WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

Human Capital Management (HCM)

Wat is de link tussen Human Capital Management en Human Resource Management?

De termen Human Capital Management (HCM), HRM staat voor Human Resources Management. Software voor HRM stroomlijnt en automatiseert personeelszaken. Meestal hebben organisaties met veel personeel een speciale personeelsafdeling, oftewel een HR-afdeling. Bij Human Resource Management ligt de focus op de aandacht voor het personeel, het registreren van verzuim en van gewerkte uren, salaris en verlofaanvragen. Er zijn softwaresystemen op de markt waardoor deze HRM-zaken sneller en vloeiender kunnen verlopen. Vraag kosteloos de HRM Wijzer aan voor een vergelijking tussen verschillende soorten HRM-systemen.Human Resource Management System (HRMS) en zelfs Human Resource Information System (HRIS) worden vaak door elkaar gebruikt. Een echt sluitende conclusie over welke functionaliteiten onder welke noemer vallen is er niet. Onderstaande tabel doet echter een verdienstelijke poging om de verschillen duidelijk te maken:

wat is hrm software

Zoals de tabel aangeeft kan HCM gezien worden als een deel van Human Resource Management System (HRMS). HCM is dan meestal weer meer omvattend dan een Human Resource Information System (HRIS). Er wordt onder andere gekeken naar de prestaties van werknemers en vacatures worden eventueel intern opgevangen. Ook biedt een HCM-systeem vaak de mogelijkheid om personeelszaken op internationaal niveau soepeler te laten verlopen. Software voor Human Capital Management ondersteunt over het algemeen verschillende talen, munteenheden en wetgevingen. Dit is vooral voor bedrijven met vestigingen in verschillende landen interessant.

Opmerking: veel belangrijker dan de naam, is dat het systeem voor personeelsbeheer de gewenste functionaliteiten afdekt. Daarom is het belangrijk op voorhand de wensen en eisen duidelijk voor ogen te hebben. In het Het HRM Functionaliteitenoverzicht bundelt alle mogelijke HRM-functionaliteiten in één overzicht. De Premium Paper bevat checklists, waarin bedrijven digitaal hun HRM-eisen kunnen aanvinken, en prioriteiten kunnen aangeven. De ingevulde lijsten helpen bij een doordachte leveranciersselectie.HRM Functionaliteitenoverzicht kan aangeduid worden welke functionaliteiten voor het bedrijf van belang zijn, en welke prioriteit deze hebben.

Waarom specifiek kiezen voor HCM?

Zoals uit het schema blijkt, is de meest volledige oplossing een HRMS. Een bedrijf kan zich afvragen of het niet meteen voor deze totaaloplossing moet gaan. Echter, niet alle bedrijven hebben behoefte aan functionaliteiten voor Het doel van talentmanagement is de volledige ontplooiing van ieders talent en de inzet van deze specifieke talenten op precies de juiste plek binnen het bedrijf. Talent wordt vaak gedefinieerd als de combinatie van aanleg en passie. Een medewerker die taken krijgt die nauw aansluiten bij zijn of haar talenten zal dus gelukkiger zijn bij het uitvoeren van de functie. In combinatie met de aangeboren aanleg zorgt dit werkplezier er ook voor dat de taken op een optimale manier worden uitgevoerd.talent management, Wanneer een organisatie zich oriënteert op een (nieuw) systeem voor loonadministratie, is het essentieel om eerst de salarisworkflow goed te begrijpen. Elk bedrijf voert een variatie uit op het standaardproces voor salarisadministratie. Deze standaard bestaat uit de verzameling van loongegevens voor een bepaalde periode (input), de loonberekening op basis van deze gegevens (verwerking), en de uitvoering van de betaling en creatie van loonstroken (output).salarisadministratie en tijdregistratie. Een HCM bespaart in dit geval onnodige kosten van functionaliteiten die niet gebruikt zullen worden. Let wel op: veel software voor HCM zullen gewoon HRM-software of HRMS genoemd worden. Staar je dus zeker niet blind op de naam, maar kijk specifiek naar de gewenste functionaliteiten. De De HRM Wijzer is een essentiële leidraad voor projectleiders die zich oriënteren op de aanschaf van een (nieuw) softwarepakket voor Human Resource Management. U vindt er onder andere: prijzen, verschillende leveranciers, functionaliteiten, een pakkettenvergelijk, tips en belangrijke valkuilen.HRM Wijzer kan projectleiders helpen het juiste pakket te kiezen.

Beoordeel dit artikel:
Totaal: 1 Gemiddeld: 5

Dit artikel als bron gebruiken?

European Knowledge Center for Information Technology (Ed.). (2018, 8 januari). Human Capital Management (HCM). Geraadpleegd op ICT Portal. https://www.ictportal.nl/ict-lexicon/human-capital-management-hcm