WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

Artificial Intelligence in zoekoplossingen

De laatste jaren is er steeds meer progressie geboekt op het gebied van Artificial Intelligence (AI). Deze nieuwe inzichten en ontwikkelingen worden ook ingezet in Enterprise Search, zodat de zoekoplossingen beter kunnen begrijpen wat je zoekt. Maar hoe werkt het precies en hoe zetten bedrijven als Google, Microsoft en IBM deze technieken in?

Wat is Artificial Intelligence?

Het begrip Artificial Intelligence, of kunstmatige intelligentie, verwijst naar het creëren van een voorwerp dat een vorm van intelligentie vertoont. Er bestaan verschillende soorten kunstmatige intelligentie: menselijke en niet-menselijke. Bij menselijke AI wordt geprobeerd computers te laten denken als mensen. Bij niet-menselijke AI wordt ingezet op de ontwikkeling van een computer met eigen computerintelligentie.

Kunstmatige intelligentie in de IT

Op het gebied van internettechnologie wordt geprobeerd om computers en software ´zelfstandig´ te laten denken. In het geval van Enterprise Search zou dit betekenen dat de software de zoekopdracht inhoudelijk begrijpt om vervolgens alleen de gewenste zoekresultaten te tonen. Een stap verder is dat de zoekoplossing zelf zou redeneren en begrijpen hoe problemen kunnen worden opgelost.

artificial intelligence hersenen

Zelflerende algoritmes van Google

Google maakt gebruik van algoritmes voor het goed laten functioneren van de zoekmachine. Deze algoritmes bepalen welke zoekresultaten aan de gebruiker worden getoond. Artificial Intelligence zorgt ervoor dat deze zoekresultaten steeds beter aansluiten op de informatiebehoefte van de gebruiker. Door de zoeksystemen van enorme hoeveelheden data te voorzien, kunnen nieuwe verbanden en relaties worden gelegd. Dit klinkt abstract, maar het volgende voorbeeld illustreert het principe:

Een computer kan niet zomaar het verschil tussen een kat en een hond op een afbeelding zien. Wel kan een computer worden geleerd wat de kenmerken zijn van een kat. Door kunstmatige intelligentie kan een computer op basis van duizenden afbeeldingen van katten als het ware leren welke combinatie van kenmerken bepaalt of iets een kat is. De computer heeft zichzelf iets aangeleerd. Dit wordt ook wel machine learning genoemd. Technologiebedrijven als Google, Microsoft en IBM investeren op dit moment flink in machine learning. Siri van Apple, Cortana van Microsoft, Google Now en Watson van IBM zijn hier voorbeelden van.

In de Enterprise Search Wijzer staat hoe de meeste moderne zoekoplossingen optimaal bedrijfsdata indexeren en crawlen, zodat op een slimme manier de gewenste zoekresultaten worden getoond.

Dit artikel als bron gebruiken? Klik en kopieer:

European Knowledge Center for Information Technology. (2021, 19 oktober). Artificial Intelligence in zoekoplossingen. ICT Portal. https://www.ictportal.nl/nieuws/enterprise-search/artificial-intelligence-zoekoplossingen