WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

Intelligente ERP-systemen (i-ERP)

Een ERP-systeem ondersteunt werknemers bij het beheren van verschillende bedrijfsprocessen. De software vergemakkelijkt taken zoals financiële administratie, productie, handel, klantenbeheer enzovoort. ERP-systemen evolueren ook telkens. De snel veranderende bedrijfswereld vraagt om meer intelligente software, die De functionaliteiten van een ERP-systeem spelen een belangrijke rol bij de keuze van het meest geschikte ERP-pakket voor bedrijven. Voor de verschillende toepassingen van een bedrijf zijn specifieke functies nodig, afhankelijk het type interne proces. Het grote aanbod aan ERP-software kan zorgen voor verwarring bij het selecteren van de benodigde functionaliteit. Bovendien zorgen verschillende interne configuraties van de ERP-software ervoor dat de mogelijkheden van pakket tot pakket en van leverancier tot leverancier kunnen verschillen. Hoe kan een nieuwe functionaliteit aan ERP-software worden toegevoegd? Welke verschillende opties en mogelijkheden bestaan er op de markt?traditionele ERP-functionaliteiten combineren met artificial intelligence en business intelligence. Wat kunnen bedrijven precies verwachten van deze ‘slimme’ systemen?

Inhoudsopgave:

  1. Wat is een intelligent ERP-systeem?
  2. Inzet van kunstmatige intelligentie
    1. Gebruik van zelflerende systemen
    2. Gebruik van IoT
  3. Inzet van business intelligence
  4. Klanten beheren met een intelligent ERP-systeem

Wat maakt een ERP-systeem ‘intelligent’?

Een intelligent Een ERP-systeem brengt belangrijke informatie van verschillende bedrijfsafdelingen samen. Actuele gegevens over de productie, in- en verkoop, logistiek en administratie worden gekoppeld. Automatische werkprocessen verhogen de productiviteit, en verlagen de kosten.ERP-systeem (i-ERP) maakt gebruik van analytische tools. Hiermee worden de vele data, die via de verschillende bedrijfsprocessen vergaard worden, geïnterpreteerd. In de meeste gevallen zijn de gebruikte tools artificial intelligence (AI) en Bedrijven die gebruik maken van business intelligence, analyseren grote hoeveelheden ‘ruwe’ data, met als doel daarmee waardevolle informatie te verkrijgen voor het maken van strategische en operationele bedrijfsbeslissingen (business insights). Deze zogenaamde ruwe data is meestal afkomstig uit verschillende softwaresystemen binnen het bedrijf, zoals een ERP, HRM, DMS of gespecialiseerde financiële software. business intelligence (BI).

intelligent erp smart functionaliteiten

Gebruik van artificial intelligence

Artificial intelligence kan in verschillende toepassingen voorkomen. De meest gebruikte toepassingen zijn machine learning en Het Internet of Things (IoT), of Internet der Dingen, verwijst naar de situatie waarin de meerderheid van de internetgebruikers (semi-)intelligente apparaten zijn. Deze apparaten worden niet bestuurd door mensen, maar gebruiken zelf een internetverbinding om data op te halen, of om eigen vergaarde data te delen. Het is erg moeilijk na te gaan hoeveel procent van de internetgebruikers op dit moment (semi-)intelligente apparaten zijn, maar het is wel duidelijk dit soort apparaten steeds meer menselijke taken overnemen.Internet of Things (IoT).

Machine learning

Met machine learning zorgen bedrijven voor twee zaken: het blootleggen van patronen en het beheren van workflows. Voor het blootleggen van patronen zoekt het systeem in de grote hoeveelheid data die in het ERP-systeem opgeslagen staat. Er kan bijvoorbeeld gezocht worden naar welke producten door een bepaalde doelgroep het meeste worden aanschaft of bekeken in de E-commerce, ook wel e-business genoemd, omvat alle vormen van online handelen. De meeste mensen denken direct aan een webshop voor consumenten, maar de term wordt ook gebruikt voor bijvoorbeeld de financiële transacties die tussen banken plaatsvinden. In die laatste betekenis gaat de benaming terug tot in de jaren 70.webshop. Op basis van dit patroon kan de Bij verkoopbeheer, ook wel sales management genoemd, verzamelen en analyseren bedrijven al hun beschikbare verkoopdata. Systemen voor verkoopbeheer worden ingezet voor het beheer van verkoopteams en -kanalen, de optimalisatie van de klantenservice, en de creatie van verkoopstrategieën. Vooral handels- en productiebedrijven maken gebruik van dit soort systemen.verkoopstrategie vervolgens aangepast worden. Het interessante aan machine learning is dat het systeem zichzelf steeds verbetert. Het leert van de eigen fouten en kan ook zelfstandig werkstromen interpreteren.

Let op! Machine learning is een erg interessante techniek, maar het systeem moet wel gevoed worden met voldoende data. Als een bedrijf bijvoorbeeld inzicht wil hebben in hoe er op sociale media op het merk wordt gereageerd, moet het intelligente ERP-systeem ook gekoppeld worden aan de gewenste sociale mediasites.

