WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

Batchregistratie

Waarom in batches registreren?

Verschillende bedrijven krijgen goederen binnen in batches. Dit zijn (grote) leveringen van artikelen die tot dezelfde groep behoren. Een batch kan uit verschillende producten bestaan, maar heeft belangrijke gemeenschappelijke kenmerken. Appels en peren van dezelfde fruitteler kunnen bijvoorbeeld in dezelfde batch binnenkomen, al moeten ze wel net iets anders bewaard worden. Met de registratie van een batch kan haar geschiedenis en specificaties bij binnenkomst in het magazijn meteen worden opgeslagen in het ERP.

De registratie van batches hangt dus nauw samen met magazijnbeheer (Warehouse Management is de Engelse term voor magazijnbeheer. WM kan worden samengevat als het beheer van alle activiteiten en bedrijfsprocessen die te maken hebben met binnenkomende of opgeslagen artikelen in het magazijn. Dit kan gaan over de artikelen binnen één magazijn, of op meerdere locaties. WM is een breed begrip. De invulling ervan kan erg verschillen. Een aantal basistaken die in elk geval onder magazijnbeheer vallen:warehouse management). Een bedrijf houdt zo overzicht op de Een van de grootste problemen die handelsbedrijven vaak ervaren is dat niemand een accuraat beeld heeft van de status van de voorraad. Er is niet precies bekend wat er op voorraad is, welke artikelen gereserveerd zijn, en hoe lang ze al ‘op de plank’ liggen. Een voorraadmodule kan soelaas bieden.actuele voorraad. Vooral voor Bedrijven uit de voedingssector weten dat een ERP-systeem voor de ‘gewone’ handel of productie niet één op één geschikt is voor hun branche. Houdbaarheidsdata en strikte kwaliteitseisen zijn maar enkele van de cruciale aspecten die het systeem moet aankunnen. Maar wat kenmerkt ERP-software voor voeding en dranken, de foodsector, dan precies? Welke systemen helpen bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie overeind te blijven op de sterk concurrerende markt?ERP-systemen gericht op de voedingsbranche of de Het waarborgen van kwaliteit is belangrijk in elke sector, maar voor farmaceutische bedrijven kunnen de gevolgen van onbehoorlijk kwaliteitsbeheer fataal uitvallen. Foutieve recepturen of verouderde gebruiksaanwijzingen kunnen tot gezondheidsrisico’s leiden. Het niet kunnen raadplegen van de juiste informatie bij een audit kan resulteren in het verlies van een bepaald certificaat. En zodra er patiëntgegevens bij komen kijken is er ook nog de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Documentbeheer kan de sleutel zijn tot optimaal kwaliteitsbeheer en beveiliging in de farmacie, maar dan moet er wel met een aantal zaken rekening worden gehouden.farmaceutische industrie is batchregistratie belangrijk. Deze bedrijven moeten namelijk een erg nauwkeurige aanduiding van de houdbaarheidsdatum van de verschillende batches hebben. Ook wordt van hen, nog meer dan van andere bedrijven, verwacht dat ze series en batches steeds kunnen traceren, zowel binnen als buiten het bedrijf.

Batchregistratie blijft niet beperkt tot binnenkomende batches. Voor zakelijke klanten worden ook vaak uitgaande batches samengesteld. Ook hier is de registratie belangrijk, maar ligt de focus anders. Voor uitgaande batches is het belangrijk dat het handelsbedrijf zelf de nodige informatie ingeeft. Deze informatie wordt in de vorm van een code meegeven aan de klant. Een apotheker moet bijvoorbeeld goed weten welke bewaarregels er gelden voor een batch van geneesmiddelen. Ook voor de facturatie van weegartikelen zoals bijvoorbeeld vis is het belangrijk de batch goed te registreren. Zo weet de financiële afdeling wat de klant moet worden aangerekend.

Hoe werkt batchregistratie?

