WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

Artikelen 28

iso normen standard

ISO-normen

...om ISO-waardig te worden. Stappenplan voor een ISO-certificering 1. Informatie vergaren De eerste stap naar ISO-certificering is pure informatievergaring. Normalisatie-instituten (zoals ISO, NEN, NBN, etc.) verkopen documentatie over verschillende ISO-normen...

iso dms

ISO-waardig worden met behulp van een DMS?

...invloed op het al dan niet behalen van bepaalde ISO-normen. Een DMS vervult namelijk een hoop basisvoorwaarden voor ISO, en kan aangepast worden aan een specifieke ISO-strategie. In de DMS...

digitaal archief

Digitaal archiveren met behulp van een DMS

...digitaal archief kan echter ook een hulpmiddel zijn bij het nastreven van andere ISO-normen. Als een bedrijf bijvoorbeeld algemenere ISO-normen zoals ISO 9001 en ISO 27001 wil nastreven, heeft het...

cybersecurity woordenboek

Cybersecurity woordenboek

...informatiebeveiliging. ISO Information Security Officer. Internationale set afspraken waar iets aan moet voldoen. De internationale afspraken voor informatiebeveiliging is de reeks ISO 2700x. ≫ Lees verder over ISO-normen International Organization...

qms documentbeheer

Kwaliteitsbeheersystemen voor documenten: wat voegt een QMS toe?

...uit eigen beweging hoog in het vaandel gedragen, maar soms worden organisaties ook verplicht een QMS-systeem te implementeren. Dit kan opgelegd worden door standaarden zoals de ISO-normen. Wist je dat?...

quality management qms

Quality Management (QM)

...is de ISO 9000. De ISO-normen zijn internationaal erkend en een bedrijf kan, per richtlijn, een certificeringsproces aangaan. Het ISO 9000-certificaat is dus een soort kwaliteitslabel. Quality Management Systems (QMS)...

lims

Laboratory Information Management System (LIMS): elke stap van het analyseproces gepland en traceerbaar

...de ISO. Laboratory management system (LMS): een systeem dat teruggrijpt op de basis van het LIMS, gespecialiseerd in laboratoriumactiviteiten. De focus ligt op de analysedata, en het systeem is gemaakt...

standard operating procedure sop

Standard Operating Procedure (SOP)

...die vertrekken (succession) effectief verloopt Vaste werkwijze voor employee lifecycle, waaronder recruiting, onboarding Vaste werkwijze voor evaluatiegesprekken (ISO-)certificaten behalen met behulp van SOP’s Een SOP is belangrijk voor het op...

documentbeheer farmacie

Documentbeheer voor de farmaceutische industrie: kwaliteitsbeheer is de hoeksteen

...die in de farmaceutische industrie gangbaar zijn. Bedrijven die eerder het algemeen kwaliteitscertificaat ISO 9001 willen of moeten halen, wordt aangeraden het specifieke artikel te lezen over ISO-waardig documentbeheer te...

projectmanagement

Projectmanagement

...Management Institute (PMI) en de International Standards Organization (ISO): 1. Initiatiefase In deze eerste fase van het project worden de mogelijkheden van een idee onderzocht en uitgewerkt in de vorm...