WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

Infographic: overzicht van CSRD-datapunten

De datum waarop bedrijven uitgebreid moeten gaan rapporteren over hun beleid, resultaten en risico’s op sociale en milieutechnische aspecten van hun bedrijfsvoering, komt steeds dichterbij. Dit is geregeld in de CSRD: Corporate Sustainability Reporting Directive. Dat roept bij veel bedrijven de vraag op: hoe organiseer ik dit en hoeveel werk is het eigenlijk?

De eisen die aan rapportage gesteld worden, zijn heel specifiek. Hoewel niet verplicht, is het de meest pragmatische keuze om aan te sluiten bij de indeling die in Brussel gekozen is. Allereerst is het goed om onderscheid te maken dus rapportage over data, kwantitatieve informatie en rapportage in verhalende vorm. Strategieën zijn bijvoorbeeld alleen tekstueel te beschrijven, terwijl targets zich lenen om in concrete getallen uit te drukken. We spreken over datapunten als het gaat om deze kwantitatieve informatie.

Daar zijn er overweldigend veel van. Helaas is de informatie van EFRAG, het instituut dat in opdracht van de Europese Commissie de eisen heeft uitgewerkt, niet erg toegankelijk. Het is een brij van tabellen, indelingen, verwijzingen en uitleg. Veel bedrijven zien door de bomen het bos niet meer.

Wanneer een project begint, is juist goed overzicht van de hoeveelheid te verrichten taken en werkzaamheden behulpzaam. Het helpt om de juiste benodigde capaciteit, budget en voorbereidingstijd te bepalen. Daarom heeft ICT Portal een infographic gemaakt, die alle datapunten laat zien, in een logische structuur die aansluit bij de indeling die de EU gekozen heeft. De focus ligt daarbij op de datapunten, omdat juist het verzamelen van kwantitatieve data zorgvuldige voorbereiding vergt.

preview csrd overzicht

Het gaat te ver om te zeggen dat zo de op te leveren data in één oogopslag duidelijk wordt. Het blijven veel datapunten waarover gerapporteerd moet worden. Maar overzichtelijk is de infographic wel.

Ook verderop in het proces kan de plaat behulpzaam zijn; bijvoorbeeld om bij te houden welke data al zijn verzameld of welke zijn uitgevraagd. Dit kan ook met ProjectCoach, een tool waarin de voortgang van alle taken bijgehouden kan worden.

Rapporteren op een manier die goedgekeurd kan worden door de accountant, is geen wandeling door het park. Maar ondoenlijk is het zeker ook niet. Als projectmatig gewerkt wordt vanuit een goed overzicht, worden de risico’s op een ‘onvoldoende’ aanmerkelijk verkleind.

Dit artikel als bron gebruiken? Klik en kopieer:

European Knowledge Center for Information Technology. (2024, 11 juni). Infographic: overzicht van CSRD-datapunten. ICT Portal. https://www.ictportal.nl/onderwerpen/corporate-sustainability/infographic-overzicht-csrd-datapunten