WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

Corporate Performance Management (CPM)

Wat wordt er verstaan onder CPM?

Corporate Performance Management is de Engelstalige benaming voor prestatiemanagement. De term werd geïntroduceerd door Gartner Research als “een overkoepelende term voor de methodologieën, metingen, processen en systemen die gebruikt worden voor de opvolging en het beheer van de zakelijke prestaties van een onderneming.” (eigen vertaling). Deze prestaties worden gemeten op basis van Key Performance Indicators (KPIs), zoals inkomsten, behaalde targets, operationele kosten en Return On Investment (ROI). Naar CPM wordt ook verwezen met de termen Business Performance Management en Enterprise Performance Management.

Prestaties meten is geen exacte wetenschap

Er bestaat niet één perfecte werkwijze voor CPM. Afgezien van exacte getallen zoals de jaaromzet laten prestaties zich ook moeilijk echt meten. Wel bestaan er bepaalde methodologieën die gebruikt kunnen worden om een inzicht te krijgen in de situatie. Zo kan nagegaan worden of de doelen bereikt zijn, en kan de strategie eventueel bijgewerkt worden. Deze methodologieën, zoals het Six Sigma Management System, worden vaak geïncorporeerd in CPM-software.

Software voor Corporate Performance Management

Bij het zoeken naar software voor prestatiebeheer komen bedrijven al snel de term Business Intelligence (BI) tegen. Corporate Performance Management kan dan ook gezien worden als een verdergezette vorm van BI. Vaak zijn BI-modules binnen de ERP-software van grote partijen ook geschikt voor het meer geavanceerde CPM. Spelers die deze modules aanbieden zijn bijvoorbeeld SAP, Microsoft en Oracle.

Dit artikel als bron gebruiken? Klik en kopieer:

European Knowledge Center for Information Technology. (2021, 19 oktober). Corporate Performance Management (CPM). ICT Portal. https://www.ictportal.nl/ict-lexicon/corporate-performance-management-cpm