Batchregistratie hangt dus samen met Software voor Product Information Management (PIM) zorgt ervoor dat alle content die producten omschrijft steeds beschikbaar en uniform is. Verschillende oplossingen voor datamanagement, zoals Master Data Management (MDM), doen ongeveer hetzelfde, maar beperken zich tot de eigen organisatie. PIM zorgt er voor dat ook de content die leveranciers, partners en consumenten aanleveren, wordt opgenomen in hetzelfde, uniforme systeem. PIM kan de functies van MDM overnemen, of het (oude) MDM-systeem kan geïntegreerd worden in het PIM-systeem.Product Information Management (PIM). Het idee is dat alle partners in de In het kort houdt supply chain management in dat een handels-, productie- of distributiebedrijf weet welke materialen of producten besteld moeten worden. SCM houdt ook in dat producten op tijd worden geleverd. Om deze planning in goede banen te leiden gebruikt SCM data uit het ERP-systeem. De ERP-functionaliteiten die gebruikt worden bij SCM zijn onder andere:Supply Chain gebruik maken van dezelfde data. Zo worden artikelen optimaal bewaard, bewerkt en gebruikt. De communicatie van deze data gebeurt meestal via Bij barcodescanning worden barcodes op producten gescand bij aankomst en vertrek uit het magazijn. De informatie uit de codes helpt werknemers de artikelen op de juiste manier op te slaan in het magazijn, te verwerken of te distribueren. Vooral door productie- of handelsbedrijven, en in de logistiek wordt de techniek toegepast.barcodescanning. Bij binnenkomst in het magazijn scant een werknemer de nieuwe batch. Achter deze barcode zit dan alle nodige informatie voor juiste opslag, bewerking en tracking.

Batchregistratie zit vaak verweven in een Een Manufacturing Execution System (MES) is software die alle data omtrent productie analyseert. Het doel is dat het systeem de productiekosten drukt, en tijdsbesparing oplevert. Zo wordt de activiteit op de productievloer geoptimaliseerd.Manufacturing Execution System (MES), of in een MES-module binnen een Een ERP-systeem brengt belangrijke informatie van verschillende bedrijfsafdelingen samen. Actuele gegevens over de productie, in- en verkoop, logistiek en administratie worden gekoppeld. Automatische werkprocessen verhogen de productiviteit, en verlagen de kosten.ERP-systeem. Dit soort systemen verzorgt namelijk de communicatie tussen de Bij verkoopbeheer, ook wel sales management genoemd, verzamelen en analyseren bedrijven al hun beschikbare verkoopdata. Systemen voor verkoopbeheer worden ingezet voor het beheer van verkoopteams en -kanalen, de optimalisatie van de klantenservice, en de creatie van verkoopstrategieën. Vooral handels- en productiebedrijven maken gebruik van dit soort systemen.verkoop– en administratieve afdeling en productievloer van een bedrijf (of tussen handels- en productiepartners). Batchregistratie is hierbij van essentieel belang. Door batches te monitoren zijn namelijk alle afdelingen of partners met een druk op de knop op de hoogte van de status van een batch. Zo kan een vertegenwoordiger zijn klant duidelijk informeren over de voortgang of exacte locatie van een geplaatste order.

Een MES-systeem plant de productie en distributie van producten in functie van de binnengekomen bestellingen en naargelang de specifieke klanteneisen. Het systeem bepaalt de specifieke materialen die gebruikt worden, maakt een Onder productieplanning wordt verstaan het inplannen van productiewerk op basis van orders of de verwachte verkoop. Deze planning wordt opgemaakt rekening houdend met: aanwezige materialen of hun levertijden, beschikbare werkkrachten, en de productiecapaciteit van mensen en machines. De planning helpt bedrijven om op een geordende en logische manier aan de productie van nieuwe goederen te beginnen. Ook kunnen op basis van deze planning bestellingen voor ruwe materialen gedaan worden, en kan het transport van afgewerkte goederen ingepland worden.productieplanning op, en monitort batches van productie tot registratie.

Beoordeel dit artikel:
Totaal: 5 Gemiddeld: 3.6

Dit artikel als bron gebruiken?

European Knowledge Center for Information Technology (Ed.). (2018, 7 februari). Batchregistratie. Geraadpleegd op ICT Portal. https://www.ictportal.nl/ict-lexicon/batchregistratie