WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.ictportal.nl (hierna ‘ICT Portal’ genoemd). Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. De ICT Portal wordt beheerd door het European Knowledge Center for Information Technology SL (hierna ‘EKCIT’ genoemd).

Aansprakelijkheid

Hoewel EKCIT zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. EKCIT garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. EKCIT wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie van deze website uitdrukkelijk van de hand.

EKCIT aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website.

Door u verstrekte informatie en materiaal

Indien u informatie of ander materiaal aan ons verstrekt, gaat u ermee akkoord dat wij hiervan gebruik kunnen maken. U garandeert dat de informatie of het materiaal geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.

Wijzigingen

Deze disclaimer kan zonder voorafgaande kennisgeving door ons worden gewijzigd. De gewijzigde versie wordt voorzien van de datum waarop de laatste wijziging is doorgevoerd. Wij adviseren u om onze disclaimer regelmatig opnieuw door te lezen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Deze disclaimer is voor het laatst gewijzigd op 6 september 2018.