Wat betreft Een workflow, werkstroom genoemd in het Nederlands, is een opeenvolging van stappen die bedrijven moeten doorlopen om een bedrijfsproces uit te voeren. Met een workflow wordt in een softwaresysteem vastgelegd hoe een bepaalde taak uitgevoerd moet worden, of hoe een document beheerd moet worden. Er wordt ook bepaald wie elke stap moet uitvoeren.workflowbeheer is er een verschil tussen twee soorten machine learning:

  • Semi-autonome systemen (machine learning supervised): de gebruiker stelt de workflow in. Elke keer als de beginsituatie van zo’n werkstroom zich voordoet (wanneer er een trigger is), weet het ERP-systeem dankzij machine learning wat er moet gebeuren. Bijvoorbeeld: men leert het ERP-systeem dat wanneer er een e-mail binnenkomt met Voor bedrijven die projectmatig werken is 'flexibiliteit' het kernwoord. Projecten moeten steeds kunnen worden herzien, en het ondersteunende ERP-systeem moet deze herzieningen kunnen verwerken. Welke mogelijkheden biedt dit soort pakketten voor projectmanagement?projectspecificaties, die naar de projectverantwoordelijke moet worden gestuurd.
  • Autonome systemen (machine learning unsupervised): het systeem leidt zelf af welke werkstromen nodig zijn, zonder menselijke interventie. Wanneer een intelligent ERP-systeem merkt dat een proces verschillende keren terugkomt, zal het ingericht worden als vaste workflow. Als elk binnenkomend incident bijvoorbeeld manueel wordt doorgestuurd naar de afdeling De grootste uitdaging van bedrijven in de installatie- en onderhoudsbranche is dat ze voor een groot deel van de tijd ‘buitenshuis’ aan het werk zijn. De installaties en onderhoudsbeurten gebeuren meestal op locatie bij de klant. Ondanks de mogelijkheid om te bellen, e-mailen, Skypen etc., blijft de communicatie tussen de buitendienst en het (hoofd)kantoor nog vaak een probleem. Op kantoor moet in principe in real-time bekend zijn wat medewerkers op locatie aantreffen en welke taken ze uitvoeren. Daarnaast moeten deze medewerkers ter plekke project-, product- of bedrijfsinformatie kunnen raadplegen.onderhoud en reparatie, dan zal er een automatische werkstroom worden voorgesteld voor dit proces.

Vaak wordt er voor de uitvoering van werkstromen ook Robotic Process Automation, of robotgestuurde procesautomatisering in het Nederlands, is een techniek die gebruikt wordt om bepaalde, repetitieve taken in een bedrijf te automatiseren. Het gaat hierbij niet om fysieke handelingen, zoals de assemblage van een wagen, maar wel om administratieve taken. Door middel van RPA worden software-robots (een soort digitale werknemers) gecreëerd, die een deel van de werklast overnemen van menselijke werknemers. Software-robots kunnen onder andere: tekst kopiëren en plakken in het juiste systeem, data uit (pdf-)documenten extraheren, bestanden verplaatsen, documenten downloaden, en e-mails ontvangen en versturen.Robot Process Automation (RPA) ingezet. Deze techniek is bijvoorbeeld handig om uit de projectdocumentatie af te leiden wie verantwoordelijk is voor het project.

Een ERP-systeem met machine learning is ook zelflerend. Dit betekent dat wanneer er toch een fout gemaakt wordt (bijvoorbeeld het project naar de foute persoon doorgestuurd), het systeem leert van deze fout. Hiervoor moet iemand de fout aangeven, maar zodra dit gebeurd is, neemt het intelligente ERP-systeem deze kennis mee op in zijn ‘geheugen’. De volgende keer zal dezelfde fout dus niet meer voorkomen.

Internet of Things

Bij gebruik van het Het Internet of Things (IoT), of Internet der Dingen, verwijst naar de situatie waarin de meerderheid van de internetgebruikers (semi-)intelligente apparaten zijn. Deze apparaten worden niet bestuurd door mensen, maar gebruiken zelf een internetverbinding om data op te halen, of om eigen vergaarde data te delen. Het is erg moeilijk na te gaan hoeveel procent van de internetgebruikers op dit moment (semi-)intelligente apparaten zijn, maar het is wel duidelijk dit soort apparaten steeds meer menselijke taken overnemen.Internet of Things (IoT), ook wel het internet der dingen genoemd, worden fysieke machines of apparaten via het internet verbonden met allerlei softwaretoepassingen. Deze techniek wordt vooral bij Industry 4.0, ook wel smart industry genoemd, is de vierde industriële revolutie. Deze revolutie wordt gekenmerkt door vergaande automatisering met behulp van softwarepakketten, en machines die (semi-)autonoom handelingen uitvoeren en beslissingen nemen. Nieuwe technologieën zoals Artificial Intelligence (AI), robotica en het Internet of Things (IoT) komen samen in industry 4.0. Deze nieuwe technologieën zorgen ervoor dat de capaciteit van productiebedrijven steeds verder omhoog gaat, terwijl er minder menselijke handelingen en denkoefeningen nodig zijn. De automatisering neemt steeds meer manuele taken over.industry 4.0 ingezet. Concreet voor het gebruik van een intelligent ERP-systeem kan dit bijvoorbeeld betekenen dat alle installaties in de fabriek, maar ook bij klanten op locatie, verbonden zijn met het ERP-systeem. Op deze manier is steeds bekend wanneer er een defect is, of wanneer een installatie slecht presteert, en kan dit euvel in een zo vroeg mogelijk stadium verholpen worden. De continue prestatiemetingen worden ook meteen in het ERP-systeem opgenomen. Zo kan business intelligence worden ingezet om waardevolle rapportages te maken.

