WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

Grid Computing

Wat is de betekenis van Grid Computing?

Bij grid computing worden verschillende computers of servers aan elkaar verbonden om ingewikkelde technische vraagstukken op te lossen. De computers hoeven hiervoor niet dezelfde hardware– en software-infrastructuur te hebben. Technisch gezien wordt de verbinding van apparaten in een grid meestal tot stand gebracht via een LAN– of WAN-verbinding.

Een grid vormt in veel gevallen een voordeel, juist omdat computers of servers vaak verschillende mogelijkheden bieden. Zo kunnen erg verschillende taken binnen het grote vraagstuk uitgevoerd en samengevoegd worden voor de oplossing van het ‘probleem’. Dit is bijvoorbeeld het geval in de medische sector, waarbij het voor bepaalde onderzoeken nodig is om op verschillende vlakken naar cellen of moleculen te kijken. De combinatie van verschillende invalshoeken (bijvoorbeeld botscans en DNA-onderzoek), zorgen zo voor een volledig correct analyseresultaat. Grid computing werd ontwikkeld voor problemen die te complex zijn voor een supercomputer, en die tegelijkertijd vereisen dat kleinere (deel)taken en problemen niet uit het oog verloren worden.

Wist je dat? De term grid computing komt voort uit een analogie met electric power grid. Midden jaren ‘90 begonnen Ian Foster, Carl Kesselman en Steve Tuecke de term te gebruiken om aan te tonen dat grid computing revolutionair was. Het oplossen van een complex computervraagstuk werd met behulp van Grid computing dusdanig eenvoudig, dat de onderzoekers het vergeleken met het starten van een elektrisch apparaat door het aan te sluiten op het elektriciteitsnetwerk.

Verschillende soorten Grid Computing

Binnen een grid kunnen er veel verschillende middelen ingezet worden om tot probleemoplossing te komen. Er kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van verschillende programmeertalen, of een combinatie van open source en closed source. Ondanks de vele mogelijkheden van grids, kan toch er een basisindeling van twee soorten gemaakt worden:

  • Data Grid: een grid die op hetzelfde moment gebruik maakt van alle data gegenereerd door de verschillende computers in de grid. Vooral bij (wetenschappelijk) onderzoek wordt dit soort grids veel gebruikt. Het laat onderzoekers namelijk toe om data, methodes en (tijdelijke) resultaten van hun deelonderzoek te koppelen aan de verwerkingen van andere teams. Neem bijvoorbeeld het onderzoek naar longkanker. Daarbij kan het erg handig zijn als de longspecialist, de behandelende artsen van huidige longkankerpatiënten en het onderzoeksteam van het lab allemaal ook gebruik kunnen maken van de data, methodes en resultaten van de ander.
  • CPU Scavenging Grid: een grid die gebruikt maakt van de kracht van de aangesloten apparaten die op dat moment niet gebruikt worden. Wanneer bijvoorbeeld het RAM-geheugen van een gekoppelde computer niet gebruikt wordt (zoals tijdens de middagpauze), kan dit werkgeheugen worden ingezet voor de ondersteuning van andere deeltaken. Zo worden deeltaken of -projecten als het ware doorgestuurd tussen computers en servers die op dat moment de capaciteit hebben om eraan te werken.

Grid Computing en verwante termen

Er zijn twee termen die behoorlijk gerelateerd zijn aan grid computing, en daardoor vaak voor verwarring zorgen: cluster computing en cloud computing. De verwarring komt vooral voort uit het feit dat de drie systemen gebaseerd zijn op een connectie van systemen via de creatie van een netwerk, op de uitwisseling van gegevens en functionaliteiten en op samenwerking en multitasking.

Het grootste verschil tussen grid computing en cluster computing zit hem in het feit dat de gekoppelde apparaten bij cluster computing wél van hetzelfde type zijn. Ze bestaan uit dezelfde hardware en software, en zijn dus niet in staat om erg verschillende taken uit te voeren. De verschillen tussen grid computing en cloud computing worden uitgebreid besproken in onderstaande tabel.

vergelijking grid computing cloud computing

Dit artikel als bron gebruiken? Klik en kopieer:

European Knowledge Center for Information Technology. (2022, 27 januari). Grid Computing. ICT Portal. https://www.ictportal.nl/ict-lexicon/grid-computing