WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

Magento

Magento is een van de meest gebruikte platformen voor e-commerce

Magento is het In de basis betekent open source dat de broncode van software wordt meegeleverd. Dit betekent dat een bedrijf deze broncode kan gebruiken om zelf doorontwikkelingen uit te voeren, of dit door een derde partij kan laten doen. Ook kunnen er functionaliteiten worden toegevoegd die andere gebruikers uit de community (die ook over de broncode beschikt) ontwikkeld hebben. Open-source-software wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het inrichten van documentbeheer (DMS) en Enterprise Resource Planning (ERP).open source platform voor E-commerce, ook wel e-business genoemd, omvat alle vormen van online handelen. De meeste mensen denken direct aan een webshop voor consumenten, maar de term wordt ook gebruikt voor bijvoorbeeld de financiële transacties die tussen banken plaatsvinden. In die laatste betekenis gaat de benaming terug tot in de jaren 70.e-commerce van Adobe Systems Incorporated. Dit betekent dat gebruikers rechtstreeks toegang tot de broncode krijgen, en hun webshop dus sterk kunnen personaliseren. Magento wordt ingezet voor het beheer van de inhoud, de functionaliteit en de lay-out van de webwinkel. De programmeertaal die Magento gebruikt is PHP (Personal Hypertekst Processor), en is gefocust op webdesign voor dynamische content/inhoud. Het systeem werkt met een MySQL In een database, ook wel gegevensbank of databank genoemd, worden gegevens verzameld, georganiseerd en gelinkt aan elkaar. Vanaf gekoppelde computers kunnen er zo snel data worden opgevraagd. Via het databasemodel zijn tegenwoordig ook uitgebreide analyses mogelijk. De meest moderne databases zijn tot slot ook in staat om gespecialiseerde rapportages te maken van complexe gegevens.database.

Door de prijs en complexiteit zijn het vooral middelgrote en grote organisaties die kiezen voor Magento. Zij hebben daadwerkelijk baat bij de mate van personalisatie die het platform biedt. Magento kan zowel voor B2B als B2C worden ingezet. Voor kleine organisaties zijn het vaak de meer basisoplossingen die geschikt zijn. Deze zijn qua prijs meer haalbaar, maar bieden ook minder functionaliteiten.

Magento biedt erg veel invoegtoepassingen (plug-ins), maar om de hele online verkoop optimaal te regelen zijn deze niet altijd voldoende. Daarom kiezen steeds meer bedrijven voor een Bij e-commerce worden producten of diensten verkocht via een webwinkel. Om dit systeem te doen werken, is achterliggende informatie essentieel. Voorbeelden van dit soort informatie: voorraadindicatie, prijzen en productspecificaties.integratie van e-commerce met hun ERP-systeem. Zo zorgen zij ervoor dat klanten een verbeterde winkelervaring geboden kan worden. Het ERP helpt ook de organisaties zelf om de winkelactiviteiten centraal te beheren. De integratie tussen het Een ERP-systeem brengt belangrijke informatie van verschillende bedrijfsafdelingen samen. Actuele gegevens over de productie, in- en verkoop, logistiek en administratie worden gekoppeld. Automatische werkprocessen verhogen de productiviteit, en verlagen de kosten.ERP-systeem en de webshop kan op volgende manieren tot stand komen:

  • Via EDI staat voor Electronic Data Interchange. In het kort gezegd zorgt deze technologie ervoor dat communicatie tussen bedrijven gestandaardiseerd wordt en elektronisch verloopt. Vooral bedrijven in de B2B-groothandel en productiesector maken gebruik van EDI-software.Electronic Data Interchange (EDI): om deze automatische communicatie tussen systemen te laten plaatsvinden, moet de EDI-software compatibel zijn met het gebruikte ERP-systeem. Zo kunnen de EDI-transacties die via de webshop geregeld worden (zoals een betaling), meteen worden opgenomen in het ERP-systeem.
  • Via een Een Application Programming Interface (API) maakt de interface tussen systemen mogelijk. De tool zorgt ervoor dat verzoeken van de ene applicatie efficiënt worden gecommuniceerd naar de andere applicatie. De verzoekende applicatie krijgt vervolgens toegang tot informatie of functionaliteit van de andere applicatie.Application Programming Interface (API): via deze weg communiceren twee programma’s, in dit geval de webshop en het ERP-systeem, met elkaar zonder echt in elkaars systeem actief te zijn. Ze ontvangen en verzenden alleen de essentiële informatie die nodig is voor het verwerken van de transactie.
Let op! De integratie tussen Magento en het ERP-systeem is niet altijd even gemakkelijk. Het is daarom erg belangrijk dat de implementatiepartner ervaring heeft met dit soort integraties. In de De ERP Wijzer is een essentiële leidraad voor projectleiders die zich oriënteren op een (nieuw) softwarepakket voor Enterprise Resource Planning. U vindt er onder andere: prijzen, verschillende leveranciers, functionaliteiten, een pakkettenvergelijk, tips en belangrijke valkuilen.ERP Wijzer staan nog meer tips om de implementatie van een ERP-systeem met Magento vlot te doen verlopen.

