WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

Artikelen 7

corporate performance management

Corporate Performance Management (CPM)

Wat wordt er verstaan onder CPM? Corporate Performance Management is de Engelstalige benaming voor prestatiemanagement. De term werd geïntroduceerd door Gartner Research als “een overkoepelende term voor de methodologieën, metingen,...

Performance appraisal

Performance appraisal: hoe evalueert een bedrijf de prestaties van werknemers en teams?

...bij hun professionele groei. Let op! Prestatiemanagement kan ook verwijzen naar corporate performance management (CPM). Voor deze beoordeling worden onder andere de resultaten uit performance appraisal gebruikt. Performance appraisal is...

key performance indicators

Key Performance Indicators (KPI’s)

...worden gebruikt voor het Corporate Performance Management (CPM). In deze vorm van bedrijfsbeheer worden de KPI’s geanalyseerd en worden de doelen, bedrijfsstrategie of werkmethodes eventueel aangepast. KPI’s moeten overigens niet...

critical success factors

Critical Success Factors (CSF’s)

...met Key Performance Indicators? De termen Critical Sucess Factors (CSF’s) en Key Performance Indicators (KPI’s) worden vaak verward. Dit komt voornamelijk omdat de Nederlandstalig namen, respectievelijk kritische succesfactoren en kritische...

master data management

Master Data Management (MDM)

...steeds dezelfde en juiste data. In tweede instantie kan deze data, in combinatie met data governance, een bedrijf ook helpen om zijn algehele performance te evalueren (Corporate Performance Management gaat....

successfactors

SuccessFactors van SAP, geschikt HRM-systeem dat aan de verwachtingen voldoet?

...kan er op corporate niveau een strategie worden uitgedacht, waarbij alle processen voortaan voor elke medewerker hetzelfde zijn. Met name op het gebied van performance management kan dit ervoor zorgen...

functionaliteiten hrm software systeem

Welke functionaliteiten biedt human resource software precies?

Het selecteren van de juiste HRM-software is geen eenvoudige klus. Er gaat veel tijd zitten in het selecteren van de juiste functionaliteiten van het toekomstige pakket. Welke opties een bedrijf...