WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

Wat zijn de mogelijke kosten voor duurzaamheidsrapportering?

Een wat groter bedrijf zal op honderden indicatoren moeten rapporteren, en dus op deze factoren ook data moeten verzamelen, bijhouden en toegankelijk maken.

De kosten die dat met zich meebrengt bestaan uit:

  • projectkosten (de tijd en inkoop die nodig is om te kunnen voldoen)
  • assurancekosten (de externe accountant die de informatie op juistheid controleert)
  • softwarekosten (een licentie voor systemen als Reporting 21, EPIC of een ander softwareplatform)

Al met al lopen de kosten al snel in de miljoenen euro’s. Voor kleinere bedrijven kunnen de kosten beperkt blijven tot enkele tonnen.

Het niet voldoen aan de CSRD-rapportageplicht kan leiden tot verschillende juridische en financiële gevolgen. Raadpleeg de CSRD Wijzer om de wettelijke vereisten te begrijpen en de nodige maatregelen te nemen.

Lees ook:

Dit artikel als bron gebruiken? Klik en kopieer:

European Knowledge Center for Information Technology. (2023, 14 november). Wat zijn de mogelijke kosten voor duurzaamheidsrapportering? ICT Portal. https://www.ictportal.nl/onderwerpen/corporate-sustainability/kosten-duurzaamheidsrapportering-csrd