Magento en ERP zorgen samen voor betere verkoopprocessen

Wanneer een bedrijf wil beginnen met de online verkoop van producten of diensten, is het zeker interessant om ook omnichannel te overwegen. Deze strategie zorgt ervoor dat de verschillende verkoopkanalen niet meer afzonderlijk van elkaar werken, maar samen één geheel vormen. Een bestelling van een klant komt zo direct in het ERP-systeem terecht, of deze nu geplaatst is via de webshop, per telefoon of in de fysieke winkel. Zo kan de gemeenschappelijke voorraad en eventueel de Onder productieplanning wordt verstaan het inplannen van productiewerk op basis van orders of de verwachte verkoop. Deze planning wordt opgemaakt rekening houdend met: aanwezige materialen of hun levertijden, beschikbare werkkrachten, en de productiecapaciteit van mensen en machines. De planning helpt bedrijven om op een geordende en logische manier aan de productie van nieuwe goederen te beginnen. Ook kunnen op basis van deze planning bestellingen voor ruwe materialen gedaan worden, en kan het transport van afgewerkte goederen ingepland worden.productieplanning steeds up-to-date gehouden worden met alle gegevens. Ook krijgen klanten steeds in real-time informatie over beschikbaarheid van producten. In de fysieke winkel kunnen werknemers voor klanten de Een POS-systeem is een computergestuurd kassasysteem. Een klassieke kassa is alleen bedoeld is voor het afrekenen van goederen. Een POS-systeem doet dit uiteraard ook, maar beschikt daarnaast over extra informatie zoals een actuele voorraadindicatie, klantgegevens en verkoopstatistieken. Het computergestuurde kassasysteem kan de gegevens bijhouden van één verkoopkanaal, maar ook van alle verschillende verkooppunten of -kanalen. Zo kunnen digitale klantenkaarten bijvoorbeeld in elk filiaal van een elektronicawinkel opgeroepen worden. Ook kan een medewerker in de fysieke winkel een artikel afrekenen dat via e-commerce besteld is.Point-of-Sale-module (POS) in de kassa raadplegen om deze informatie op te vragen.

Zonder goede integratie met het ERP-systeem wordt omnichannel praktisch onmogelijk. In zo’n geval zou er voor elk kanaal een aparte voorraad aangehouden moeten worden. Anders zou het kunnen voorkomen dat er een product verkocht wordt in de winkel, terwijl het net daarvoor online verkocht werd. De online klant krijgt dan zijn product niet of laat in handen.

De integratie van webshop en het ERP-systeem zorgt ervoor dat een Een handelsonderneming kiest vaak voor de aanschaf van een systeem voor Enterprise Resource Planning (ERP) dat speciaal gericht is op de handelsactiviteiten zoals orderpicking, magazijnindeling en voorraadbeheer. Voor welke specifieke problemen kan een ERP een oplossing bieden? Welke functionaliteiten zijn essentieel voor de handel? Hoe kan de software bijdragen aan hogere winstmarges?handelaar 24/7 kan verkopen. Als iemand dus om 2 uur ‘s nachts een bestelling plaatst, wordt deze in het ERP-systeem geregistreerd. Er wordt vervolgens automatisch een factuur, een pakbon en eventueel een aankooporder aangemaakt. Daarnaast maakt een ERP-integratie ook de volgende zaken mogelijk:

