WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

Internet of Things (IoT)

De term ‘Internet of Things’ is alomtegenwoordig, maar wat wordt er precies mee bedoeld? Spreken we allemaal over hetzelfde wanneer we het over IoT hebben? En wat kan IoT de maatschappij brengen?

Wat is het Internet of Things?

Het Internet of Things (IoT), of Internet der Dingen, verwijst naar de situatie waarin de meerderheid van de internetgebruikers (semi-)intelligente apparaten zijn. Deze apparaten worden niet bestuurd door mensen, maar gebruiken zelf een internetverbinding om data op te halen, of om eigen vergaarde data te delen. Het is erg moeilijk na te gaan hoeveel procent van de internetgebruikers op dit moment (semi-)intelligente apparaten zijn, maar het is wel duidelijk dit soort apparaten steeds meer menselijke taken overnemen.

internet of things iot cloud machines

De (semi-)intelligente apparaten waar we het over hebben, zijn vaak alledaagse toestellen of machines. Denk bijvoorbeeld aan huishoudtoestellen (domotica), zoals wifi-koelkasten, slimme verlichting en zelflerende bewakingscamera’s. We duiken wat dieper in het voorbeeld van de wifi-koelkast: door de verbinding met het internet kunnen deze koelkasten recepten van het internet matchen met de producten die op dat moment in de koelkast staan. Zo kunnen ze een weekmenu voorstellen aan hun eigenaars. Via een online verbinding met het bestelsysteem van de supermarkt kunnen deze koelkasten ook zelf een bestelling plaatsen wanneer producten op dreigen te raken. Deze laatste functionaliteit wordt ook in de horeca en door groothandels in food-producten gebruikt, waar de bestelling rechtstreeks bij de leverancier kan worden gedaan.

De wifi-koelkast is een overduidelijk voorbeeld van een apparaat dat zelfstandig het internet gebruikt. Maar ook een ‘gewone’ smartphone, waar in 2018 al 87 procent van de Nederlanders over beschikte, gebruikt het internet actief om zijn eigenaar te voorzien van allerlei data, en om adviezen te geven. Als het bijvoorbeeld dreigt te gaan regenen, zullen veel smartphonegebruikers dit meteen te zien krijgen op het startscherm van de telefoon, en het advies krijgen om een paraplu klaar te houden. De gebruiker hoeft zijn smartphone dus niet actief te gebruiken om het weerbericht op te zoeken. De weerapplicatie is voortdurend verbonden met het internet, en actualiseert de weerinformatie in real-time.

Smart Cities zijn afhankelijk van IoT

Een van de meest grootschalige toepassingen van IoT is de uitbouw van smart cities. In deze steden, meestal grootsteden zoals Singapore, New York, Barcelona, maar ook een stad als Amsterdam, worden bestaande en nieuwe apparaten met het internet verbonden om de levenskwaliteit te verbeteren. Denk hierbij aan de installatie van sensoren voor het meten van de luchtkwaliteit, of verkeerslichten die met een ingebouwde camera de nummerplaat registreren van personen die door rood rijden. Deze informatie wordt automatisch geüpload naar een cloud-omgeving, waarin ook data van andere apparaten of internetbronnen worden bijgehouden.

Door alle relevante data voor de smart city in één cloud-omgeving te beheren, kunnen er snel en efficiënt maatregelen genomen worden indien nodig. Als een wagen bijvoorbeeld op hoge snelheid door de stad raast, en er in het politienetwerk sprake is van een ongeluk niet zo ver daar vandaan, wordt de eventuele link tussen de twee snel gelegd. De wagen kan snel opgespoord worden, en de bestuurder kan opgepakt worden voor ondervraging.

Internet of Things voor reparatie en onderhoud

Naast smart cities worden bij bedrijven steeds vaker IoT-apparaten gebruikt, zelfs bij kleine bedrijven. De toepassingen hebben meestal te maken met reparatie- of onderhoud. Een bareigenaar heeft het vaak zo druk met allerlei andere zaken, dat het maandelijkse onderhoud van de koffiemachine bijvoorbeeld nogal eens vergeten wordt. Of misschien wordt een klein mankement door de hectiek van het dagelijkse werk niet direct opgemerkt. Een overgeslagen onderhoudsbeurt of een mankement dat niet gerepareerd wordt, kunnen ervoor zorgen dat de koffiemachine het opeens helemaal laat afweten.

Om deze problemen te voorkomen, kan de koffiemachine via een internetverbinding verbonden worden met het ERP– of CRM-systeem van de partner die instaat voor onderhoud en reparatie (vaak ook de leverancier van het toestel). Door deze verbinding laat het apparaat zelf aan de partner weten wanneer het tijd is voor onderhoud, of wanneer er een reparatie moet gebeuren. Deze partner kan de eigenaar dan contacteren om een afspraak in te plannen. Zo wordt ervoor gezorgd dat de koffiemachine steeds in perfecte staat is om de bar draaiende te houden.

Internet of Things in industry 4.0

Ook in de productie-industrie speelt IoT een steeds grotere rol. IoT vormt, naast Artificial Intelligence (AI) en robotica, een van de pijlers van de nieuwste industriële revolutie, de industry 4.0. Productiemachines kunnen met elkaar verbonden worden via een intern bedrijfsnetwerk (intranet), een netwerk waarvan verschillende partners gebruik maken (extranet) en/of het internet.

Een voorbeeld: een plantenkweker is zijn veld aan het omploegen, om binnen korte tijd te gaan zaaien. De tractor waarmee hij ploegt is een intelligent model (AI) en is verbonden met de cloud-omgeving van de leverancier die de zaden aanlevert, en met het internet. In dit geval zal de tractor bij het ploegen de grond analyseren. Welke eigenschappen heeft de grond? Is de grond droger of vochtiger dan normaal? Hij zal ook het internet raadplegen. Gaat het regenen in de komende dagen? Of zal de wind de zaden snel doen wegwaaien? Ten slotte raadpleegt de tractor de gegevens in het netwerk van de leverancier. Welke zaden uit de catalogus zullen het beste rendement geven? Kunnen ze op het meest optimale moment geleverd worden? Wat is de beste prijs-kwaliteitverhouding? Op basis van al deze informatie zal de tractor de bestelling voor de zaden meteen plaatsen in het systeem van de leverancier.

Tip! Let op wanneer het bedrijf gevoelige gegevens deelt met een intranet of extranet, en tegelijkertijd gegevens van het internet wil gebruiken. Zorg er in dit geval voor dat de eigen bedrijfsgegevens goed afgeschermd worden van de algemene internettoegang.

Dit artikel als bron gebruiken? Klik en kopieer:

European Knowledge Center for Information Technology. (2021, 19 oktober). Internet of Things (IoT). ICT Portal. https://www.ictportal.nl/ict-lexicon/internet-of-things-iot