WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

Groot internationaal bedrijf zoekt DMS met uitbreidingsmogelijkheden; ICT Portal adviseert

In het kort...

Sector: machinebouw

Cijfers: 2 miljard jaaromzet; vestigingen in 30 landen; 8.000 medewerkers mondiaal, waarvan 2.000 in Nederland.

Probleemomschrijving: allerlei opslaglocaties, documenten vinden is daardoor problematisch.

Opmerkelijk: documenten worden veel geprint, waardoor vaak de laatste versie van dit document niet wordt gebruikt.

Teams-vergaderingen, lokaal opgeslagen documenten op de schijf, werken in verschillende cloudapplicaties, een archief van e-mails met bijlagen op de mailserver… Medewerkers zijn druk in de weer met hun dagelijkse werkzaamheden, en ondertussen wordt er steeds meer gevraagd van de informatie-uitwisseling met zowel collega’s als klanten. Alles moet snel, actueel en overzichtelijk zijn.

De realiteit is vaak anders: informatie wordt overal en nergens opgeslagen, en het vinden van documenten wordt steeds problematischer. ICT Portal werd gevraagd om hulp te bieden aan een grote internationale organisatie die zich voor uitdagingen ziet gesteld op het gebied van documentbeheer. Een verslag van dit traject:

Spaghetti van systemen en verschillende opslaglocaties

Het bedrijf ontwerpt en bouwt machines. Leidinggevenden merken dat documenten worden opgeslagen op verschillende opslaglocaties (Teams, SharePoint, lokale schijven, etc.). Er zijn wel wat lees- en schrijfrechten bepaald, maar meer ook niet. Het zoeken van informatie is echt een probleem, omdat alles versnipperd staat opgeslagen.

uitdagingen documentbeheer ict landschap spaghetti

Het plan: een DMS moet de oplossing bieden

De wens van de organisatie is om een document management systeem (DMS) te implementeren. Het nieuwe DMS moet een vervanger worden van de huidige opslagmethodes voor niet-product-gerelateerde informatie (product-gerelateerde informatie voor het primaire bedrijfsproces staat in hun SAP/PLM-omgeving). Het systeem is dus bedoeld voor documenten omtrent de ondersteunende processen. De documenten die opgeslagen gaan worden in het DMS zijn bijvoorbeeld beleidsstukken, beschrijvingen van processen en procedures, niet-product-gerelateerde werkinstructies (zoals: er komt een nieuwe sales-medewerker, waar moeten we op letten tijdens de onboarding), etc.

De projectgroep van de machinebouwer bestaat uit vier personen. Zij hebben zeven verschillende afdelingen geïnterviewd om de interne behoeften voor het nieuwe DMS in kaart te brengen. Ter ondersteuning is ook het DMS Functionaliteitenoverzicht gebruikt om niets te vergeten.

Schaalbaarheid is belangrijk

Het DMS-project start bij twee Nederlandse vestigingen en kan later – bij een positieve evaluatie – verder uitgerold worden binnen de (internationale) organisatie. Het moet dus een flexibel DMS zijn dat uitgebreid kan worden, bijvoorbeeld bij andere afdelingen of vestigingen. Het traject zal starten met 300-400 gebruikers, en daarna stap voor stap worden uitgebreid.

Uit onderzoek van ICT Portal blijkt dat een gefaseerde implementatieaanpak populair is onder bedrijven. Slechts 22% van de bedrijven kiest voor een Big Bang-implementatie (grote eenmalige implementatie waar alle gebruikers tegelijkertijd overgaan naar het nieuwe DMS). Maar liefst 72% van de bedrijven die een documentbeheersysteem hebben geïmplementeerd, besloot om dit gefaseerd te doen (per afdeling, module of vestigingslocatie).

aanpak implementatie dms bigbang fases

Maatwerk? Stick-to-standard!

Over maatwerk zegt de projectgroep: liever niet. De basis van het systeem moet flexibel genoeg zijn om aan te kunnen sluiten op de wensen en eisen. Als bepaalde wensen niet mogelijk zijn in het systeem, kan een beetje maatwerk overwogen worden. Maar in principe wordt er een standaard systeem gezocht.

Dit is ook de gedachte van veel DMS-leveranciers: zij leveren tegenwoordig vaak een standaard out-of-the-box systeem waar geen of nauwelijks maatwerk voor nodig is – los van de koppelingen als deze nog niet bestaan. Systemen zijn dus goed aan te sluiten op de bedrijfsprocessen.

