WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

Populariteit narrowcasting op scholen neemt toe

Narrowcasting, ook wel Digital Signage, ook wel narrowcasting genoemd, is sterk in opmars als een relatief nieuwe vorm van interne bedrijfscommunicatie. Bij digital signage worden digitale schermen ingezet om dynamische content weer te geven. Dit in tegenstelling tot statische varianten zoals posters, printjes en borden. Tot voor kort was deze nieuwe vorm van communiceren voor veel bedrijven veel te duur. De kosten van de digitale schermen waren te hoog om gemeengoed te worden. De revolutie op het gebied van LCD-, plasma- en LED-schermen heeft dit veranderd. Tegenwoordig is een narrowcasting-systeem voor veel bedrijven een stuk aantrekkelijker. Digital signage wordt gebruikt in verschillende sectoren:digital signage genoemd, is als communicatiekanaal op scholen sterk in opkomst. Narrowcasting leent zich dan ook goed voor een Van basisscholen tot universiteiten, steeds vaker wordt narrowcasting ingezet door scholen en onderwijsinstellingen. Wordt narrowcasting op de juiste manier ingezet, dan kan het systeem een sleutelrol spelen in de communicatie tussen personeel, administratie en studenten of leerlingen in het onderwijs. Op universiteiten kan narrowcasting worden ingezet bij het verspreiden van informatie zoals data van evenementen, menu’s van het universiteitsrestaurant, bewegwijzering of waarschuwingsberichten.schoolomgeving.

Het digitale gat met de leerling

Net als dat scholen op het gebied van lesmethoden moeten inspelen op technologische vooruitgang, geldt dat ook voor de interne communicatie. Niet de Voordat er een digital signage systeem wordt aangeschaft, doen bedrijven er goed aan om na te denken over de strategie voor narrowcasting content. Sommige bedrijven bieden standaard narrowcasting content en -templates aan waarvan zij denken dat de klant er behoefte aan heeft. Maar een mooie template, bedrijfscontent en een sterke call-to-action zijn in de meeste gevallen niet voldoende. Er zijn meer variabelen die het succes van narrowcasting bepalen.content of het lesmateriaal hoeft op de schop, maar juist de manier waarop de informatie wordt aangeboden. Leerlingen verwerken meer informatie dan vroeger en bovendien in kortere tijd. De technologie die een school ter beschikking stelt zou daarop moeten inspelen.

Technologie in het onderwijs

Narrowcasting voor meer aandacht en betrokkenheid

De meeste leerkrachten hebben de intentie om de leerstof zo interessant mogelijk te maken voor de leerling. Het wordt echter steeds moeilijker de aandacht van leerlingen vast te houden. Studies uitgevoerd in de Verenigde Staten tonen aan dat studenten beter geconcentreerd blijven en minder vaak afwezig zijn in de les als een school gebruik maakt van narrowcasting tijdens de lessen. De term ‘gamification’ speelt hier een rol. Dit houdt in dat het niet langer voldoende is om inhoudelijk goede leerstof aan te bieden, maar dat deze ook zou moeten aanzetten tot samenwerken en daarnaast vermakelijk moet zijn. Dat is een flinke opgave zonder de juiste technologie.

Het volgende filmpje (1.19 min) is gemaakt door een Amerikaanse narrowcasting leverancier en geeft een indruk hoe een narrowcasting systeem om een school kan worden ingezet:

Binnen of buiten het klaslokaal?

Narrowcasting systemen voor scholen zijn er zowel voor binnen als buiten het klaslokaal. In de klas kan educatieve content worden aangeboden en kunnen presentaties worden voorzien van visuele content, zoals animaties of video.

Buiten het klaslokaal kan een narrowcasting systeem de traditionele prik- en mededelingenborden vervangen. Schoolmedewerkers kunnen meer boodschappen tegelijkertijd weergeven. Dit kan bijvoorbeeld gaan om informatie over schoolreisjes, maar ook hele specifieke informatie: een school die de gezondheid van leerlingen hoog in het vaandel heeft staan, kan bijvoorbeeld het eten van gezonde voeding promoten. In de De Digital Signage Wijzer is een essentiële leidraad voor projectleiders die zich oriënteren op de aanschaf van (nieuwe) software en/of hardware voor narrowcasting. U vindt er onder andere een overzicht van verschillende oplossingen per sector.Digital Signage Wijzer staan verschillende toepassingen van narrowcasting in schoolomgevingen.

De toekomst van narrowcasting op scholen

Steeds meer scholen zullen de komende jaren proberen hun leerstof op een visueel zo aantrekkelijk mogelijke manier proberen aan te bieden. De opkomst van narrowcasting zal dan ook verder doorzetten. Ook bij EKCIT merken we een toename van het aantal vragen van scholen met betrekking tot narrowcasting. De verwachting is dat nieuwe vormen van beeldschermcommunicatie de manier waarop wordt lesgegeven flink gaan veranderen.

Lessen worden interactiever en informatie zal sneller kunnen worden verspreid. Een efficiënte overdracht van informatie is voor elke school cruciaal. Investeringen in technologie die bijdraagt aan dit doel zullen eerder toenemen dan afnemen. Een uitgebreide uitleg over de De Return On Investment (ROI) meet de verhouding tussen de kosten en de baten van een investering in software. Door middel van een ROI-berekening kan een bedrijf nagaan hoeveel tijd er nodig is om de gemaakte kosten terug te verdienen.Return on Investment (ROI) van narrowcasting systemen op scholen kunt u vinden in de De Digital Signage Wijzer is een essentiële leidraad voor projectleiders die zich oriënteren op de aanschaf van (nieuwe) software en/of hardware voor narrowcasting. U vindt er onder andere: prijzen, verschillende leveranciers, een software- en hardwarevergelijk, tips en contentstrategieën.Digital Signage Wijzer.

Beoordeel dit artikel:
Totaal: 0 Gemiddeld: 0

Dit artikel als bron gebruiken?

European Knowledge Center for Information Technology (Ed.). (2016, 20 juni). Populariteit narrowcasting op scholen neemt toe. Geraadpleegd op ICT Portal. https://www.ictportal.nl/nieuws/digital-signage/narrowcasting-scholen