  • Controle op de stock van het gewenste artikel in het magazijn of een ander verkooppunt via de module voor Een van de grootste problemen die handelsbedrijven vaak ervaren is dat niemand een accuraat beeld heeft van de status van de voorraad. Er is niet precies bekend wat er op voorraad is, welke artikelen gereserveerd zijn, en hoe lang ze al ‘op de plank’ liggen. Een voorraadmodule kan soelaas bieden.voorraadbeheer.
  • Beheer van de productcatalogus en deze aantrekkelijker en gebruiksvriendelijker maken. Dit kan gebeuren met behulp van Software voor Product Information Management (PIM) zorgt ervoor dat alle content die producten omschrijft steeds beschikbaar en uniform is. Verschillende oplossingen voor datamanagement, zoals Master Data Management (MDM), doen ongeveer hetzelfde, maar beperken zich tot de eigen organisatie. PIM zorgt er voor dat ook de content die leveranciers, partners en consumenten aanleveren, wordt opgenomen in hetzelfde, uniforme systeem. PIM kan de functies van MDM overnemen, of het (oude) MDM-systeem kan geïntegreerd worden in het PIM-systeem.Product Information Management (PIM). Bij een product kunnen zo bijvoorbeeld verschillende foto’s getoond worden waarop kan worden ingezoomd. Daarnaast kan er een productbeschrijving worden toegevoegd, kunnen er gerelateerde producten worden getoond en reviews worden toegelaten.
  • Raadpleging van het klantenprofiel. Via de integratie met de module voor Customer Relationship Management (CRM) is de term die gebruikt wordt voor het beheer van klantrelaties binnen een bedrijf. Een CRM-systeem wordt gebruikt voor de opslag, analyse en inzet van alle relevante klantinformatie.Customer Relationship Management (CRM) kan er nagekeken worden of een klant die aan het bestellen is een nieuwe of een bestaande klant is. Zo kan er een meer gepersonaliseerde winkelervaring geboden worden.
  • Traceerbaarheid, ook wel traceability genoemd, is de mogelijkheid om een element te volgen vanaf zijn ontstaan tot bij de aankomst op de eindbestemming. Zowel op het niveau van praktische bedrijfsactiviteiten, als voor producten en documentbeheer is het een belangrijke functionaliteit. Vandaar dat traceerbaarheidssystemen vaak voorkomen in pakketten voor Enterprise Resource Management (ERP) en in Document Management Systemen (DMS).Tracking van het verkochte artikel. Zo kan het proces dat het product doorloopt van aankoop tot ontvangst gecontroleerd worden.
  • Vereenvoudigen van de Bij verkoopbeheer, ook wel sales management genoemd, verzamelen en analyseren bedrijven al hun beschikbare verkoopdata. Systemen voor verkoopbeheer worden ingezet voor het beheer van verkoopteams en -kanalen, de optimalisatie van de klantenservice, en de creatie van verkoopstrategieën. Vooral handels- en productiebedrijven maken gebruik van dit soort systemen.verkoop van producten van externe verkopers via de webwinkel. Zo hebben handelaars een breder aanbod van producten en prijzen, en verhogen ze dus de kwaliteit van hun webshop. Hier plukken alle verkopers de vruchten van. Door meer mogelijkheden te bieden zal de klanttevredenheid namelijk toenemen. Om deze samenwerking tot stand te brengen, is het belangrijk dat het platform voor e-commerce communiceert met het ERP-systeem van de andere handelaar(s). Hiervoor wordt meestal EDI gebruikt.
  • Creatie van Corporate Performance Management is de Engelstalige benaming voor prestatiemanagement. Deze prestaties worden gemeten op basis van Key Performance Indicators (KPI's), zoals inkomsten, behaalde targets, operationele kosten en Return On Investment (ROI). Naar CPM wordt ook verwezen met de termen Business Performance Management en Enterprise Performance Management.analytische rapportages over de bedrijfsbrede prestaties. Hieronder vallen bijvoorbeeld de analyses van de behaalde doelen, de inkomsten, de operationele kosten en de De Return On Investment (ROI) meet de verhouding tussen de kosten en de baten van een investering in software. Door middel van een ROI-berekening kan een bedrijf nagaan hoeveel tijd er nodig is om de gemaakte kosten terug te verdienen.Return On Investment (ROI) van investeringen.

Bovenstaande lijst geeft een idee van de vele mogelijkheden die er zijn wanneer Magento wordt gekoppeld aan het ERP-systeem. Het is echter erg belangrijk om minutieus na te gaan welke De functionaliteiten van een ERP-systeem spelen een belangrijke rol bij de keuze van het meest geschikte ERP-pakket voor bedrijven. Voor de verschillende toepassingen van een bedrijf zijn specifieke functies nodig, afhankelijk het type interne proces. Het grote aanbod aan ERP-software kan zorgen voor verwarring bij het selecteren van de benodigde functionaliteit. Bovendien zorgen verschillende interne configuraties van de ERP-software ervoor dat de mogelijkheden van pakket tot pakket en van leverancier tot leverancier kunnen verschillen. Hoe kan een nieuwe functionaliteit aan ERP-software worden toegevoegd? Welke verschillende opties en mogelijkheden bestaan er op de markt?ERP-functionaliteiten echt nodig zijn. Hoe meer (onnodige) functionaliteiten een ERP-systeem heeft, hoe hoger de prijs.

Let op! Goede communicatie tussen bedrijven en hun toeleveranciers en klanten is van essentieel belang. De De ERP Wijzer is een essentiële leidraad voor projectleiders die zich oriënteren op een (nieuw) softwarepakket voor Enterprise Resource Planning. U vindt er onder andere: prijzen, verschillende leveranciers, functionaliteiten, een pakkettenvergelijk, tips en belangrijke valkuilen.ERP Wijzer bevat tips om de communicatie tussen handelsbedrijven en klanten met Onder software verstaan we alle programma’s en applicaties die ervoor zorgen dat een informatiesysteem naar behoren werkt. Dit zijn niet-materiële componenten, in tegenstelling tot hardware. Software kan je dus niet aanraken, maar is wel nodig om een informatiesysteem taken te laten uitvoeren. Deze programma’s zorgen er onder andere voor dat een computer gebruikt kan worden voor tekstverwerking, om te surfen op het internet of om video’s te bewerken.software-systemen te verbeteren.
Beoordeel dit artikel:
Totaal: 0 Gemiddeld: 0

Dit artikel als bron gebruiken?

European Knowledge Center for Information Technology (Ed.). (2019, 11 januari). Magento. Geraadpleegd op ICT Portal. https://www.ictportal.nl/ict-lexicon/magento-e-commerce