Wensen en eisen voor het DMS

Tijdens het DMS-traject is een uitgebreid Programma van Eisen (PvE) opgesteld dat uit twee onderdelen bestaat:

  1. Algemene functionaliteiten: o.a. centrale opslag; bestanden delen; samenwerking; versiebeheer en revisies; werkstromen; metadata; zoekfunctie.
  2. Gebruiksgemak: o.a. filtermogelijkheden; meldingen; meertalige gebruikersinterface; meertaligheid op documentniveau; beheer van permissies en toegang; centralisatie wettelijke vereisten; databescherming; digitale handtekening; beveiliging.

Vermeldenswaardige DMS-inzichten dankzij de pakketselectie

Na de inventarisatiegesprekken met de projectgroep en de analyse van projectdocumentatie is een onafhankelijke pakketselectie uitgevoerd. ICT Portal is op zoek gegaan naar verschillende softwarepakketten die in hoge mate voldoen aan de criteria. Enkele interessante inzichten die door het onderzoeksteam van ICT Portal zijn opgedaan tijdens deze selectie worden hieronder kort beschreven:

  • In een machinefabriek staan logischerwijs machines. Op een machine kun je een QR-code plakken. Met een mobiel of tablet kan een medewerker voortaan deze code scannen om alle documenten te zien die bij deze machine horen (werkinstructies, protocollen, certificaten, kwaliteitsdocumenten, etc.).
  • Leveranciers zetten in op efficiënter werken: er wordt volop ontwikkeld en getest met kunstmatige intelligentie in DMS. Dankzij zelflerende systemen krijgt een document automatisch een categorie toegewezen, in de juiste lay-out gezet, en voorzien van autorisaties, metadata, een logische documenteigenaar, etc. De gebruiker hoeft alleen maar te accorderen in plaats van zelf alles in te moeten voeren.
  • DMS-pakketten worden steeds gebruiksvriendelijker: workflows en goedkeuringsprocessen kunnen ook in een grafische module eenvoudig met elkaar verbonden worden.
  • Een digitale handtekening is een populaire functionaliteit onder veel bedrijven, maar DMS-leveranciers koppelen hiervoor liever met gecertificeerde partners, zodat de handtekening ook wettelijk geldig is. Er zijn namelijk gespecialiseerde e-signature providers, en de DMS-oplossingen kunnen integreren met deze specifieke apps.
  • DMS-pakketten worden steeds beter beveiligd, denk aan allerlei vormen van encryptie, intelligente en automatische beveiligingsclassificatie, rechten, toegangscontroles, en veiligheidsmachtigingsniveaus. Ook onderwerpen leveranciers zichzelf aan penetratietesten: een hacker wordt ingehuurd om na te gaan of het systeem gehackt kan worden. Tot slot laten leveranciers zich certificeren (bijvoorbeeld ISO 27001 voor informatiebeveiliging).
  • Voor internationale organisaties met mondiaal verspreide vestigingslocaties kan een implementatie tegenwoordig efficiënter dan voorheen. Er zijn leveranciers die, in plaats van fysiek langs te gaan bij alle klantlocaties om te implementeren, de volledige implementatie op afstand kunnen uitvoeren (bijvoorbeeld met behulp van Teams).

Tussenstand van het project

ICT Portal heeft een vijftal potentiële DMS-pakketten geïdentificeerd die goed aansluiten bij de behoeften van de organisatie. Deze pakketten met bijbehorende implementatiepartners zijn geselecteerd op basis van onder meer hun functionaliteit, ervaring bij vergelijkbare projecten, flexibiliteit en integratiemogelijkheden, geschiktheid voor internationaal gebruik, duur van de implementatie, kosten en ondersteuning.

Vervolgens heeft ICT Portal een rapport opgesteld waarin wordt beargumenteerd waarom elke optie is geselecteerd, inclusief een uitgebreide vergelijkingstabel met de cruciale DMS-criteria, met schermafbeeldingen van de gebruikersomgevingen van de softwarepakketten. Het resultaat van de selectie is evenwichtig en doordacht met pakketten uit diverse prijsklassen die in hoge mate voldoen aan de gestelde criteria.

De machinebouwer voert op dit moment gesprekken met de verschillende leveranciers. Er wordt stapsgewijs toegewerkt naar een pakketkeuze. De planning is om eind 2024 te starten met de implementatie.

Vraag ICT Portal naar de mogelijkheden om te ondersteunen tijdens jouw DMS-traject: neem contact op.