structureel voor, maar in landen met minder welvaart is het een groot probleem. Het bedrijf moet duidelijk maken welke inspanningen gericht zijn op het uitbannen van dergelijke misstanden in de waardeketen.

Bestuur en intern toezicht

De derde categorie omvat het bestuur en hoe intern toezicht is geregeld.

 • rol van bestuursorganen m.b.t. duurzaamheid
 • toezicht
 • controle- en risicobeheersingssystemen
 • bedrijfsethiek en – cultuur
 • politieke beïnvloeding, inclusief lobby
 • betalingsgedrag, met name m.b.t. middelgrote en kleine bedrijven

Raadpleeg de CSRD Wijzer voor een overzicht van de standaarden voor de uitwisseling van gegevens tussen bedrijven die van belang zijn om te kunnen voldoen aan CSRD.

Lees ook:

Dit artikel als bron gebruiken? Klik en kopieer:

European Knowledge Center for Information Technology. (2023, 14 november). Over welke onderdelen moet worden gerapporteerd om te voldoen aan de CSRD-standaarden? ICT Portal. https://www.ictportal.nl/onderwerpen/corporate-sustainability/onderdelen-rapport-csrd-standaarden