WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

Intelligente ERP-systemen (i-ERP)

Een ERP-systeem ondersteunt werknemers bij het beheren van verschillende bedrijfsprocessen. De software vergemakkelijkt taken zoals financiële administratie, productie, handel, klantenbeheer enzovoort. ERP-systemen evolueren ook telkens. De snel veranderende bedrijfswereld vraagt om meer intelligente software, die traditionele ERP-functionaliteiten combineren met artificial intelligence en business intelligence. Wat kunnen bedrijven precies verwachten van deze ‘slimme’ systemen?

Inhoudsopgave:

  1. Wat is een intelligent ERP-systeem?
  2. Inzet van kunstmatige intelligentie
    1. Gebruik van zelflerende systemen
    2. Gebruik van IoT
  3. Inzet van business intelligence
  4. Klanten beheren met een intelligent ERP-systeem

Wat maakt een ERP-systeem ‘intelligent’?

Een intelligent ERP-systeem (i-ERP) maakt gebruik van analytische tools. Hiermee worden de vele data, die via de verschillende bedrijfsprocessen vergaard worden, geïnterpreteerd. In de meeste gevallen zijn de gebruikte tools artificial intelligence (AI) en business intelligence (BI).

intelligent erp smart functionaliteiten

Gebruik van artificial intelligence

Artificial intelligence kan in verschillende toepassingen voorkomen. De meest gebruikte toepassingen zijn machine learning en Internet of Things (IoT).

Machine learning

Met machine learning zorgen bedrijven voor twee zaken: het blootleggen van patronen en het beheren van workflows. Voor het blootleggen van patronen zoekt het systeem in de grote hoeveelheid data die in het ERP-systeem opgeslagen staat. Er kan bijvoorbeeld gezocht worden naar welke producten door een bepaalde doelgroep het meeste worden aanschaft of bekeken in de webshop. Op basis van dit patroon kan de verkoopstrategie vervolgens aangepast worden. Het interessante aan machine learning is dat het systeem zichzelf steeds verbetert. Het leert van de eigen fouten en kan ook zelfstandig werkstromen interpreteren.

Let op! Machine learning is een erg interessante techniek, maar het systeem moet wel gevoed worden met voldoende data. Als een bedrijf bijvoorbeeld inzicht wil hebben in hoe er op sociale media op het merk wordt gereageerd, moet het intelligente ERP-systeem ook gekoppeld worden aan de gewenste sociale mediasites.

Wat betreft workflowbeheer is er een verschil tussen twee soorten machine learning:

  • Semi-autonome systemen (machine learning supervised): de gebruiker stelt de workflow in. Elke keer als de beginsituatie van zo’n werkstroom zich voordoet (wanneer er een trigger is), weet het ERP-systeem dankzij machine learning wat er moet gebeuren. Bijvoorbeeld: men leert het ERP-systeem dat wanneer er een e-mail binnenkomt met projectspecificaties, die naar de projectverantwoordelijke moet worden gestuurd.
  • Autonome systemen (machine learning unsupervised): het systeem leidt zelf af welke werkstromen nodig zijn, zonder menselijke interventie. Wanneer een intelligent ERP-systeem merkt dat een proces verschillende keren terugkomt, zal het ingericht worden als vaste workflow. Als elk binnenkomend incident bijvoorbeeld manueel wordt doorgestuurd naar de afdeling onderhoud en reparatie, dan zal er een automatische werkstroom worden voorgesteld voor dit proces.

Vaak wordt er voor de uitvoering van werkstromen ook Robot Process Automation (RPA) ingezet. Deze techniek is bijvoorbeeld handig om uit de projectdocumentatie af te leiden wie verantwoordelijk is voor het project.

Een ERP-systeem met machine learning is ook zelflerend. Dit betekent dat wanneer er toch een fout gemaakt wordt (bijvoorbeeld het project naar de foute persoon doorgestuurd), het systeem leert van deze fout. Hiervoor moet iemand de fout aangeven, maar zodra dit gebeurd is, neemt het intelligente ERP-systeem deze kennis mee op in zijn ‘geheugen’. De volgende keer zal dezelfde fout dus niet meer voorkomen.

Internet of Things

Bij gebruik van het Internet of Things (IoT), ook wel het internet der dingen genoemd, worden fysieke machines of apparaten via het internet verbonden met allerlei softwaretoepassingen. Deze techniek wordt vooral bij industry 4.0 ingezet. Concreet voor het gebruik van een intelligent ERP-systeem kan dit bijvoorbeeld betekenen dat alle installaties in de fabriek, maar ook bij klanten op locatie, verbonden zijn met het ERP-systeem. Op deze manier is steeds bekend wanneer er een defect is, of wanneer een installatie slecht presteert, en kan dit euvel in een zo vroeg mogelijk stadium verholpen worden. De continue prestatiemetingen worden ook meteen in het ERP-systeem opgenomen. Zo kan business intelligence worden ingezet om waardevolle rapportages te maken.

Gebruik van business intelligence en het datawarehouse

In een intelligent ERP-systeem worden alle data uit de bedrijfsprocessen opgeslagen in een datawarehouse. De gegevens komen in real-time in dit datawarehouse. Zo hoeft er niet (meer) bij elke analyse eerst een uitvoerige zoekopdracht uitgevoerd worden. Business intelligence kan meteen aan de slag met het samenvoegen en analyseren van de relevante data.

Een ERP-systeem dat in een farmaceutisch laboratorium gebruikt wordt kan bijvoorbeeld meer dan 1 miljoen verschillende proeven bevatten. Voor elk van deze proeven worden ook verschillende chemische elementen gecombineerd. Om na te gaan welke combinatie van elementen de beste resultaten geeft voor bijvoorbeeld een griepvaccin, is het wel net zo handig als de data in real-time in één datawarehouse terechtkomen.

Tip! Om ervoor te zorgen dat grote hoeveelheden data in real-time beschikbaar zijn, gebruiken veel bedrijven een database die gebruik maakt van in-memory. In de ERP Wijzer staat een vergelijkingstabel met verschillende soorten database-systemen.

Klantervaring verbeteren met een intelligent ERP-systeem

Een intelligent ERP-systeem kan ook ingezet worden voor CRM-doeleinden. Vooral bedrijven die met heel veel klanten te maken krijgen, zoals callcenters, halen voordeel uit het efficiënte gebruik van big data. Wanneer een klant bij deze bedrijven opbelt, zal hij of zij de reden van het belletje moeten aangeven door het in te spreken op een antwoordapparaat. Het intelligente ERP-systeem herkent dan waar het over gaat, bijvoorbeeld de status van een factuur of een klacht. Zo kan de klant worden doorgestuurd naar de juiste medewerker. Dit kan een medewerker zijn waarmee de klant voordien een goed contact heeft gehad, een expert in het thema enzovoort. Er kunnen verschillende redenen zijn om door te verbinden met de ene of juist de andere werknemer. Op deze manier wordt de gebruikerservaring verbeterd.

Dit artikel als bron gebruiken? Klik en kopieer:

European Knowledge Center for Information Technology. (2024, 14 mei). Intelligente ERP-systemen (i-ERP). ICT Portal. https://www.ictportal.nl/ict-lexicon/intelligente-erp-systemen-i-erp