WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Software voor databeheer en rapportage over duurzaamheid

Voor een duurzaamheidsrapport moeten data verzameld en toegankelijk gemaakt worden. Software kan hierbij helpen. Wat zijn de opties?

Duurzaamheid

Wat zijn de mogelijke kosten voor duurzaamheidsrapportering?

Voor een transparant duurzaamheidsrapport volgens de CSRD-richtlijn moet je al snel op honderden indicatoren rapporteren. Wat kost dit?

Duurzaamheid

Stappenplan voor bedrijven om te voldoen aan de CSRD-richtlijn

De CSRD Richtlijn gaat over transparante duurzaamheidsrapportering. Welke maatregelen moeten bedrijven treffen om de richtlijn te naleven?

Duurzaamheid

Welke onderdelen horen in een rapport dat voldoet aan de CSRD?

Duurzaamheidsrapportering krijgt voor steeds meer bedrijven gevolgen. Hoe zorg je ervoor dat je rapportage voldoet aan de CSRD-standaarden?

Duurzaamheid

Wat is ESG en is hierover rapporteren verplicht?

Environmental, Social en Governance (ESG) zijn niet-financiële criteria waar bedrijven over rapporteren. Hoe wordt ESG gemeten?

Duurzaamheid

Wat is CSRD en welke gevolgen heeft de richtlijn voor bedrijven?

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een richtlijn voor transparant rapporteren over duurzaamheid. Wat zijn de gevolgen?

Duurzaamheid

Centraal kennispunt over duurzaamheid in het bedrijfsleven

Onafhankelijke informatiebron over corporate sustainability. ICT Portal helpt bedrijven met duurzaamheidsverslaggeving en softwarekeuzes.

Duurzaamheid

Smart Energy: het energiesysteem van de (nabije) toekomst

Maak kennis met de uitdagingen en kansen die horen bij de energietransitie naar duurzame bronnen. Waar moeten bedrijven attent op zijn?

Duurzaamheid Technologie

Green IT: hoe werkt ecologisch verantwoorde informatietechnologie?

Het doel van Green IT is om de negatieve impact van ICT-oplossingen op het milieu te beperken. Hoe reduceer je de ecologische gevolgen?