WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

Advies: ondersteuning tijdens softwareprojecten

Advies: ondersteuning tijdens softwareprojecten

Voordelig alternatief voor de klassieke consultant. Een slimme projectaanpak met tools, templates en adviesgesprekken met onze expert.

Nog niet klaar voor advies? Verken onze digitale bibliotheek en zet je eerste stappen naar betere bedrijfsprocessen. Bekijk de catalogus

Weeg eerst het volgende af:

Zelf doen?
Betalen voor kennis?
Externe hulp?
Veel projecttaken kun je meestal prima zelf uitvoeren. Dat scheelt bovendien geld. Traditionele consultants kloppen het werk nog wel eens op, zodat een ICT-project een hele onderneming lijkt. Maar met de juiste tools en iemand die helpt als je ergens tegenaan loopt, komen de meeste bedrijven er wel uit. Wij staan stand-by en sturen bij waar nodig.
Projectconsultancy is vaak een extra kostenpost die je zo laag mogelijk wilt houden. Maar met te weinig kennis een project starten brengt risico’s met zich mee: achteraf repareren is nou eenmaal duurder dan vooraf voorkomen.
Iemand van buiten inzicht geven in je bedrijf, is dat wel verstandig? Het voordeel van een externe adviseur is dat “oud denken” wordt voorkomen. Als je vaste gewoonten als uitgangspunt neemt bij het vervangen van je softwareoplossing, worden fouten gekopieerd. Een frisse blik van buiten voorkomt tunnelvisie.

Waaruit bestaat Advies

Je projectmentor kijkt mee, helpt fouten voorkomen, en geeft waar nodig strategisch advies. Zijn ervaring en expertise dragen bij aan een soepel lopend project, verlaagde projectrisico’s en een vergrote kans op een succesvolle en efficiënte implementatie.

We bespreken je verwachtingen en de belangrijkste stappen van het project. Met de onboarding leggen we een goede basis voor het soepel doorlopen van de projectfasen.

Je weet hierna precies welke stappen nodig zijn, of welke je kunt overslaan om het project succesvol te voltooien.

Bedoeld als naslagwerk en leidraad voor je project. Voorkomt dat belangrijke stappen in het project worden overgeslagen. De handleiding biedt een overzicht van alle activiteiten, maar ook door wie en wanneer ze moeten worden uitgevoerd.

Maak gebruik van de projectplan-generator, het selectiekompas, de risicomatrix, de projectmanagementsoftware, en andere tools. Met deze bewezen projecthulpmiddelen kun je direct en doeltreffend aan de slag.

Telkens als een projectblok is afgerond, volgt een Teams-sessie waarin de voortgang wordt besproken en beoordeeld. We beantwoorden je vragen en bereiden samen het volgende projectblok voor. Knelpunten komen daarmee aan het licht, waarna ze direct kunnen worden weggenomen.

We blijven alert op potentiële problemen, zodat ze in een vroeg stadium worden gedetecteerd. Indien nodig sturen we bij, zodat het project geen onnodige vertraging oploopt, of te veel afwijkt van het schema.

Je beschikt over de uitgebreide leveranciersdatabase van ons selectieplatform, en profiteert van de opgebouwde expertise en marktkennis van ICT Portal. Je komt daarmee snel tot een shortlist van passende softwarepakketten en bijbehorende leveranciers. Je maakt vervolgens zelf de keuze voor een geschikte softwareoplossing.

We kijken mee en evalueren de offertes op belangrijke criteria zoals prijs, voorwaarden, aangeboden diensten en compatibiliteit met de bedrijfsbehoeften. Hoewel je zelf de uiteindelijke softwarekeuze maakt, biedt ICT Portal concrete aanbevelingen om een weloverwogen beslissing te kunnen maken. Dit biedt wat extra zekerheid bij het selectie- en keuzeproces.

Voor dit soort verzoeken kan in overleg een oplossing op maat worden geboden.

Voorbeeldvragen van Advies-klanten per fase

Fase 1 Voorbereiding
Fase 2 Projectstart
Fase 3 Analyse requirements
Fase 4 Selectieproces
Fase 5 Contractafsluiting
Fase 6 Implementatie
Fase 7 Optimalisatie

Fase 1: Voorbereiding

 • Waar vind ik ongekleurde informatie over softwarepakketten?
 • Welke systemen komen in aanmerking voor mijn bedrijf?
 • Hoe beïnvloeden onze ambitie en strategie de softwarekeuze?
 • Wat kost een nieuw systeem ongeveer?
 • Hoe lang gaat het project duren?
 • Wat is de impact op onze organisatie?
 • Welke risico’s zijn aan het project verbonden?

Fase 2: Projectstart

 • Hoe start ik een project op?
 • Wie moeten intern en extern in mijn projectteam zitten?
 • Welk budget moet ik vrijmaken?
 • Hoeveel uren moeten mijn mensen vrijhouden?
 • Welke projectmethode moet ik volgen?
 • Is mijn projectplanning realistisch?

Fase 3: Analyse requirements

 • Wat is een goede aanpak voor het analyseproces?
 • Hoe maak ik een requirementsanalyse?
 • Is mijn blueprint voldoende uitgewerkt?
 • Is mijn scope haalbaar en realistisch?
 • Is mijn procesanalyse bruikbaar voor leveranciers?
 • Hoe maak ik een business case?

Fase 4: Selectieproces

 • Welke softwarepakketten passen bij ons? (filter)
 • Wat vraag ik in de RFI? (request for information)
 • Hoe ga ik van longlist naar shortlist?
 • Wat zijn cruciale knock-out criteria?
 • Hoe stel ik een RFP op? (request for proposal)
 • Waar moet ik op letten tijdens productdemo’s?

Fase 5: Contractafsluiting

 • In hoeverre is maatwerk inbegrepen?
 • Zijn er verborgen kosten of nadelige clausules?
 • Zijn er kosten voor toekomstige uitbreidingen of upgrades?
 • Wat is de kwaliteit en beschikbaarheid voor ondersteuning? (SLA)
 • Wat zijn de voorwaarden voor contractbeëindiging? (exit-strategie)
 • Op welke punten kan ik onderhandelen? (prijs, tijdlijnen, boetes, etc.)

Fase 6: Implementatie

 • Hoe maak ik een implementatieplan?
 • In hoeverre moet ik het systeem testen?
 • Hoe maak ik een opleidingsplan voor gebruikers?
 • Hoe maak ik een datamigratieplan?
 • Hoe bereid ik de organisatie voor op de Go-Live?
 • Welke risico’s zijn er tijdens de initiële gebruiksfase?

Fase 7: Optimalisatie

 • Hoe stel ik een post-implementatie ondersteuningsplan op?
 • Hoe stabiliseer ik het operationele systeem?
 • Hoe weet ik of het systeem goed presteert?
 • Hoe help ik gebruikers die moeite hebben met het nieuwe systeem?
 • Welke aanvullende integraties of functionaliteiten hebben zin?
 • Hoe zorgen we voor continue verbetering en innovatie?
ASK ROMEIN Hakkers meat & more Valto

Nieuwsgierig geworden?

Plan een overleg