WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

Talentmanagement

Potentieel ten volle benutten

Het streefdoel van talentmanagement is de volledige ontwikkeling van ieders talent en de inzet van specifieke talenten op precies de juiste plek binnen het bedrijf. Talent wordt vaak gedefinieerd als de combinatie van aanleg en passie. Een medewerker die taken krijgt die nauw aansluiten bij zijn of haar talenten zal dus gelukkiger zijn bij het uitvoeren van de functie. In combinatie met de aangeboren aanleg zorgt dit werkplezier er ook voor dat de taken op een optimale manier worden uitgevoerd.

Talentmanagement verandert daarom de focus van taakgericht naar talentgericht. De taken binnen een bedrijf worden door middel van talentbeheer (her)verdeeld naargelang de specifieke talenten van de werknemers. Ook bij het aanwerven van nieuwe mensen via talentmanagement kijken bedrijven meer naar het eigen potentieel van de kandidaat dan naar een invulling van strikt vastgelegde taken.

Hulpmiddelen voor het uitvoeren van talentmanagement

Bepaalde talenten zijn erg snel te detecteren. Een medewerker die zichzelf in een mum van tijd een nieuwe taal aanleert of technische problemen oplost wordt bijvoorbeeld meteen meer ingezet voor dit soort taken. Andere talenten worden echter niet altijd opgemerkt. Bepaalde ICT-oplossingen kunnen bedrijven helpen om een volledig overzicht te krijgen van de talenten van werknemers of kandidaten.

Talentmanagement wordt vaak aangeboden in de vorm van een module binnen HRM staat voor Human Resources Management. Software voor HRM stroomlijnt en automatiseert personeelszaken. Meestal hebben organisaties met veel personeel een speciale personeelsafdeling, oftewel een HR-afdeling. Bij Human Resource Management ligt de focus op de aandacht voor het personeel, het registreren van verzuim en van gewerkte uren, salaris en verlofaanvragen. Er zijn softwaresystemen op de markt waardoor deze HRM-zaken sneller en vloeiender kunnen verlopen. Vraag kosteloos de HRM Wijzer aan voor een vergelijking tussen verschillende soorten HRM-systemen.HRM-systemen. In deze module worden de talenten van (kandidaat-)werknemers bijgehouden en gekoppeld aan specifieke functies of taken. Een module voor Talent Management staat nooit op zichzelf, maar gebruikt data uit andere HRM-modules om de talenten van een medewerker vast te leggen en te beheren. Zo worden persoonlijke gegevens zoals interesses en vrijetijdsbesteding bijvoorbeeld naast performance data en de gevolgde opleidingen gelegd. Eventueel kunnen ook de resultaten van bepaalde testen, zoals cognitieve vaardigheden of persoonlijkheid, worden ingevoerd.

Tip! In het Het HRM Functionaliteitenoverzicht bundelt alle mogelijke HRM-functionaliteiten in één overzicht. De Premium Paper bevat checklists, waarin bedrijven digitaal hun HRM-eisen kunnen aanvinken, en prioriteiten kunnen aangeven. De ingevulde lijsten helpen bij een doordachte leveranciersselectie.HRM Functionaliteitenoverzicht staan verschillende functionaliteiten voor het in kaart brengen en beheren van het talent binnen het bedrijf. In dit e-document kunnen bedrijven aanduiden welke functionaliteiten ze wensen voor talentbeheer. Daarnaast kunnen ook de andere mogelijke HRM-functionaliteiten aangevinkt worden (in totaal 261 selectiecriteria).

De investering in talentbeheer

Talentmanagement is een investering, maar resulteert uiteindelijk in een besparing. Werknemers die het bedrijf verlaten omdat hun talent niet optimaal benut wordt, zijn namelijk een hoge kostenpost. Bovendien verbetert de werkefficiëntie van een bedrijf sterk wanneer werknemers de voor hun ideale taken uitvoeren. De mate van investering in talentmanagement zal natuurlijk afhangen van het bedrijf. Waar sommige (vaak kleine) bedrijven voldoende hebben aan het opmerkend oog van de baas, zoeken andere naar een meer structurele oplossing binnen het HRM. Voor bedrijven die echt het onderste uit de kan willen halen wat betreft het beschikbare talent bestaan er ook cursussen in talentmanagement of zelfs persoonlijke begeleiding en evaluaties voor medewerkers.

Beoordeel dit artikel:
Totaal: 2 Gemiddeld: 4.5

Dit artikel als bron gebruiken?

European Knowledge Center for Information Technology (Ed.). (2018, 8 februari). Talentmanagement. Geraadpleegd op ICT Portal. https://www.ictportal.nl/ict-lexicon/talentmanagement