Gebruik van business intelligence en het datawarehouse

In een intelligent ERP-systeem worden alle data uit de bedrijfsprocessen opgeslagen in een In haar originele betekenis betekent datawarehousing het opslaan van informatie. Bill Inmon, de vader van datawarehousing, noemde het “een onderwerpgeörienteerde, geïntegreerde, tijdsafhankelijke gegevensverzameling die aan de basis ligt van managementbeslissingen.” (Inmon, 1992, eigen vertaling) Dit is tot op de dag van vandaag de meest gebruikte omschrijving van het begrip. Toch geeft Inmon de gegevensverzameling meteen een doel: zakelijke beslissingen nemen. Daarmee ligt datawarehousing aan de basis van Business Intelligence (BI). De nauwe verwantschap tussen de twee begrippen heeft ertoe geleid dat de termen DWH en BI naast elkaar bestaan, maar in hun praktische invulling vaak synoniemen zijn.datawarehouse. De gegevens komen in real-time in dit datawarehouse. Zo hoeft er niet (meer) bij elke analyse eerst een uitvoerige zoekopdracht uitgevoerd worden. Business intelligence kan meteen aan de slag met het samenvoegen en analyseren van de relevante data.

Een ERP-systeem dat in een farmaceutisch laboratorium gebruikt wordt kan bijvoorbeeld meer dan 1 miljoen verschillende proeven bevatten. Voor elk van deze proeven worden ook verschillende chemische elementen gecombineerd. Om na te gaan welke combinatie van elementen de beste resultaten geeft voor bijvoorbeeld een griepvaccin, is het wel net zo handig als de data in real-time in één datawarehouse terechtkomen.

Tip! Om ervoor te zorgen dat grote hoeveelheden data in real-time beschikbaar zijn, gebruiken veel bedrijven een In een database, ook wel gegevensbank of databank genoemd, worden gegevens verzameld, georganiseerd en gelinkt aan elkaar. Vanaf gekoppelde computers kunnen er zo snel data worden opgevraagd. Via het databasemodel zijn tegenwoordig ook uitgebreide analyses mogelijk. De meest moderne databases zijn tot slot ook in staat om gespecialiseerde rapportages te maken van complexe gegevens.database die gebruik maakt van in-memory. In de De ERP Wijzer is een essentiële leidraad voor projectleiders die zich oriënteren op een (nieuw) softwarepakket voor Enterprise Resource Planning. U vindt er onder andere: prijzen, verschillende leveranciers, functionaliteiten, een pakkettenvergelijk, tips en belangrijke valkuilen.ERP Wijzer staat een vergelijkingstabel met verschillende soorten database-systemen.

Klantervaring verbeteren met een intelligent ERP-systeem

Een intelligent ERP-systeem kan ook ingezet worden voor Customer Relationship Management (CRM) is de term die gebruikt wordt voor het beheer van klantrelaties binnen een bedrijf. Een CRM-systeem wordt gebruikt voor de opslag, analyse en inzet van alle relevante klantinformatie.CRM-doeleinden. Vooral bedrijven die met heel veel klanten te maken krijgen, zoals callcenters, halen voordeel uit het efficiënte gebruik van Big Data is de verzamelnaam voor de exponentiële groei en de grote hoeveelheid van geregistreerde informatie. Big Data kenmerkt zich door drie elementen: het grote volume van data, de brede diversiteit van verschillende type data en databronnen, en de snelheid waarmee data moet worden verwerkt. big data. Wanneer een klant bij deze bedrijven opbelt, zal hij of zij de reden van het belletje moeten aangeven door het in te spreken op een antwoordapparaat. Het intelligente ERP-systeem herkent dan waar het over gaat, bijvoorbeeld de status van een factuur of een klacht. Zo kan de klant worden doorgestuurd naar de juiste medewerker. Dit kan een medewerker zijn waarmee de klant voordien een goed contact heeft gehad, een expert in het thema enzovoort. Er kunnen verschillende redenen zijn om door te verbinden met de ene of juist de andere werknemer. Op deze manier wordt de gebruikerservaring verbeterd.

Beoordeel dit artikel:
Totaal: 2 Gemiddeld: 4.5

Dit artikel als bron gebruiken?

European Knowledge Center for Information Technology (Ed.). (2020, 20 augustus). Intelligente ERP-systemen (i-ERP). Geraadpleegd op ICT Portal. https://www.ictportal.nl/ict-lexicon/intelligente-erp-systemen-i-erp