WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

Local Area Network (LAN)

Apparaten verbinden door middel van een LAN

Een Local Area Network (LAN) of Lokaal Gebiedsnetwerk is een netwerk van verbonden hardware die relatief dicht bij elkaar geplaatst is. Via deze verbindingen kunnen er thuis of op een bedrijf fysieke aansluitingen gemaakt worden met onder andere printers, routers en andere computers. De meest voorkomende vorm van LAN-verbinding wordt verzorgd door een ethernet-kabel. Als er over een langere afstand een fysieke verbinding moet worden gemaakt, wordt gesproken van een Wide Area Network (WAN).

Twee soorten LAN-netwerken

Bijna iedere particulier of bedrijf heeft in principe een LAN, maar de grootte en vorm van het netwerk verschilt heel erg. In huis is het waarschijnlijk voldoende dat de computer verbonden is met de router en de printer. In dit geval gaat het om een Peer-To-Peer-Netwerk (P2P), waarbij twee apparaten rechtstreeks verbonden zijn.

Veel bedrijven kiezen er daarentegen voor om ook de verschillende computers onderling te verbinden, om zo het samenwerken te vergemakkelijken. Dit kan via een Peer-To-Peer-Netwerk, maar vaker wordt er gekozen voor een Client-Server-Model. Hierbij worden meerdere apparaten aangesloten op een centrale server, de enige plek waarop de informatie daadwerkelijk staat opgeslagen. De aangesloten computers of andere hardware zijn dan puur tools voor het verwerken van die informatie, ze slaan zelf niets op.

Waarom geen verbindingen maken via wifi?

Een Local Area Network klinkt misschien wat stoffig in de tijd van wireless. Toch bewijst de techniek nog steeds zijn waarde. Tot op de dag van vandaag zijn LAN-verbindingen de meest stabiele. Er zijn geen storingen door fysieke obstakels of signalen van bijvoorbeeld huishoudapparaten en de snelheid waarmee gecommuniceerd wordt ligt hoger. Daar staat tegenover dat een kabelloze verbinding zoals wifi in bepaalde gevallen zeer nuttig kan zijn.

Weetje! De draadloze manier voor het verbinden van apparaten over een korte afstand heet eigenlijk Wireless LAN (WLAN). Vandaar dat er ook regelmatig over LAN gesproken wordt wanneer de apparaten draadloos verbonden zijn.

In de meeste bedrijven wordt er gekozen voor een combinatie van draadloze en LAN-verbindingen. Waar het kan worden computers bijvoorbeeld wel rechtstreeks via de LAN-poorten op de router aangesloten, maar wordt er voor het raadplegen van een enorme hoeveelheid documenten een draadloze verbinding gemaakt met een server op een andere locatie. Dit laatste heeft ook als voordeel dat meerdere (misschien zelfs buitenlandse) vestigingen op dezelfde, uniforme manier aan documentbeheer kunnen doen.

Dit artikel als bron gebruiken? Klik en kopieer:

European Knowledge Center for Information Technology. (2021, 19 oktober). Local Area Network (LAN). ICT Portal. https://www.ictportal.nl/ict-lexicon/lan-local-area-network