WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

Human Capital Management (HCM)

Wat is de link tussen Human Capital Management en Human Resource Management?

De termen Human Capital Management (HCM), Human Resource Management System (HRMS) en zelfs Human Resource Information System (HRIS) worden vaak door elkaar gebruikt. Een echt sluitende conclusie over welke functionaliteiten onder welke noemer vallen is er niet. Onderstaande tabel doet echter een verdienstelijke poging om de verschillen duidelijk te maken:

wat is hrm software

Zoals de tabel aangeeft kan HCM gezien worden als een deel van Human Resource Management System (HRMS). HCM is dan meestal weer meer omvattend dan een Human Resource Information System (HRIS). Er wordt onder andere gekeken naar de prestaties van werknemers en vacatures worden eventueel intern opgevangen. Ook biedt een HCM-systeem vaak de mogelijkheid om personeelszaken op internationaal niveau soepeler te laten verlopen. Software voor Human Capital Management ondersteunt over het algemeen verschillende talen, munteenheden en wetgevingen. Dit is vooral voor bedrijven met vestigingen in verschillende landen interessant.

Opmerking: veel belangrijker dan de naam, is dat het systeem voor personeelsbeheer de gewenste functionaliteiten afdekt. Daarom is het belangrijk op voorhand de wensen en eisen duidelijk voor ogen te hebben. In het HRM Functionaliteitenoverzicht kan aangeduid worden welke functionaliteiten voor het bedrijf van belang zijn, en welke prioriteit deze hebben.

Waarom specifiek kiezen voor HCM?

Zoals uit het schema blijkt, is de meest volledige oplossing een HRMS. Een bedrijf kan zich afvragen of het niet meteen voor deze totaaloplossing moet gaan. Echter, niet alle bedrijven hebben behoefte aan functionaliteiten voor talent management, salarisadministratie en tijdregistratie. Een HCM bespaart in dit geval onnodige kosten van functionaliteiten die niet gebruikt zullen worden. Let wel op: veel software voor HCM zullen gewoon HRM-software of HRMS genoemd worden. Staar je dus zeker niet blind op de naam, maar kijk specifiek naar de gewenste functionaliteiten. De HRM Wijzer kan projectleiders helpen het juiste pakket te kiezen.

Dit artikel als bron gebruiken? Klik en kopieer:

European Knowledge Center for Information Technology. (2021, 19 oktober). Human Capital Management (HCM). ICT Portal. https://www.ictportal.nl/ict-lexicon/human-capital-management-hcm