WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

HaaS (Hardware as a Service)

Hardware in bruikleen

Hardware as a Service houdt traditioneel gezien in dat een bedrijf hardware van een externe leverancier gebruikt. Dit kan gaan om servers, PC’s, scanners, kopieerapparaten, etc. Deze apparatuur wordt bij het bedrijf geïnstalleerd, maar blijft eigendom van de leverancier. Deze laatste staat normaal ook in voor het onderhoud en eventuele vervanging van verouderde hardware. HaaS is het tegenovergestelde van Infrastructure as a Service (IaaS).

HaaS zonder fysieke apparatuur

In sommige gevallen wordt de hardware van de leverancier niet lokaal geïnstalleerd, maar wordt er op een indirecte manier gebruik van gemaakt. Dit is het geval bij Grid Computing, waarbij verschillende computers aan elkaar worden gekoppeld om zo een krachtigere machine te ontwikkelen. Door de koppeling aan de infrastructuur of processor van de leverancier kan een bedrijf dus zijn eigen computers krachtiger maken.

Dit artikel als bron gebruiken? Klik en kopieer:

European Knowledge Center for Information Technology. (2022, 27 januari). HaaS (Hardware as a Service). ICT Portal. https://www.ictportal.nl/ict-lexicon/haas-hardware-as-a-service
Diensten Hardware HaaS Hardware Kopieermachine Printer SaaS Scanner